פרויקטים ייחודיים

תחרויות רובוטיקה

 בשנת הלימודים תשע”ד, הגימנסיה העברית “הרצליה”

שבה לזירת תחרויות הרובוטיקה,

ותתמודד באתגר Nature’s Fury הבינלאומי.

Related Articles

Close