צור קשר

דף התקשרות עם בעלי תפקידים בגימנסיה עברית הרצליה

טלפוןכתובת דואר אלקטרונישם תפקיד
03-6940200deganizeev@gymnasia.co.ilד"ר זאב דגנימנהל הגימנסיה
03-6940200Goldy.Koren@gymnasia.co.ilגולדי קורןמזכירת המנהל
03-6940209bella_skorohod@gymnasia.co.ilבלה סקורוחודסגנית ומנהלת פדגוגית
03-6940206dorabs@gymnasia.co.ilדורה בן שטריתמזכירה לנושאים פדגוגיים
03-6940213Zorit@gymnasia.co.ilאורית זילברמןמנהלת מערכת שעות
03-6940274Anaty@gymnasia.co.ilענת יחזקאלמזכירת מערכת שעות
03-6940202מרכזיהמערכת לניתוב שיחות
03-6940214mi_mu@gymnasia.co.ilמיכל מועלם'רכזת שכבת ז
03-6940268GalitL@gymnasia.co.ilגלית לאון'רכזת שכבת ח
03-6940232Rnil@gymnasia.co.ilניל רוזנברג'רכבת שכבת ט
03-6940227SaritC@gymnasia.co.ilשרית קבלו'רכזת שכבת י
03-6940275JudithD@gymnasia.co.ilיהודית דינבר'רכזת שכבת יא
03-6940230BatiaBartov@gymnasia.co.ilבתיה ברטוב'רכזת שכבת יב
03-6940253MM@gymnasia.co.ilמלכה מוזסיוצעת שכבת ז' ורכזת לקויות למידה
03-6940223EfatF@gymnasia.co.ilיפעת פריימן'יועצת שכבת ח
03-6940241Lilian@gymnasia.co.ilליליאן שגב'רכזת יועצות ויועצת שכבת ט
03-6940259Ayala_karni@gymnasia.co.ilאילה קרני'יועצת שכבת י
03-6940245lilushp@gymnasia.co.ilליליאן פרל'יועצת שכבת יא
03-6940259.אילה ק. ויפעת פ'יועצות שכבת יב
03-6940208Kerendahan10@gmail.comקרן דהאן'רכזת חברתית כיתות ז' ח
03-6940257efratporeh@yahoo.comאפרת בלפר'רכזת חברתית כיתות ט
Elionet90@gmail.comאליה מיכאלי'רכזת חברתית כיתות י
03-6940226LioraKp@gymnasia.co.ilליאורה קפלינסקי'רכזת חברתית כיתות יא' יב
03-6940221eti.hakim@gymnasia.co.ilאתי חכיםרכזת בחינות בגרות
03-6940255G_NET@gymnasia.co.ilגלית דוכןרכזת מו"ט ועתודה
03-6940208yifaty@gymnasia.co.ilיפעת ירוןרכזת שילוב
03-6940216AsD@gymnasia.co.ilאסף דביררכז מתמטיקה
03-6940224 /238אביבה ברנסמעבדת ביולוגיה כימיה פיסיקה ומדע
03-6940256ילנה רוזנצוויגרכזת ידיעת הארץ
ay_amar@gymnasia.co.ilאיילת עמררכזת כיתות מב"ר
adva@gymnasia.co.ilאדווה כהן ברררכזת תקשוב ואחראית על הרצף החינוכי
רחל שאולרכזת אתנחתא
03-6940258HamiA@gymnasia.co.ilחמי אבשלוםמנהל מחלקת משק וביטחון
03-6940217Anaty@gymnasia.co.ilענת יחזקאלמזכירת מחלקת משק וביטחון
03-6940240danyshapira@gymnasia.co.ilדני שפיראסגן ומנהל כספים
03-6940248NataliGerber@gymnasia.co.ilנטלי גרברמנהלת חשבונות/ חשבת שכר
03-6940212 /272hefi@gymnasia.co.ilחפי נידםמנהלת חשבונות/ גביה ושכבות
03-6940212חיה ברגרמילגות ושכר
03-6940236ארזה אבן טובאחות
03-6940239 /264ילנה פבלוב/ רונית שלוםספרניות
03-6940228אירה בצביצקי/ אוהד אסוליןמחשבים
סגירת תפריט
דילוג לתוכן