אירועים אחרונים בגימנסיהשכבות לימודשכבת ז'שכבת ח'שכבת ט'שכבת ישכבת י'אשכבת י'ב

מצ”ב מערכות הכיתות

 

03/09/2015 13:24:19

ז1

ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי
0
1 מתמטיקה

צפריר מיכל

ז1 171

אנגלית,יישומי מחש

קלמן ניצה,פבלוב ילנה

ז1 171,111 מחשבים

אנגלית,עברית

קלמן ניצה,צפריר מיכל

ז1 171

עברית

צפריר מיכל

ז1 171

חנ”ג

בלחסן עדי

2 גיאוגרפיה

צפריר מיכל

ז1 171

מתמטיקה

צפריר מיכל

ז1 171

גיאוגרפיה

צפריר מיכל

ז1 171

אנגלית,עברית

קלמן ניצה,צפריר מיכל

ז1 171

אנגלית,יישומי מחש

קלמן ניצה,פבלוב ילנה

ז1 171,110 מחשבים

3 עברית

צפריר מיכל

ז1 171

אתלטיכל

קוגן רומן

מתמטיקה,כישורי חיי

צפריר מיכל,פרל ליליאן

ז1 171,179 הקבצות

מדע

צפריר מיכל

ז1 171

עברית

צפריר מיכל

ז1 171

4 חנ”ג

בלחסן עדי

חינוך

צפריר מיכל

ז1 171

עברית

צפריר מיכל

ז1 171

הסטוריה

צפריר מיכל

ז1 171

מתמטיקה

צפריר מיכל

ז1 171

5 מדע

צפריר מיכל

ז1 171

אומנות

כהן מינה

ז1 171

ימאות

צפריר מיכל

כלבנות,יישומי מחש

פבלוב ילנה

111 מחשבים

מתמטיקה

צפריר מיכל

ז1 171

6 ספרות

צפריר מיכל

ז1 171

הסטוריה

צפריר מיכל

ז1 171

ימאות

צפריר מיכל

כלבנות,יישומי מחש

פבלוב ילנה

111 מחשבים

אומנות

כהן מינה

ז1 171

7 חינוך

צפריר מיכל

ז1 171

אתלטיכל

קוגן רומן

8
9
10

 

 

 

ז2

ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי
0
1 עברית

רונת אביבית

ז2 172

חץ,קול,ביש,תיא,כדו,א

דרט,חזק,גול,כהן,פאנ,

אול,280,חדר,חדר,חדר,

אנגלי,אנגלי,שעה פ

דה-קל,כרמלי,מיינפ

ז2 172,179 הקבצות

מתמטיקה

צין מירי,גדג’ שני א

ז2 172,179 הקבצות

מדע,מדעים- עתו

דורון תמר,דוכן גלית

מדע1,מדע2

צרפתית

לסקוב ולרי

137 צרפתית

2 מדע,מדעים- עתו

דורון תמר,דוכן גלית

מדע1,מדע2

חץ,קול,ביש,תיא,כדו,א

דרט,חזק,גול,כהן,פאנ,

אול,280,חדר,חדר,חדר,

גיאוגרפיה

קליין מאיר

ז2 172

מתמטיקה

צין מירי,גדג’ שני א

ז2 172,179 הקבצות

חנ”ג

מלבין מיכל,בלחסן עדי

צרפתית

לסקוב ולרי

137 צרפתית

3 מדע,מדעים- עתו

דורון תמר,דוכן גלית

מדע1,מדע2

ערבית

רונת אביבית

ז2 172

גיאוגרפיה

קליין מאיר

ז2 172

אנגלי,אנגלי,שעה פ

דה-ק,כרמל,קלמן,בלפר

ז2 72,179 ה,180 ה

מדע,מדעים- עתו

דורון תמר,דוכן גלית

מדע1,מדע2

מתמטיקה- עתודה ח

אורן סמדר

ח4 157

4 חינוך

רונת אביבית

ז2 172

ערבית

רונת אביבית

ז2 172

חנ”ג

מלבין מיכל,בלחסן עדי

אנגלי,אנגלי,שעה פ

דה-קל,כרמלי,קלמן

ז2 72,179 ה,180 ה

ספרות

תמיר אליזבט

ז2 172

מתמטיקה- עתודה ח

אורן סמדר

ח4 157

5 ספרות

תמיר אליזבט

ז2 172

חינוך,כישורי חיי

רונת אביבי,פרל ליליאן

ז2 172,180 הקבצות

מתמטיקה

צין מירי,גדג’ שני א

ז2 172,179 הקבצות

עברית

רונת אביבית

ז2 172

עברית

רונת אביבית

ז2 172

פיסיקה -עתודה ח

קמיל אבי

ח4 157

6 ספרות

תמיר אליזבט

ז2 172

אנגלית,אנגלית ב

דה-קלו כרמ,כרמלי נאוה

ז2 172,179 הקבצות

ערבית

רונת אביבית

ז2 172

מתמטיקה

צין מירי,גדג’ שני א

ז2 172,179 הקבצות

פיסיקה -עתודה ח

קמיל אבי

ח4 157

7 הסטוריה

מנגד ערן

ז2 172

מתמטיקה

צין מירי,גדג’ שני א

ז2 172,179 הקבצות

8 מדעי המחשב,הסטוריה

סדצקי אלי,מנגד ערן

110 מחשבים,ז2 172

אנג/דוברים

וולף עדי

ז5 174

9 מדעי המחשב

סדצקי אלי

110 מחשבים

10

 

