sliderעתודה מדעית טכנולוגית

Tech women 2017

מה הקשר בין מדענים בטכניון לבין ההחלטה להעביר את מיכל האמוניה מחיפה בעוד חודש?
מה הקשר בין רה-גנרציה של הידרה לבין התפתחות עוברית?
איך אפשר להשתמש באנשים כחיישנים ולאילו מטרות?
אילו ניסויים עורכים במאיץ החלקיקים בשוויץ?
כיצד רובוט יכול לסייע בניטור מקווה מים או/ו איסוף יבול חקלאי?

על כל השאלות הללו ועוד קיבלנו תשובה על קצה המזלג ביום חשיפה
ללימודי תואר ראשון בטכניון. יום פתוח מגבש לנבחרת בנות מוכשרות
שעוד נשמע עליהן (:

מורות מלוות: יהודית דינבר, גלית דוכן

Related Articles

Close