מקצועות לימוד

ערבית

בס”ד

רכז הערבית – אוזנה דוד

תוכנית לימודים במקצוע הערבית לשנת הלימודים תשע”ג

דרכי הערכה

דרכי הוראה

מטרות ויעדים

תוכנית עבודה

שכבה

-מבחנים ובחנים

-עבודות עם ציון

-בחינה בעל פה בדיבור בערבית תקשורתית

-הערכת מטלות יצירתיות הקשורות לתוכנית הלימודים

-4 מיומנויות הלשון: האזנה, דיבור, קריאה, כתיבה

-הוראה פרונטלית + עבודה יחידנית וקבוצות

-מחשב ואיטרנט

-שיעורים חויתיים בנושאי תרבות והעשרה

-משחקים, כרטיסיות, מילים ומשחקי תפקידים

-האזנה להקראת קטעים בקלטת

-צפייה בסרטים הקשורים לתרבות ערב

-התלמידים יסיימו את סימני הכתב

-יכירו נושאים בסיסיים בתרבות ערב

-ינהלו בע”פ שיחה בסיסית ופשוטה בערבית תקשורתית.

– הוראת סימני הכתב, האותיות, התנועות, והמספרים

– אוצר המילים עפ”י הספר החדש “מומתאז א”.

– קטעי קריאה מספר “מומתאז א” וספרים אחרים

-חיזוק מיומנות הדיבור על ידי שיח בין אישי בערבית תקשורתית.

– העשרה בנושא תרבות ערב

– פתגמים ונושאים שונים (הח’מסה, המסבחה)

– החברה הערבית: הבדואים והדרוזים

-הדת הדרוזית והאסלאם (הרמדאן, 5 מצוות היסוד, החגים)

כיתות ז’

(6 כיתות)

דרכי הערכה

דרכי הוראה

מטרות ויעדים

תוכנית עבודה

שכבה

בחנים

מבחנים

מבחן בעל פה בערבית תקשורתית.

עבודות

פרונטלי

כרטיסיות עבודה

משחקים

מחשב-אינטרנט

לספר ממתאז ב’ יש ספר תירגול.

התלמידים יתרגלו את החומר בספר בחוברת העבודה.

התלמידים יקיימו פעילויות שונות עם מרצים מהצבא מחיל המודיעין “מקנה דעת” ובסוף השנה “יום ערבית” של הכיתות בנושאי מזרחנות שונים.

-זיהוי אותיות בדפוס ובכתב

-הבנת הנשמע

-הבנת הנקרא

-כתיבה-יכולת לכתוב משפטים פשוטים בערבית

-קריאה שוטפת ורצופה

-חזרה על האותיות ולימוד של אוצר מילים עפ”י טקסטים מהספר ממתאז ב’.

-חיזוק מיומנות הדיבור על ידי שיחה בערבית תקשורתית

-“אל” הידיעה כולל נושא אותיות שמש

-נטיית הפועל בזמן עבר בניין 1

-נטיית הפועל בזמן עתיד בנין 1

-מילות השלילה מא / לא

-ציווי בנין 1 כולל הפעלים “אכל” “אמר” ו”אח’ד'”

כינויי רמז לקרוב ולרחוק

-ריבוי שאינו מציין בני אדם (רשמב”א)

התאמת פועל לנושא

ריבוי שלם- זכר ונקבה

העשרה-פתגמים+ מושגי יסוד

כיתות ח’

(6 כיתות)

דרכי הערכה

דרכי הוראה

מטרות ויעדים

תוכנית עבודה

שכבה

-בחנים(בכתב,קריאה)

-מבחנים

-ש”ב(בדיקה בכיתה או

להגשה)

-מטלות להגשה (כתיבת

חיבורים,פירסומות,תעודת

זהות…)

-הרצאות תלמידים

-השתתפות ופעילות בכיתה,

מוטיבציה.