ז3

ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי
0
1 ספרות

דרור בר

ז3 173

חץ,קול,ביש,תיא,כדו,א

דרט,חזק,גול,כהן,פאנ,

אול,280,חדר,חדר,חדר,

אנגלי,אנגלי,שעה פ

טל רי,כרמלי,מיינפ

ז3 173,179 הקבצות

מתמטיקה

סדצקי אלי,גדג’ שני א

ז3 173,179 הקבצות

מדע,מדעים- עתו

דרור שרה,דוכן גלית

מעבדה לכימ,מדע2

צרפתית

לסקוב ולרי

137 צרפתית

2 מדע,מדעים- עתו

דרור שרה,דוכן גלית

מעבדה 251,מדע2

חץ,קול,ביש,תיא,כדו,א

דרט,חזק,גול,כהן,פאנ,

אול,280,חדר,חדר,חדר,

ספרות

דרור בר

ז3 173

מתמטיקה

סדצקי אלי,גדג’ שני א

ז3 173,179 הקבצות

חנ”ג

מלבין מיכל,בלחסן עדי

צרפתית

לסקוב ולרי

137 צרפתית

3 מדע,מדעים- עתו

דרור שרה,דוכן גלית

מעבדה 251,מדע2

גיאוגרפיה

קליין מאיר

ז3 173

ספרות

דרור בר

ז3 173

אנגלי,אנגלי,שעה פ

טל ר,כרמל,קלמן,בלפר

ז3 73,179 ה,180 ה

מדע,מדעים- עתו

דרור שרה,דוכן גלית

מעבדה 251,מדע2

מתמטיקה- עתודה ח

אורן סמדר

ח4 157

4 גיאוגרפיה

קליין מאיר

ז3 173

הסטוריה

מנגד ערן

ז3 173

חנ”ג

מלבין מיכל,בלחסן עדי

אנגלי,אנגלי,שעה פ

טל רי,כרמלי,קלמן

ז3 73,179 ה,180 ה

עברית

אייזקס אביטל

ז3 173

מתמטיקה- עתודה ח

אורן סמדר

ח4 157

5 ערבית,שעה פרטנית

רונת אביבי,מועלם מיכל

ז3 173

עברית

אייזקס אביטל

ז3 173

מתמטיקה

סדצקי אלי,גדג’ שני א

ז3 173,179 הקבצות

עברית

אייזקס אביטל

ז3 173

הסטוריה

מנגד ערן

ז3 173

פיסיקה -עתודה ח

קמיל אבי

ח4 157

6 ערבית

רונת אביבית

ז3 173

אנגלית,אנגלית ב

טל ריקי,כרמלי נאוה

ז3 173,179 הקבצות

חינוך

אייזקס אביטל

ז3 173

מתמטיקה

סדצקי אלי,גדג’ שני א

ז3 173,179 הקבצות

פיסיקה -עתודה ח

קמיל אבי

ח4 157

7 חינוך,כישורי חיי

אייזקס אבי,פרל ליליאן

ז3 173,180 הקבצות

ערבית

רונת אביבית

ז3 173

מתמטיקה

סדצקי אלי,גדג’ שני א

ז3 173,179 הקבצות

8 מדעי המחשב

סדצקי אלי

110 מחשבים

אנג/דוברים

וולף עדי

ז5 174

9 מדעי המחשב

סדצקי אלי

110 מחשבים

10

 

 

