מדע וטכנולוגיה

מצטייני עבודות חקר תשע”ז (ט ביולוגיה)

מתוך 224 עבודות שנאספו מ-21 בתי ספר בעיר תל אביב
זכו 4 עבודות בהצטיינות יתרה ועלו לשלב המחוזי.
הכוכבות שלנו שעלו לשלב המחוזי הן: מעין מיטלמן, רוני פישר ואומה סניור.
בהנחיית המורה: טניה אמירי חקרו כיצד תוספת של אפר פחם תחתי
עשוי להשפיע על גדילת נבטי חיטה. במחקרן גילו מהו היחס המיטבי של אפר פחם/קומפוסט להתפתחות נבטים אלו. הממצאים בעלי חשיבות רבה בהיבט סביבתי ומאפשרים שימוש באחד מתוצרי פסולת של תחנות כוח פחמית לחקלאות (פיתוח בר-קיימא).

מורות מלוות: טניה אמירי, גלית דוכן

Related Articles

Close