בשנת תשע”ג תתבצע הלמידה העיקרית עפ”י הספר “ממתאז ג'”

-הוראה פרונטלית

-עבודה עצמית/זוגות

-הרצאות תלמידים בנושאים שונים(מדינות,כתבות מעיתונים העוסקות בעולם הערבי וכו’)

-שימוש בעזרים כמו:מפות (מזה”ת ישראל ושכנותיה)

-טייפ,וידאו,מחשב, דיסק

-שתוף פעולה עם חיל מודיעין (יחידת טל”מ)- פעילות מטעם חיל המודיעין בתוך בית הספר (מקנה-דעת)

-סיור באחד האתרים הערביים להכרת התרבות של הערבים בארץ.

1. העמקה ב-4 מיומנויות השפה:האזנה,קריאה(קריאה שוטפת והבנת הנקרא),דיבור וכתיבה.

2. העמקה והרחבה בנושאי ההעשרה בתחום התרבות. השפה כגשר לתרבות(דתית,מנהגים,חגים,גיאוגרפיה,הסטוריה,עדות-

כיתות,אומנות,מוסיקה ועוד)-יצירת קשרים

משמעותיים בין התחומים.

3. לימוד השפה הערבית ככלי ביטוי תקשורתי

ותרבותי הוא אמצעי וגשר להבנה והכרת

הסביבה והמצאות בה אנו חיים. דרך לימוד

השפה אנו מפתחים מיודעות לקיומה של

תרבות אחרת מגלים קווי דימיון מצד אחד

ומאידך שוני ומכאן מפתחים סובלנות,הכרת

האחר,כיבוד האחר והשונה,חינוך לשלום

ולדו קיום. הבנת אירועים אקטואליים

פיתוח מודעות התלמיד לחשיבות ידיעת השפה

הערבית באזורנו, הן לעתות שלום ולעתות

מלחמה(מודיעין)

-הכוונת התלמיד ועידוד להמשך לימודי ערבית

בכיתות הגבוהות יותר(עד 5 יח”ל)

5 תחומים עיקריים:

1.עיתונות – חשיפה לכלי התקשורת השונים(עיתונות בארץ ובארצות ערב,רדיו,טלוויזיה,אינטרנט) לימוד אוצר מילים שכיח,ידיעות אקטואליות:מדיניות חברתיות,מדורי

דרושים ופרסומות וכו’

2. טקסטים שונים בנושאים שונים עפ”י אוצר המילים של כיתה ט’ (מיומנות הקריאה, הכתיבה והבנת הנקרא)

3. פועל- התחלת לימוד בניינים נוספים מעבר לבניין 1.

בניין 1-4 בכל הזמנים והצורות: בניית פעלים וניתוח

פעלים לזמן,גוף,בניין ושורש.

4. תחביר- כל הנושאים הדקדוקיים שנלמדו ב-ז’+ח’

חזרה+נושאים חדשים: ערך היתרון,מילית הזיקה+כינויי

רמז לרחוק+רשמב”א+כללי התאמת הפועל במשפט+יא

(אל)נסבה,תנועות העזר

-העשרה – לימןד  פתגמים

מושגי יסוד רבים ומגוונים מתחום התרבות הערבית

(גיאוגרפיה,דתות,מנהגים,חגים,הסטוריה,אומנות,מוסיקה

עדות,כיתות וכיוצ”ב)

כיתה ט’

(6 כיתות)

דרכי הערכה

דרכי הוראה

מטרות ויעדים

תוכנית עבודה

שכבה

-בחנים

-מבחנים

-שיעורי בית (בדיקת כיתה או הגשה)

-מטלות להגשה

-הבעה בע”פ והשתתפות בכיתה.

-הוראה פרונטלית

-שיטת חקר בזוגות

-לימוד אקסטנסיבי

-סרטים בערבית מדוברת

-שימוש בעזרים כמו מחשב, אינטרנט וווידאו.

-שיתוף פעולה עם חיל המודיעין (יחידת טל”מ) – יציאה לפעילות גדנ”ע מזרחנים למשך 4 ימים במתקן בנתניה הכוללת פעילות מגוונת בנושאי מודיעין, מזרח תיכון והשפה הערבית.