ז4

ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי
0
1 גיאוגרפיה

קליין מאיר

ז4 175

חץ,קול,ביש,תיא,כדו,א

דרט,חזק,גול,כהן,פאנ,

אול,280,חדר,חדר,חדר,

אנגלי,אנגלי,שעה פ

וולף,כרמלי,מיינפ

ז4 175,179 הקבצות

מתמטיקה

חמוט רות,גדג’ שני א

ז4 175,179 הקבצות

מדע,מדעים- עתו

אברמוביץ י,דוכן גלית

מעבדה לפיס,מדע2

צרפתית

לסקוב ולרי

137 צרפתית

2 מדע,מדעים- עתו

אברמוביץ י,דוכן גלית

מעבדה לפיס,מדע2

חץ,קול,ביש,תיא,כדו,א

דרט,חזק,גול,כהן,פאנ,

אול,280,חדר,חדר,חדר,

עברית

אייזקס אביטל

ז4 175

מתמטיקה

חמוט רות,גדג’ שני א

ז4 175,179 הקבצות

הסטוריה

מנגד ערן

ז4 175

צרפתית

לסקוב ולרי

137 צרפתית

3 מדע,מדעים- עתו

אברמוביץ י,דוכן גלית

מעבדה לפיס,מדע2

עברית

אייזקס אביטל

ז4 175

עברית

אייזקס אביטל

ז4 175

אנגלי,אנגלי,שעה פ

וולף,כרמל,קלמן,בלפר

ז4 75,179 ה,180 ה

מדע,מדעים- עתו

אברמוביץ י,דוכן גלית

מעבדה לכימ,מדע2

מתמטיקה- עתודה ח

אורן סמדר

ח4 157

4 ספרות

מוזס מלכה

ז4 175

גיאוגרפיה

קליין מאיר

ז4 175

ערבית

לאון גלית

ז4 175

אנגלי,אנגלי,שעה פ

וולף,כרמלי,קלמן

ז4 75,179 ה,180 ה

ספרות

מוזס מלכה

ז4 175

מתמטיקה- עתודה ח

אורן סמדר

ח4 157

5 ספרות

מוזס מלכה

ז4 175

הסטוריה

מנגד ערן

ז4 175

מתמטיקה

חמוט רות,גדג’ שני א

ז4 175,179 הקבצות

חנ”ג

מלבין מיכל,בלחסן עדי

חינוך,כישורי חיי

וולף עדי,פרל ליליאן

ז4 175,י1 271

פיסיקה -עתודה ח

קמיל אבי

ח4 157

6 ערבית,שעה פרטנית

לאון גלית,מועלם מיכל

ז4 175

אנגלית,אנגלית ב

וולף עדי,כרמלי נאוה

ז4 175,179 הקבצות

מתמטיקה

חמוט רות

ז4 175

חינוך

וולף עדי

ז4 175

מתמטיקה

גדג’ שני אורנית

179 הקבצות

פיסיקה -עתודה ח

קמיל אבי

ח4 157

7 חנ”ג

מלבין מיכל,בלחסן עדי

ערבית

לאון גלית

ז4 175

מתמטיקה

גדג’ שני אורנית

179 הקבצות

8 מתמטיקה

חמוט רות

ז4 175

מדעי המחשב

סדצקי אלי

110 מחשבים

אנג/דוברים

וולף עדי

ז5 174

9 מדעי המחשב

סדצקי אלי

110 מחשבים

10

 

 

