ראשי

ערעור על ציוני בחינות הבגרות מועד קיץ2014  

תלמידים המבקשים לערער על ציון בחינת בגרות שהתקיימה

במועד קיץ 2014 , מתבקשים למלא טופס ערעור על ציון בחינה.

את הטפסים ניתן לקבל אצל אתי חכים-רכזת בחינות בגרות.

* הערעור יוגש למשרד החינוך רק אם ימצא פער של 10 נקודות ומעלה.

יום ה’, 2/10/2014, המועד האחרון להגשת הבקשות לערעור.

 

בברכה

אתי חכים

רכזת בחינות בגרות

Related Articles

Close