-פעילות מטעם חיל המודיעין בתוך בית הספר (מקנה דעת).

-התמצאות בנושאים הדקדוקיים הנלמדים לקראת בחינת הבגרות.

– הבנת הנקרא

-הבנת הנשמע

-התלמיד יוכל להתמצא בטכסט אנסין ויצליח לפתור את השאלות.

-התלמיד יפתח יכולת הבעה בע”פ בערבית מדוברת פלסטינית בנושאי יומיום כמו בית, בית ספר ומשפחה.

5 תחומים עיקריים:

1. עיתונות – חשיפת התלמיד לקטעי אקטואליה שונים ולימוד אוצר המילים השכיח בקטעים אלה. תירגול התלמיד בקטעים שנלמדו ושלא נלמדו.

2. ספרות – לימוד שלושה ספורים מספר “ערביה ב'” וסיפורים נוספים להעשרה תוך לימוד מאגר אוצר מילים נתון והרחבת אוצר המילים בסיפורים הנוספים.

3. פועל – לימוד כל הבנינים מהבנין הראשון עד הבנין העשירי בכל הזמנים והצורות כולל שם פעולה של כל בנין.

4. תחביר – לימוד והתמקדות בנושאים התחביריים הבאים: אל הידיעה, כינויי שייכות, כינויי רמז, תנועות עזר, רשמב”א, כללי התאמת הפועל במשפט, ערך היתרון, כינוי מושא, כינויי הזיקה, משפטי זיקה עם כינוי זיקה ובלי כינוי זיקה, יא הנסבה, הטיית מילות היחס וחוק הגרירה.

5. הבעה בע”פ בערבית מדוברת פלסטינית בנושאי בית, בית ספר ומשפחה לקראת בחינת הבגרות יחידה אחת.

6. העשרת התלמיד בנושאי מזרח תיכון ואסלאם.

כיתה י’

(2 כיתות)

דרכי הערכה

דרכי הוראה

מטרות ויעדים

תוכנית עבודה

שכבה

מבחנים

בחנים

מבחן במדוברת בע”פ

עבודות בנושאים שונים.

1. פרונטלי.

2. עבודה במחשב

3. מולטימדיה.

4. סרטים במדוברת

5. יציאה לפעילות גדנ”ע אופק ליומיים

(המשך גדנ”ע מזרחנים בכיתה י’)

התלמיד יידע לנתח צורות פועל מורכבות, בעיקר מהגזרות. כמו כן התלמיד יידע לנתח ולהכיר מבנים תחביריים וישיג מיומנות בהבנת הנקרא ע”י שימוש במילון.

התלמיד יפענח צורות פועל ומבנים תחביריים דרך טקסטים הנלמדים בשיעורי הבנת הנקרא.

התלמיד יכיר את אוצר המילים הבסיסי בעיתונות וכן יבצע תרגילי הבנת הנקרא בטקסטים  בנושאים שונים.

התלמיד ידע לנהל שיחה בסיסית על משפחתו בערבית מדוברת.

5 תחומים עיקריים:

1. פועל – חזרה על השלמים בכל הזמנים, הזוגי בפועל, העתיד המג’זום, העתיד המנצוב, צורות הסביל בעתיד ובעבר בכל הבנינים. לימוד מעמיק של גזרת פו”י, כפולים ועו”י.

2. תחביר – לימוד מעמיק של הנושאים הבאים: ריבוי שלם זכר, ריבוי שלם נקבה, הזוגי בשם, משפטי זיקה וערך יתרון והפלגה.

3. אנסין – קריאת קטעים ומאמרים ברמות שונות ובנושאים שונים לקראת בחינת הבגרות באנסין.

4. עיתונות – לימוד קטעים מספר העיתונות של אולה פרי ותמי גלבוע עד עמ’ 40 בנושאים שונים, בעיקר נושאים פוליטיים.

5. מדוברת – לימוד יסודות הערבית המדוברת בנושאים: הכרות, תרבות, משפחה, מקצועות וזמנים.