ז5

ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי
0
1 מתמטיקה

חמוט רות,ששון כהן א

ז5 174,179 הקבצות

חץ,קול,ביש,תיא,כדו,א

דרט,חזק,גול,כהן,פאנ,

אול,280,חדר,חדר,חדר,

גיאוגרפיה

קליין מאיר

ז5 174

ערבית

לאון גלית

ז5 174

מדע,מדעים- עתו

גולובקו טנ,דוכן גלית

מעבדה לביו,מדע2

צרפתית

לסקוב ולרי

137 צרפתית

2 מדע,מדעים- עתו

גולובקו טנ,דוכן גלית

ז5 174,מדע2

חץ,קול,ביש,תיא,כדו,א

דרט,חזק,גול,כהן,פאנ,

אול,280,חדר,חדר,חדר,

אנגלית,אנגלית ב

כרמלי נאוה,קלמן ניצה

ז5 174,181 הקבצות

גיאוגרפיה

קליין מאיר

ז5 174

מתמטיקה,שעה פרטנית

חמוט,ששון,אברמו

ז5 174,179 הקבצות

צרפתית

לסקוב ולרי

137 צרפתית

3 מדע,מדעים- עתו

גולובקו טנ,דוכן גלית

ז5 174,מדע2

הסטוריה

מנגד ערן

ז5 174

אנגלית,אנגלית ב

כרמלי נאוה,קלמן ניצה

ז5 174,181 הקבצות

ספרות

פרסבורגר יובל

ז5 174

מדע,מדעים- עתו

גולובקו טנ,דוכן גלית

מעבדה לביו,מדע2

מתמטיקה- עתודה ח

אורן סמדר

ח4 157

4 חינוך

פרל ליליאן

ז5 174

מתמטיקה,שעה פרטנית

חמוט,ששון,אברמו

ז5 174,179 הקבצות

חינוך

פרל ליליאן

ז5 174

ערבית

לאון גלית

ז5 174

הסטוריה

מנגד ערן

ז5 174

מתמטיקה- עתודה ח

אורן סמדר

ח4 157

5 ספרות

פרסבורגר יובל

ז5 174

מתמטיקה,שעה פרטנית

חמוט,ששון,אברמו

ז5 174,179 הקבצות

עברית

כהן רעות

ז5 174

חנ”ג

מלבין מיכל,בלחסן עדי

אנגלי,אנגלי,שעה פ

כרמ,קלמ,טל,בלפ,דה-

ז5 74,181 ה,279

פיסיקה -עתודה ח

קמיל אבי

ח4 157

6 ספרות

פרסבורגר יובל

ז5 174

ערבית

לאון גלית

ז5 174

שעה פרטנית

אברמוביץ יפית

עברית

כהן רעות

ז5 174

אנגלי,אנגלי,שעה פ

כרמל,קלמן,טל ר,דה-ק

ז5 74,181 ה,279

פיסיקה -עתודה ח

קמיל אבי

ח4 157

7 חנ”ג

מלבין מיכל,בלחסן עדי

עברית

כהן רעות

ז5 174

מתמטיקה

חמוט רות,ששון כהן א

ז5 174,179 הקבצות

8 מדעי המחשב

סדצקי אלי

110 מחשבים

אנג/דוברים

וולף עדי

ז5 174

9 מדעי המחשב

סדצקי אלי

110 מחשבים

10

 

 

ז6

ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי
0
1 מתמטיקה

סדצקי אלי,ששון כהן א

ז6 176,179 הקבצות

חץ,קול,ביש,תיא,כדו,א

דרט,חזק,גול,כהן,פאנ,

אול,280,חדר,חדר,חדר,

ספרות

דרור בר

ז6 176

ערבית

מועלם מיכל

ז6 176

חינוך,כישורי חיי

מועלם מיכל,פרל ליליאן

ז6 176,180 הקבצות

צרפתית

לסקוב ולרי

137 צרפתית

2 חנ”ג

מלבין מיכל,בלחסן עדי

חץ,קול,ביש,תיא,כדו,א

דרט,חזק,גול,כהן,פאנ,

אול,280,חדר,חדר,חדר,

אנגלית,אנגלית ב

מיינפלד שר,קלמן ניצה

ז6 176,181 הקבצות

עברית

כהן ברר אדוה

ז6 176

מתמטיקה,שעה פרטנית

סדצקי,ששון,אברמו

ז6 176,179 הקבצות

צרפתית

לסקוב ולרי

137 צרפתית

3 עברית

כהן ברר אדוה

ז6 176

מדע,מדעים- עתו

גולובקו טנ,דוכן גלית

מעבדה 251,מדע2

אנגלית,אנגלית ב

מיינפלד שר,קלמן ניצה

ז6 176,181 הקבצות

גיאוגרפיה

קליין מאיר

ז6 176

הסטוריה

מנגד ערן

ז6 176

מתמטיקה- עתודה ח

אורן סמדר

ח4 157

4 מדע,מדעים- עתו

גולובקו טנ,דוכן גלית

מעבדה 251,מדע2

מתמטיקה,שעה פרטנית

סדצקי,ששון,אברמו

ז6 176,179 הקבצות

מדע,מדעים- עתו

גולובקו טנ,דוכן גלית

מעבדה 251,מדע2

גיאוגרפיה

קליין מאיר

ז6 176

חנ”ג

מלבין מיכל,בלחסן עדי

מתמטיקה- עתודה ח

אורן סמדר

ח4 157

5 ספרות

דרור בר

ז6 176

מתמטיקה,שעה פרטנית

סדצקי,ששון,אברמו

ז6 176,179 הקבצות

מדע,מדעים- עתו

גולובקו טנ,דוכן גלית

מעבדה 251,מדע2

חינוך

מועלם מיכל

ז6 176

אנגלי,אנגלי,שעה פ

מיי,קלמ,טל,בלפ,דה-

ז6 76,181 ה,279

פיסיקה -עתודה ח

קמיל אבי

ח4 157

6 ספרות

דרור בר

ז6 176

הסטוריה

מנגד ערן

ז6 176

מתמטיקה,שעה פרטנית

סדצקי אלי,אברמוביץ י

ז6 176

עברית

כהן ברר אדוה

ז6 176

אנגלי,אנגלי,שעה פ

מיינ,קלמן,טל ר,דה-ק

ז6 76,181 ה,279

פיסיקה -עתודה ח

קמיל אבי

ח4 157

7 ערבית,שעה פרטנית

מועלם מיכל,רונת אביבי

ז6 176

ערבית

מועלם מיכל

ז6 176

מתמטיקה

ששון כהן איילת

179 הקבצות

8 מדעי המחשב

סדצקי אלי

110 מחשבים

אנג/דוברים

וולף עדי

ז5 174

9 מדעי המחשב

סדצקי אלי

110 מחשבים

10

 

 

