יום רביעי , 17 אוקטובר 2018
חדשות הגימנסיה

פרסום שעות הבגרות באנגלית 19.5

בגרות באנגלית 19.5

Module A – 13:00
Module D – 13:00
Module F – 13:00
Module B – 14:45
Module E – 15:15
Module C – 16:45
Module G – 17:00

Check Also

לוח מבחנים לכל השכבות