מקצועות לימוד

פיסיקה

הלימודים מתקיימים בחמד”ע

 

כיתה י’

 

מתחילים ללמוד מושגים בסיסיים בפיזיקה ומיומנויות מעבדה.

נושא הלימוד מכניקה: פרק הקינמטיקה- תאור התנועה בקו ישר נלמד ביסודיות כולל ניסויים רבים במעבדה לרכישת מיומנויות מעבדה וניתוח תוצאות ניסוי. בהמשך,כוחות וחוקי ניוטון . חוק ראשון ושלישי – הדגמות ותרגול. סוגי כוחות ומשוואות התנועה. מושג הוקטור נלמד תוך כדי הנושא לשם שימוש ברכיבי כוח בצירים שונים. חוק שני של ניוטון בגוף יחיד .

כיתה י”א

נלמד נושא המכניקה במלואו. משלימים את בעיות החוק השני, וקטורים בתנועה במישור ( תנועה בליסטית ומעגלית), תנע, אנרגיה, תנועה הרמונית וכבידה. מחודש פברואר נלמד פרק ראשון בחשמל- אלקטרוסטטיקה.

נבחנים בסיום השנה בבחינת הבגרות ( 1.5 יחידות לימוד). 
בסיום השנה בחינת מעבדה – 0.5 יחידה על ניסויים במכניקה שמבצעים לאורך השנה.

 

כיתה י”ב

נלמדים שני נושאים במקביל לשתי בחינות בגרות : 1.5 יחידות באלקטרומגנטיות, 1יח’ בנושא קרינה וחומר.

באלקטרומגנטיות: אלקטרוסטטיקה, זרם ישר, קיבול וקבלים, מגנטיות והשראה אלקטרומגנטית.

קרינה וחומר- אופטיקה גיאומטרית, מודל הגלים המכניים, גלי אור, אפקט-פוטואלקטרי, מבנה האטום, רדיואקטיביות והגרעין.

במשך השנה מתבצעים לפחות 10 ניסויים לבגרות המהווים 0.5 יחידת לימוד בהערכה חלופית.

(המעבדה- באישור מיוחד לחמד”ע)

Related Articles

Check Also

Close
Close