י”א

כיתה אחת) )

דרכי הערכה

דרכי הוראה

מטרות ויעדים

תוכנית עבודה

שכבה

מבחנים

בחנים

עבודות שונות

1. פרונטלי.

2. עבודה במחשב.

3. מולטימדיה.

התלמיד ינתח פעלים ברמה גבוהה בעיקר בכל הגזרות ובדגש על גזרת לו”י ומהמוזים. התלמיד יתרגל ניתוח פעלים בתוך טקסטים לקראת הבגרות.

התלמיד יזהה ויכיר מבנים תחביריים עפ”י נושאי הלימוד, כמו כן ישחבר וינקד משפטים תחבירים שונים.

התלמיד ייחשף לאוצר המילים הקלסי ולאוצר המילים מהקוראן.

התלמיד יכיר טקסטים עיתונאיים קשים ויתרגל ניתוח של טקסט כזה תוך ניתוח הפעלים והמבנים התחביריים בטקסטים אלה.

התלמיד יבצע תרגילים בהבנת הנקרא בטקסטים ברמה של 4 ו-5 יחידות לימוד לקראת בחינת הבגרות.

התלמיד יגיע לרמה סבירה של דיבור בערבית המדוברת בנושאים יומיומיים שונים לקראת בחינת הבגרות.

התלמיד יכין את עצמו לקראת הבגרות בנושא “הבעה בכתב” והוא יתרגל סיכום רעיונות או נושאים במסגרת הלימוד של הסיפורים בסיפרות. על התלמיד בבגרות לכתוב בערבית בכתיבה חופשית 6 שורות.

7 תחומים עיקריים:

1. פועל – חזרה ולימוד מעמיק יותר של הגזרות שנלמדו בכיתה י”א וכן לימוד מעמיק של גזרת לו”י וגזרת המהמוזים.

2. תחביר –  “أن” ואחיותיה, “كان” ואחיותיה, תאור אופן, תאור זמן ומקום, תאור מצב, תאור הבחנה, תאור סיבה ןתכלית, מחוסרי תנווין, חמשת השמות, לא השוללת מכל וכל, מא הפליאה ומשפטי תנאי.

3. קלאסית וקוראן – קטעים מהספרות הקלאסית מתקופות שונות וכן מספר פרשיות קצרות מהקוראן.

4. אנסין – תרגילי הבנת הנקרא בקטעים של 4 ו-5 יחידות לימוד מהעיתונות ומספרים בנושאים שונים.

5. עיתונות – קריאת מאמרים וקטעי עיתונות ברמה גבוהה עפ”י ספרה של אולה פרי ותמי גלבוע וכמו כן קריאת מאמרי משרד החינוך.

6. סיפרות – לימוד וניתוח 5 יצירות ספרותיות מודרניות בתוכן לפחות שיר אחד של משורר מודרני.

7. מדוברת – ניהול שיחות על נושאים יומיומיים שונים עפ”י תוכנית הבגרות לבחינה בע”פ.

י”ב

(כיתה אחת)

בישיבת צוות שנערכה בתחילת שנת הלימודים הוחלט שציונו של התלמיד יקבע עפ”י הקריטריונים הבאים:

חטיבת הביניים

20% מהציון הכללי – תיפקוד (שיעורי בית, השתתפות בשיעור, התנהגות, הבאת ציוד)

20% מהציון הכללי – בחנים בכתב ובע”פ

30% מהציון הכללי – מבחן ראשון

30% מהציון הכללי – מבחן שני

מחצית א’ קובעת 40% מהציון השנתי ומחצית ב’ 60% מהציון השנתי

חטיבה עליונה

20% מהציון הכללי – תיפקוד(בחנים, שיעורי בית, השתתפות, הבאת ציוד)

40% מהציון הכללי – מבחן ראשון

40% מהציון הכללי – מבחן שני

מחצית א’ קובעת 40% מהציון השנתי ומחצית ב’ קובעת 60% מהציון השנתי

Related Articles

Check Also

Close
Close