ראשי

הרשמה לבחינות הבגרות במועד חורף 2017

 

ההרשמה למועד חורף 2016 ,תחל מהיום, 08/09/2016ותסתיים ביום ג’ , 1.11.16 כולל .

 

תלמידים המעוניינים להרשם (לתיקון ציון) מתבקשים למלא (בדף טיוטה) את הפרטים הבאים:

  • שם
  • כיתה
  • מקצוע+מס’ שאלון

 

את הדף ניתן לשלשל לתיבה שתמצא מחוץ לחדרי

 

 

  • נבחני משנה (בוגרים)- מתבקשים להרשם אצל אתי חכים   בימים א’-ה’ (9:00-14:30)  חדר 150.

 

נבחני משנה בוגרים:

החל ממועד חורף תשע”ז ) 2017 (, אין לגבות מנבחני משנה בוגרים תשלום בגין הרשמתם לבחינות בגרות. הנחיה זו תקפה,

כאמור, ממועד חורף וזאת בעקבות פסיקת בית משפט בנדון. יתר התהליכים שהתקיימו עד כה במסגרת בית הספר לצורך

 

בברכה

אתי חכים

רכזת בחינות בגרות

 

Related Articles

Close