פעילות לשכבת ח

תכנית “נוער שוחר מדע” באוניברסיטת תל אביב.

שכבת ח’ יצאה ליום חשיפה לתכנית “נוער שוחר מדע” באוניברסיטת תל אביב. במהלך היום השתתפו התלמידים בשלוש הרצאות העוסקות בנושאים מדעיים שונים. היה מחשמל!

Close