ראשי

תערוכה מצלמים תנ”ך –שכבת ט’

תערוכת מצלמים תנ”ך

מבוססת על החומר הנלמד  לאורך השנה בספר שמואל א’ ושמואל ב‘.

בתערוכה  יצרו התלמידים דיאלוג עם הטקסט המקראי דרך  בימוי תמונה המבטאת את הראיה והפרשנות  האישית שלהם  לפסוקים ולמאמר שבחרו לעסוק בו.

המשימה נעשתה תוך הנחיה ושיתוף פעולה בין חברי הקבוצה.

התוצר הסופי הינו פרי יצירותיהם ופרי בחירתם החופשית ,כפי שהם ראו לנכון לפרש לעצב  לביים ולצלם ,דרך  פרשנות עיניהם.

תודתי  והערכתי הרבה לתלמידים שלקחו חלק בפרויקט והניעו את גלגלי היצירה התנכי”ת .

 

Related Articles

Close