ז7

ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי
0
1 מתמטיקה

בלפר חיים,ששון כהן א

ז7 177,179 הקבצות

חץ,קול,ביש,תיא,כדו,א

דרט,חזק,גול,כהן,פאנ,

אול,280,חדר,חדר,חדר,

עברית

כהן ברר אדוה

ז7 177

עברית

כהן ברר אדוה

ז7 177

ערבית

ברטוב בתיה

ז7 177

צרפתית

לסקוב ולרי

137 צרפתית

2 חנ”ג

מלבין מיכל,בלחסן עדי

חץ,קול,ביש,תיא,כדו,א

דרט,חזק,גול,כהן,פאנ,

אול,280,חדר,חדר,חדר,

אנגלית,אנגלית ב

גרומן ורדה,קלמן ניצה

ז7 177,181 הקבצות

ערבית,שעה פרטנית

ברטוב בתיה,לאון גלית

ז7 177

מתמטיקה,שעה פרטנית

בלפר,ששון,אברמו

ז7 177,179 הקבצות

צרפתית

לסקוב ולרי

137 צרפתית

3 גיאוגרפיה

קליין מאיר

ז7 177

מדע,מדעים- עתו

אברמוביץ י,דוכן גלית

מעבדה לפיס,מדע2

אנגלית,אנגלית ב

גרומן ורדה,קלמן ניצה

ז7 177,181 הקבצות

ערבית,שעה פרטנית

ברטוב בתיה,רונת אביבי

ז7 177

עברית

כהן ברר אדוה

ז7 177

מתמטיקה- עתודה ח

אורן סמדר

ח4 157

4 מדע,מדעים- עתו

אברמוביץ י,דוכן גלית

מעבדה לפיס,מדע2

מתמטיקה,שעה פרטנית

בלפר,ששון,אברמו

ז7 177,179 הקבצות

מדע,מדעים- עתו

אברמוביץ י,דוכן גלית

מעבדה לפיס,מדע2

ספרות

כהן ברר אדוה

ז7 177

חנ”ג

מלבין מיכל,בלחסן עדי

מתמטיקה- עתודה ח

אורן סמדר

ח4 157

5 גיאוגרפיה

קליין מאיר

ז7 177

מתמטיקה,שעה פרטנית

בלפר,ששון,אברמו

ז7 177,179 הקבצות

מדע,מדעים- עתו

אברמוביץ י,דוכן גלית

מעבדה לפיס,מדע2

ספרות

כהן ברר אדוה

ז7 177

אנגלי,אנגלי,שעה פ

גרו,קלמ,טל,בלפ,דה-

ז7 77,181 ה,279

פיסיקה -עתודה ח

קמיל אבי

ח4 157

6 הסטוריה

דהאן קרן

ז7 177

חינוך,כישורי חיי

כהן ברר אד,פרל ליליאן

ז7 177

שעה פרטנית

אברמוביץ יפית

הסטוריה

דהאן קרן

ז7 177

אנגלי,אנגלי,שעה פ

גרומ,קלמן,טל ר,דה-ק

ז7 77,181 ה,279

פיסיקה -עתודה ח

קמיל אבי

ח4 157

7 מתמטיקה

בלפר חיים

ז7 177

ספרות

כהן ברר אדוה

ז7 177

מתמטיקה

ששון כהן איילת

179 הקבצות

חינוך

כהן ברר אדוה

ז7 177

8 מדעי המחשב

סדצקי אלי

110 מחשבים

אנג/דוברים

וולף עדי

ז5 174

9 מדעי המחשב

סדצקי אלי

110 מחשבים

10

 

 

