תכנית האוניברסיטה

תכנית האוניברסיטה

זו השנה הרביעית בה תלמידי הגימנסיה לומדים באוניברסיטת תל אביב בשלוש מסגרות:

 

תכנית החשיפה – תלמידי כיתות ז’, ח’

 

יום חשיפה- כל תלמידי שכבת ז’ משתתפים ביום שכולו מוקדש להכרות עם עולם האקדמיה,ביום זה הם שומעים 3 הרצאות מטובי

המרצים במגוון רחב של תחומים:חקר המוח, רטוריקה, פיסיקה, חקר החלל,פסיכולוגיה משפטים,רפואה ועוד.

 

הרצאות המשך- תלמידים מצטיינים משכבת ז’ וח’, המביעים עניין בכך, משתתפים בהרצאות מדי שלושה שבועות במהלך שנת הלימודים, ונחשפים למגוון רחב ככל האפשר של נושאים מתחומי מחקר שונים.

 

תכנית הלמידה האקדמית: החל מכיתה ט’

 

תלמידים מצטיינים, החל מכיתה ט’, שעברו את מבחני ההתאמה של האוניברסיטה, יכולים להתחיל את לימודיהם האקדמיים בפקולטה לבחירתם.ניתן ללמוד עד 2 קורסים בסמסטר, הקורסים הם מן המניין והנקודות נצברות לזכאות לתואר ראשון (ואף נשמרות לאחר סיום השרות הצבאי). בסמסטר הראשון נערכת מכינה המקנה תכנים הדרושים לתלמידי התיכון ע”מ להשתלב היטב בלימודים האוניברסיטאיים.

 

לפרטים נוספים ניתן לעיין במסמך: תוכנית האוניברסיטה: כיתות ט’-י’

 

 

 

תכנית הנשיא

בקיץ תשע”א נפתח המחזור השלישי של “תכנית הנשיאלטיפוח מדעני וממציאי העתיד” באוניברסיטת ת”א,המתקבלים אליו ישלבו לימודים אקדמיים בתחומי המדעים לצד עבודה במעבדות מחקר ובחברות תעשייה עתירות ידע. בוגרי

התכנית ילוו ויופנו להשתלב הן בשירות הצבאי והן באקדמיה ובתעשייה.

 

Close