יום שבת , 20 ינואר 2018
חדשות הגימנסיה

תנ"ך מידע

כיתה ח’*

שמות: א’, ב’, ג’, ד’ 1 – 23, ה’ ו’ 1 – 14, ז’, ח’, י”א, י”ב 1 – 42, י”ד, ט”ו, ט”ז, י”ח, י”ט, כ’, ל”ב במדבר: י”ג, י”ד, כ’ (להתייחס לשמות י”ז 1 – 7), כ”ב, כ”ג
דברים: ל”ד
תהלים: קי”ד או כ ל פרק תהילים אחר לבחירת המורה
יהושע: א’, ב’, ו’, ט’
שופטים: ב ‘ 6 – 19, ג’ 12 – 30, ד’, ה’ ,ו’, ז’, ח’, ט’ 1 – 21, 50 – 55, י”ז י”ח
משלי: ט”ו 1 – 7 (ללמד בהקשר לדברי גדעון לאיש אפרים בשופטים ח’ 1 – 4)

*חלק מהפרקים ילמדו לימוד אקסטנסיבי.

כיתה ט’ *
שמואל א’: א’, ב’ 11 – 21, ג’, ח’, ט’, י”א, ט”ו, ט”ז, י”ז, י”ח, י”ט, כ”ה כ”ח ל”א
דברים: י”ז 14 – 20
שמואל ב’: א’, ב’, ג’, ה’, ו’, ז’, ט’ י”א, י”ב, י”ג, י”ד 21 – 33, ט”ו, ט”ז, י”ז, י”ח, י”ט,
מלכים א’: א’, ב’, ג’, ח’ 1 – 32
תהילים: נ”א (ללמד בהקשר לתוכחת נתן בשמ”ב י”ב) או כל פרק תהילים אחר לבחירת המורה)

*חלק מהפרקים ילמדו לימוד אקסטנסיבי.

Check Also

Who is Concerned About WriteMyCollegeTermPaper and Why You Should Pay Attention

Who is Concerned About WriteMyCollegeTermPaper and Why You Should Pay Attention https://en.wikipedia.org/wiki/Gates_Computer_Science_Building,_Stanford In the event …