עתודה מדעית טכנולוגיתראשי

Applied materials 12.2014

מחזור נוסף של תלמידי עתודה סקרנים/יות
יצא לביקור במפעל. מעבר להתלהבות ולהתרגשות
מהתחפושת הלבנה שקיבלנו….נחשפנו על קצה המזלג
ליישומים של מושגים ועקרונות שלמדנו במדעים.
מבקשים להודות לצוות העובדים הנפלאים, שקיבלו אותנו
והסבירו לנו את השלבים במפעל בגובה העיניים ומכל הלב.

מורים מלווים: אסף דייטשמן וגלית דוכן

IMG_3852

Related Articles

Close