ז8

ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי
0
1 מתמטיקה

צין מירי,ששון כהן א

ז8 178,179 הקבצות

חץ,קול,ביש,תיא,כדו,א

דרט,חזק,גול,כהן,פאנ,

אול,280,חדר,חדר,חדר,

ערבית,שעה פרטנית

מועלם מיכל,אגבאריה לט

ז8 178

גיאוגרפיה

קליין מאיר

ז8 178

ספורט

פאנוס ויליאם

צרפתית

לסקוב ולרי

137 צרפתית

2 גיאוגרפיה

קליין מאיר

ז8 178

חץ,קול,ביש,תיא,כדו,א

דרט,חזק,גול,כהן,פאנ,

אול,280,חדר,חדר,חדר,

אנגלית,אנגלית ב

רון ניצה,קלמן ניצה

ז8 178,181 הקבצות

ערבית

מועלם מיכל

ז8 178

מתמטיקה,שעה פרטנית

צין מ,ששון,אברמו

ז8 178,179 הקבצות

צרפתית

לסקוב ולרי

137 צרפתית

3 חינוך

רון ניצה

ז8 178

מדע,מדעים- עתו

דרור שרה,דוכן גלית

מדע2

אנגלית,אנגלית ב

רון ניצה,קלמן ניצה

ז8 178,181 הקבצות

עברית

כהן ברר אדוה

ז8 178

חינוך,כישורי חיי

רון ניצה,פרל ליליאן

ז8 178,180 הקבצות

מתמטיקה- עתודה ח

אורן סמדר

ח4 157

4 מדע,מדעים- עתו

דרור שרה,דוכן גלית

מעבדה לביו,מדע2

מתמטיקה,שעה פרטנית

צין מ,ששון,אברמו

ז8 178,179 הקבצות

מדע,מדעים- עתו

דרור שרה,דוכן גלית

מדע1,מדע2

הסטוריה

דהאן קרן

ז8 178

הסטוריה

דהאן קרן

ז8 178

מתמטיקה- עתודה ח

אורן סמדר

ח4 157

5 עברית

כהן ברר אדוה

ז8 178

מתמטיקה,שעה פרטנית

צין מ,ששון,אברמו

ז8 178,179 הקבצות

מדע,מדעים- עתו

דרור שרה,דוכן גלית

מדע1,מדע2

ספרות

פרסבורגר יובל

ז8 178

אנגלי,אנגלי,שעה פ

רון,קלמ,טל,בלפ,דה-

ז8 78,181 ה,279

פיסיקה -עתודה ח

קמיל אבי

ח4 157

6 עברית

כהן ברר אדוה

ז8 178

ערבית

מועלם מיכל

ז8 178

מתמטיקה,שעה פרטנית

צין מירי,אברמוביץ י

ז8 178

ספרות

פרסבורגר יובל

ז8 178

אנגלי,אנגלי,שעה פ

רון,קלמן,טל ר,דה-ק

ז8 78,181 ה,279

פיסיקה -עתודה ח

קמיל אבי

ח4 157

7 ספרות

פרסבורגר יובל

ז8 178

חנ”ג

פאנוס ויליאם

מתמטיקה

ששון כהן איילת

179 הקבצות

חנ”ג

פאנוס ויליאם

8 מדעי המחשב

סדצקי אלי

110 מחשבים

אנג/דוברים

וולף עדי

ז5 174

9 מדעי המחשב

סדצקי אלי

110 מחשבים

10

 

 

ח1

ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי
0
1 עברית

כהן ברר אדוה

ח1 156

מדע,מדעים- עתו

דורון תמר,דוכן גלית

מעבדה 251,מדע2

תנ”ך

רדלר צבי

ח1 156

הסטוריה

רדלר צבי

ח1 156

מתמטיקה

צין מירי,זילברמן או

ח1 156,151 הקבצות

מדעי המחשב

הוד אריק

111 מחשבים

2 ערבית,שעה פרטנית

רונת אביבי,לאון גלית

ח1 156

ידע הארץ

עברי אבי

ח1 156

חינוך

רדלר צבי

ח1 156

ערבית

רונת אביבית

ח1 156

ספורט

פאנוס ויליאם

מדעי המחשב

הוד אריק

111 מחשבים

3 חנ”ג

בלחסן עדי,מלבין מיכל

אומ,ביש,חץ,תיא,כדו,צ

שפי,גול,דרט,כהן,פאנ,

חדר,חדר,חדר,137,280,

מתמטיקה,שעה פרטנית

צין,זילב,אורן,הרפז

ח1 6,151,ח3 4,ח4 7

מדע,מדעים- עתו

דורון תמר,דוכן גלית

מעבדה 251,מדע2

ספרות

קבלו שרית

ח1 156

פיסיקה -עתודה ח

קמיל אבי

מעבדה לפיסיקה

4 חינוך

רדלר צבי

ח1 156

אומ,ביש,חץ,תיא,כדו,צ

שפי,גול,דרט,כהן,פאנ,

חדר,חדר,חדר,137,280,

ספרות

קבלו שרית

ח1 156

מדע,מדעים- עתו

דורון תמר,דוכן גלית

מעבדה 251,מדע2

עברית

כהן ברר אדוה

ח1 156

פיסיקה -עתודה ח

קמיל אבי

מעבדה לפיסיקה

5 הסטוריה

רדלר צבי

ח1 156

אנגלית א,אנגלית ב

דה-קלו כרמ,גרומן ורדה

ח1 156,151 הקבצות

ספרות

קבלו שרית

ח1 156

אנגלי,אנגלי,שעה פ

דה-,גרו,רון,טל,כרמ,ו

ח1 56,151 ה,180 ה

תנ”ך

רדלר צבי

ח1 156

6 מתמטיקה

צין מירי,זילברמן או

ח1 156,151 הקבצות

ידע הארץ

עברי אבי

ח1 156

אנגלי,אנגלי,שעה פ

דה-קל,גרומן,טל רי

ח1 156,151 הקבצות

אנגלי,אנגלי,שעה פ

דה-,גרו,רון,טל,כרמ

ח1 56,151 ה,180 ה

תנ”ך

רדלר צבי

ח1 156

7 מתמטיקה

צין מירי,זילברמן או

ח1 156,151 הקבצות

מתמטיקה,שעה פרטנית

צין מ,זילבר,חמוט

ח1 56,151 ה,ח6 52

חנ”ג

בלחסן עדי,מלבין מיכל

מדע,מדעים- עתו

דורון תמר,דוכן גלית

מעבדה 251,מדע2

8 מתמטיקה- עתודה ח

אורן סמדר

ח6 152

אנג/דוברים

סוקולסקי תמר

ח1 156

ערבית

רונת אביבית

ח1 156

9 מתמטיקה- עתודה ח

אורן סמדר

ח6 152

מדעים- עתודה ח

דוכן גלית

מדע2

10

 

