יום ראשון , 23 ספטמבר 2018
חדשות הגימנסיה

קולנוע מידע

כיתות ז’, ח’, ט’:-

לומדים במסגרת תוכניתהפוגה בית ספרית. התלמידים צופים בסרטים בצורה ביקורתית ולומדים מושגים ראשונים בקולנוע.

תוכנית לימודים לכיתות י’:

תוכנית הלימודים מתמקדת בצפייה קולנועית ביקורתית ובמבע קולנועי ראשוני כהכנה למגמה, אותו נלמד באמצעות צפייה בסרטים וניתוחם. נתמקד על האופן בו התוכן משפיע על הצורה ולהיפך. נבין את הקשר שבין הקולנוע לחברה, קולנוע ותקשורת, וכן נתמקד בהשפעות תקשורת ההמונים על החברה ועל האופן בו הדבר בא לידי ביטוי בקולנוע.

תוכנית לימודים קולנוע– שכבת י”א

1 יח”ל– שפה קולנועית – קולנוע עיוני ומעשי.

יחידת “אמנות הקולנוע” – 1 יח”ל, כוללת שבעה נושאי לימוד חובה ושני נושאי רשות. מטרת התוכנית להקנות לתלמידים מושגי יסוד שיאפשרו להם לקרוא, לפענח ולהתמודד בצורה מושכלת עם טקסטים קולנועיים, ולצדם להקנות לתלמידים כלים שיסייעו בידיהם להפיק טקסטים קולנועיים בלימודי ההפקה. בקולנוע מעשי, התלמידים לומדים ומתנסים בצילום, עריכה, בימוי והפקה.

תוכנית הלימודים בקולנוע עיוני – 2 יח”ל – שכבת י”ב

במהלך הלימודים יתוודעו התלמידים לנושאים הבאים: תחנות יסוד מרכזיות בהיסטוריה של הקולנוע, ז’אנרים בקולנוע, מאפיינים תמטיים ואסתטיים של סרטי מחבר, תיאוריות קולנועיות עכשוויות, מגמות בקולנוע הישראלי, קולנוע תיעודי, קולנוע עולם, מאפיינים צורניים, תמטיים ונרטיביים של הסרט התיעודי,קולנוע בהקשר חברתי-פוליטי- כלכלי והיסטורי, יחסי קולנוע ואמנויות אחרות.

תוכנית הלימודים בקולנוע מעשי – 2 יח”ל – שכבת י”ב.

הלימודים בנתיב המעשי כוללים עבודת הבמאי, העורך הצלם והמפיק. התלמידים עובדים בקבוצות של 4. יחד יוצרים התלמידים סרט גמר באחד משני הז’אנרים: דוקומנטרי או עלילתי. עבודת ההפקה תובענית במיוחד וכוללת שילוב של ידע עיוני ומעשי אשר נרכש במהלך השנה. התלמידים מתמחים בתפקיד אותו בחרו ועליו הם יקבלו ציון סופי. יש לציין כי העבודה חייבת שיתוף פעולה של בעלי התפקידים בסרט. נדרשת רצינות, מחוייבות ואכפתיות.

מידע נוסף: בחינת הבגרות באומנות הקולנוע כוללת:

יחידת לימוד 1 בכתה י”א

מבחן עיוני – 2 יח”ל בכתה י”ב.

מבחן מעשי – סרט הגמר – 2 יח”ל בכתה י”ב.

ובנימה אישית:

ככלל, הלימודים במגמה מעודדים יצירת קשר חברי ומקצועי בין התלמידים. היצירה בקולנועית תורמת לביטוי אישי ומהווה אף כלי לתיעול רגשות, בעיות, לבטים. אנו עדים לסיפורים רבים של תלמידים שהתחילו את הלימודים במגמה במצב חברתי, אישי ואחר מאוד מסוייםוסיימו את הלימודים בכתה י”ב כשהם בטוחים בעצמם, מודעים ליכולותיהם ואוחזים ביד יצירה קולנועית שהם גאים בה.

תלמידים רבים משתלבים בצבא ביחידת ההסרטה ודובר צה”ל וכן ממשיכים ללימודים גבוהים בתחום בארץ ובעולם.

אנו גאים להיות חלק בהתפתחות זו של התלמידים ומסייעים לכל תלמיד לחשוף את הצדדים החזקים שלו ולהתמודד עם אתגרים חדשים.

*המגמה הינה ייחודית ונדרש תשלום אשר יגבה פעם בשנה ויכלול מרכיבים רבים שיפורט לכל דורש.

ניתן ליצור קשר עם מורי המגמה, ורד קמינסקי ויואב חזקיה לצורך התרשמות והבהרות נוספות.

*ייתכנו שינויים בתוכנית הלימודים בהתאם לדרישות משרד החינוך

Check Also

תאטרון מידע

 מגמת תאטרון בגימנסיה הרצליה                                      מורות המגמה: ימית כהן וחלי גמזה מנחם רכזת המגמה: חלי גמזה מנחם …