יום שבת , 22 ספטמבר 2018
חדשות הגימנסיה

מידע כללי

רשימות ספרי לימוד תשע”ט

  קלאסוס – מכתב להורים רשימת ספרי הלימוד של כיתות ז’ ח’ ט’ יא’ נמצאות בתוך רשימת קלסוס  classoos-השאלה דיגיטלית-הנחיות רישום ורשימות ספרים רשימת ספרים כיתות י’-תשעט רשימת ספרים כיתות יב-תשעט    

קרא עוד...

הנוכחות בבית הספר כמרכיב בהערכת ההישגים בחינוך העל-יסודי חוזרי מנכ”ל

6. דרכי הוראה 6.6 ציונים 6.6-2  הנוכחות בבית הספר כמרכיב בהערכת ההישגים בחינוך העל-יסודי 1. מבוא 1.1 תמצית בסעיף זה באה לידי ביטוי התפיסה שהנוכחות הסדירה היא חלק מהלמידה ויש לכלול את מספר ההיעדרויות והחיסורים של כל תלמיד בכל מקצוע בחישוב הסופי של הציונים בכל גיליון הערכה ובציון הבית-ספרי המסכם. המפתח לחישוב של ציון הנוכחות והציון הסופי בכל מקצוע ודרכי המעקב …

קרא עוד...

נוכחות בבית הספר כמרכיב בהערכת הישגים בחינוך העל יסודי

  מהות השיטה ועקרונותיה המפתח לחישוב של ציון הנוכחות אופן החישוב של הציון בנוכחות בכל מקצוע חישוב הציון הסופי במקצוע דוגמאות מעקב ובקרה אחרי היעדרויות תלמידים   מהות השיטה ועקרונותיה בכל מקצוע יכול תלמיד להשיג ציון מרבי של 100 נקודות   הציון יורכב משני מדדים, ההישגים האקדמיים והנוכחות הסדירה בשיעורים: הישגים אקדמיים: ציוני המבחנים והבחנים, הכנת שיעורי בית, עמידה במטלות …

קרא עוד...

ספרית הגמנסיה העברית “הרצליה”

ספרית הגמנסיה העברית “הרצליה” היא מרכז הלמידה בבית הספר. הספריה משרתת את התלמידים, סגל המורים והעובדים של הגמנסיה ומהווה מרכז משאבים לעזרי ההוראה והלמידה. בספריה משאבים רבים ומגוונים, ספריים ולא ספריים. קטלוג הספריה מנוהל על ידי תוכנת “ספיר” (חלונות) ומאפשר חיפושי מידע פשוטים ומורכבים. כל הפריטים כולל המכשירים מקוטלגים ועבודת הספריה מתבצעת בעזרת מחשב בלבד. על ציבור הקוראים נמנים, כמובן, …

קרא עוד...

זמני צילצולים

שיעור אפס 7:35 8:15 הפסקה 8:15 8:20 שיעור ראשון 8:20 9:05 הפסקה 9:05 9:10 שיעור שני 9:10 9:55 הפסקת בוקר 9:55 10:15 שיעור שלישי 10:15 11:00 הפסקה 11:00 11:05 שיעור רביעי 11:05 11:50 הפסקת ריענון 11:50 12:00 שיעור חמישי 12:00 12:45 הפסקת צהריים 12:45 13:05 שיעור שישי 13:05 13:45 שיעור שביעי 13:45 14:25 הפסקה 14:25 14:30 שיעור שמיני 14:30 15:10 …

קרא עוד...