 

ח2

ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי
0
1 הסטוריה

רדלר צבי

ח2 155

מדע,מדעים- עתו

אברמוביץ י,דוכן גלית

מדע1,מדע2

מתמטיקה

גדג’ שני א,צין מירי

ח4 157,151 הקבצות

ערבית

רונת אביבית

ח2 155

הסטוריה

רדלר צבי

ח2 155

מדעי המחשב

הוד אריק

111 מחשבים

2 ידע הארץ

עברי אבי

ח2 155

חינוך

סוקולסקי תמר

ח2 155

מתמטיקה,שעה פרטנית

גדג’,צין,הרפז,אורן

ח4 7,151,ח5 3,330

ספרות

מוזס מלכה

ח2 155

ערבית,שעה פרטנית

רונת אביבי,אגבאריה לט

ח2 155

מדעי המחשב

הוד אריק

111 מחשבים

3 חנ”ג

בלחסן עדי,מלבין מיכל

אומ,ביש,חץ,תיא,כדו,צ

שפי,גול,דרט,כהן,פאנ,

חדר,חדר,חדר,137,280,

ספרות

מוזס מלכה

ח2 155

מדע,מדעים- עתו

אברמוביץ י,דוכן גלית

מדע1,מדע2

תנ”ך

גבע שחם

ח2 155

פיסיקה -עתודה ח

קמיל אבי

מעבדה לפיסיקה

4 מתמטיקה

גדג’ שני א,צין מירי

ח4 157,151 הקבצות

אומ,ביש,חץ,תיא,כדו,צ

שפי,גול,דרט,כהן,פאנ,

חדר,חדר,חדר,137,280,

עברית

כהן ברר אדוה

ח2 155

מדע,מדעים- עתו

אברמוביץ י,דוכן גלית

מדע1,מדע2

ערבית

רונת אביבית

ח2 155

פיסיקה -עתודה ח

קמיל אבי

מעבדה לפיסיקה

5 מתמטיקה

גדג’ שני א,צין מירי

ח4 157,151 הקבצות

אנגלית א,אנגלית ב

סוקולסקי ת,גרומן ורדה

ח2 155,151 הקבצות

תנ”ך

גבע שחם

ח2 155

אנגלי,אנגלי,שעה פ

סוק,גרו,רון,טל,כרמ,ו

ח2 55,151 ה,180 ה

תנ”ך

גבע שחם

ח2 155

6 ידע הארץ

עברי אבי

ח2 155

מתמטיקה,שעה פרטנית

גדג’,צין מ,אורן

ח4 57,151 ה,330 ה

אנגלית ב,שעה פרטנית

גרומן ורדה,טל ריקי

151 הקבצות

אנגלי,אנגלי,שעה פ

סוק,גרו,רון,טל,כרמ

ח2 55,151 ה,180 ה

חינוך

סוקולסקי תמר

ח2 155

7 עברית

כהן ברר אדוה

ח2 155

ספרות

מוזס מלכה

ח2 155

חנ”ג

בלחסן עדי,מלבין מיכל

מדע,מדעים- עתו

אברמוביץ י,דוכן גלית

מדע1,מדע2

8 מתמטיקה- עתודה ח

אורן סמדר

ח6 152

אנג/דוברים

סוקולסקי תמר

ח1 156

אנגלית א

סוקולסקי תמר

ח2 155

9 מתמטיקה- עתודה ח

אורן סמדר

ח6 152

מדעים- עתודה ח

דוכן גלית

מדע2

10

 

 

