יום שבת , 20 ינואר 2018
חדשות הגימנסיה

ערעור על ציוני בחינות הבגרות מועד קיץ2014  

תלמידים המבקשים לערער על ציון בחינת בגרות שהתקיימה

במועד קיץ 2014 , מתבקשים למלא טופס ערעור על ציון בחינה.

את הטפסים ניתן לקבל אצל אתי חכים-רכזת בחינות בגרות.

* הערעור יוגש למשרד החינוך רק אם ימצא פער של 10 נקודות ומעלה.

יום ה’, 2/10/2014, המועד האחרון להגשת הבקשות לערעור.

 

בברכה

אתי חכים

רכזת בחינות בגרות

Check Also

התקיים משחק במסגרת ליגת המועדונים הבית ספריים בכדורעף

למורים ולתלמידים שלום רב! אתמול,יוםא’,14.1.18 התקיים משחק במסגרת ליגת המועדונים הבית ספריים בכדורעף, בנים ז’,ח. הבנים …