ראשי

סילבוס חינוך גופני

 

 • עבודה עיונית בחינוך גופני

בעבודת הגמר העיונית יתמקד התלמיד בנושא מסוים מתחום החינוך הגופני והספורט, בין אם הנושא נלמד בבית-הספר ובין אם לא, הכרחי שלנושא יהיה בסיס מדעי-עיוני. אין לבחור בנושא שאין לו מקורות ביבליוגרפיים מדעיים.

 

התלמיד יציג שאלה או בעיה, אותה ינסה לבדוק ולחקור בעבודתו.

 

הנושא צריך להיות מוגדר היטב ואינו יכול להישאר ברמה כללית ולא מדויקת. ניתן להשתמש בכותרת משנה המסבירה את הכותרת הראשית.

 

העבודה יכולה לשלב, לצד המרכיב התיאורטי, גם מרכיב מחקרי. במקרה זה יראיין התלמיד שחקנים, או מורים, או מאמנים, או בעלי תפקידים אחרים בתחום, ויצפה באימונים ובמשחקים של קבוצות וינתח אותם.

 

עבודה הכוללת מרכיב מחקרי תכלול הצגת הממצאים, ניתוחם, פירושם והסקת מסקנות על-פי כללי הכתיבה המדעית.

 

יש לוודא כי לנושא הנבחר ישנה ספרות מקצועית רלוונטית ועדכנית הכתובה בשפה העברית. אם הספרות המקצועית הקיימת בשפה העברית אינה מספקת, תשקל האפשרות לאשר לתלמיד להתבסס על מקורות שאינם בשפה העברית.

 

על התלמיד להביא חומר ממקורות שונים, תוך התייחסות מבחינה, משווה, ביקורתית ואובייקטיבית לנושא. בעיסוקו בחומר, יוכיח התלמיד את יכולתו להתמודד עם הנושא ועם החומר מנקודת ראות מדעית מחקרית.

 

 • העבודה תכלול את המרכיבים הבאים

 

 • הקדמה.
 • תוכן עניינים.
 • מבוא
 • הצגת הנושא ומטרות העבודה.
 • הבעיה הנדונה והרקע למחקר.
 • השאלות המחקריות המרכזיות.
 • סיכום קצר של הרקע התיאורטי הנדרש להכנת העבודה ושיטות המחקר.
 • סקירה ספרותית.
 • מהלך הבדיקה ושיטותיה.
 • ממצאים ותוצאות.
 • דיון ומסקנות.
 • סיכום.
 • רשימת מקורות (ביבליוגרפיה).

הרשימה תכלול רק את המקורות בהם התלמיד השתמש בעבודתו. אופן הציטוט במהלך העבודה והרישום הביבליוגרפי בשולי העבודה ובסיומה – יהיו על-פי אחת השיטות המקובלות בעבודה מדעית

 

 • נספחים.אם ישנם נספחים, הקשורים לעבודה ואשר היתה התייחסות אליהם במהלכה. במידת הצורך יש ללוות את הנספחים בהסבר.

 

 

נושאים לעבודה עיונית לתלמידי יב אשר פטורים מחינוך גופני ונושאים אפשריים לפרוייקט גמר לתלמידי ז’,ח,ט’

 

 

חשיבות הפעילות הגופנית כחלק משמירה על אורח חיים בריא

 

.   -ויטמינים

-אבות המזון

-תזונה למתבגרים

-פירמידת המזון

-שילוב טכנולוגיה בפעילות גופנית

-נטילת תוספי תזונה לספורטאים

-צמחונות/טבעונות יתרונות חסרונות

-השמנה כמחלה בעידן הטכנולוגי

-שיטות אימון בחדר כושר

-השמנה המחלה של שנות ה2000 בקרב ילדים

.

-ציוני דרך היסטוריים בהקשרים ספורטיביים

 

פוליטיקה וספורט

  –התייחסות לאירועים ספורטיביים בהם הייתה השפעה של הזירה הפוליטית הלאומית והבי”ל  על הספורט

-שימוש בספורט  כאמצעי לקידום מטרות פוליטיות.

 

המשחקים האולימפיים

-הועד האולימפי –מבנה, בעלי תפקידים, בחירת העיר המארחת

-אירועים היסטוריים באולימפיאדות לדורותיהן

-ספורטאי על ששברו שיאים

-ספורטאים שפרצו דרך מבחינה חברתית/פוליטית/ מגדרית/גיזענית.

 

אישיים ואירועים ספורטיביים שהשפיעו ועיצבו את אופיו של ענף ספורטיבי

 

תקשורת וספורט

 

-השפעות הדדיות, כולל דוגמאות, התייחסות ליתרונות וחסרונות בקשר שבין תקשורת וספורט.

 

אלימות וגזענות בספורט

 

-כתיבת אמנה או הצעות למיגור תופעת האלימות והגזענות במגרשי הספורט

– הספורט כאמצעי למיגור אלימות בחברה בכלל

 

ספורט בעידן הקפיטליסטי

-חסויות וספונסרים

-כיצד משפיע ההיבט הכלכלי על תכנית המשחקים וזמניהם

– שינויים בענפי הספורט שנעשו כדי למשוך קהל

-מתן חסויות לקבוצות ולספורטאים-מתי זה התחיל, כיצד זה משפיע גם בהיבט הפוליטי

 

תכנית הוראה שנתית בחינוך גופני בשכבת ז’

תכנית הוראה שנתית בחינוך גופני בשכבת ח’

תכנית הוראה שנתית בחינוך גופני לשכבת ט’

תכנית הוראה שנתית בחינוך גופני לשכבת י’

תכנית הוראה שנתית בחינוך גופני לשכבת יא’

תכנית הוראה שנתית בחינוך גופני לשכבת יב’

 

 

 

 

 

 

 

 

Related Articles

Close