ח3

ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי
0
1 ספרות

קבלו שרית

ח3 154

מדע,מדעים- עתו

גולובקו טנ,דוכן גלית

מעבדה לפיס,מדע2

מתמטיקה

זכריה אורן,צין מירי

ח2 155,151 הקבצות

תנ”ך

שושן רחלי

ח3 154

חנ”ג

חכם דוד קר,מלבין מיכל

מדעי המחשב

הוד אריק

111 מחשבים

2 עברית

כהן ברר אדוה

ח3 154

חינוך

קבלו שרית

ח3 154

מתמטיקה,שעה פרטנית

זכרי,צין,הרפז,אורן

ח2 5,151,ח5 3,330

תנ”ך

שושן רחלי

ח3 154

עברית

כהן ברר אדוה

ח3 154

מדעי המחשב

הוד אריק

111 מחשבים

3 ערבית

לאון גלית

ח3 154

אומ,ביש,חץ,תיא,כדו,צ

שפי,גול,דרט,כהן,פאנ,

חדר,חדר,חדר,137,280,

חנ”ג

חכם דוד קר,מלבין מיכל

מדע,מדעים- עתו

גולובקו טנ,דוכן גלית

מעבדה לפיס,מדע2

הסטוריה

סמואל תום

ח3 154

פיסיקה -עתודה ח

קמיל אבי

מעבדה לפיסיקה

4 מתמטיקה

זכריה אורן,צין מירי

ח2 155,151 הקבצות

אומ,ביש,חץ,תיא,כדו,צ

שפי,גול,דרט,כהן,פאנ,

חדר,חדר,חדר,137,280,

ידע הארץ

ישראל שי

ח3 154

מדע,מדעים- עתו

גולובקו טנ,דוכן גלית

מעבדה לפיס,מדע2

הסטוריה

סמואל תום

ח3 154

פיסיקה -עתודה ח

קמיל אבי

מעבדה לפיסיקה

5 מתמטיקה

זכריה אורן,צין מירי

ח2 155,151 הקבצות

אנגלית א,אנגלית ב

קלמן ניצה,גרומן ורדה

ח3 154,151 הקבצות

ידע הארץ

ישראל שי

ח3 154

אנגלי,אנגלי,שעה פ

קלמ,גרו,רון,טל,כרמ,ו

ח3 54,151 ה,180 ה

תנ”ך

שושן רחלי

ח3 154

6 ספרות

קבלו שרית

ח3 154

מתמטיקה,שעה פרטנית

זכריה,צין מ,אורן

ח2 55,151 ה,330 ה

אנגלי,אנגלי,שעה פ

קלמן,גרומן,טל רי

ח3 154,151 הקבצות

אנגלי,אנגלי,שעה פ

קלמ,גרו,רון,טל,כרמ

ח3 54,151 ה,180 ה

ערבית

לאון גלית

ח3 154

7 ערבית

לאון גלית

ח3 154

חינוך

קבלו שרית

ח3 154

מדע,מדעים- עתו

גולובקו טנ,דוכן גלית

מעבדה לפיס,מדע2

8 מתמטיקה- עתודה ח

אורן סמדר

ח6 152

אנג/דוברים

סוקולסקי תמר

ח1 156

ספרות

קבלו שרית

ח3 154

9 מתמטיקה- עתודה ח

אורן סמדר

ח6 152

מדעים- עתודה ח

דוכן גלית

מדע2

10

 

 

ח4

ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי
0
1 מדע,מדעים- עתו

דורון תמר,דוכן גלית

מעבדה 251,מדע2

ספרות

רוזנצוויג חנה

ח4 157

מתמטיקה

זכריה אורן,חמוט רות

ח2 155,ח3 154

מדע,מדעים- עתו

דורון תמר,דוכן גלית

מעבדה 251,מדע2

חנ”ג

חכם דוד קר,מלבין מיכל

מדעי המחשב

הוד אריק

111 מחשבים

2 ידע הארץ

ישראל שי

ח4 157

חינוך

חמוט רות

ח4 157

מתמטיקה,שעה פרטנית

זכרי,חמוט,הרפז,אורן

ח2 5,ח3 4,ח5 3,330

מדע,מדעים- עתו

דורון תמר,דוכן גלית

מעבדה 251,מדע2

הסטוריה

יהונתן סיגל

ח4 157

מדעי המחשב

הוד אריק

111 מחשבים

3 ידע הארץ

ישראל שי

ח4 157

אומ,ביש,חץ,תיא,כדו,צ

שפי,גול,דרט,כהן,פאנ,

חדר,חדר,חדר,137,280,

חנ”ג

חכם דוד קר,מלבין מיכל

ספרות

רוזנצוויג חנה

ח4 157

אנגלית א,אנגלית ב

טל ריקי,דה-קלו כרמ

ח4 157,151 הקבצות

פיסיקה -עתודה ח

קמיל אבי

מעבדה לפיסיקה

4 מתמטיקה

זכריה אורן,חמוט רות

ח2 155,ח3 154

אומ,ביש,חץ,תיא,כדו,צ

שפי,גול,דרט,כהן,פאנ,

חדר,חדר,חדר,137,280,

אנגלי,אנגלי,שעה פ

טל,דה-,סוק,כרמ,קלמ

ח4 57,151 ה,180 ה

עברית

אייזקס אביטל

ח4 157

אנגלית א,אנגלית ב

טל ריקי,דה-קלו כרמ

ח4 157,151 הקבצות

פיסיקה -עתודה ח

קמיל אבי

מעבדה לפיסיקה

5 מתמטיקה

זכריה אורן,חמוט רות

ח2 155,ח3 154

תנ”ך

שושן רחלי

ח4 157

אנגלי,אנגלי,שעה פ

טל,דה-,סוק,כרמ,קלמ

ח4 57,151 ה,180 ה

חינוך

חמוט רות

ח4 157

עברית

אייזקס אביטל

ח4 157

6 תנ”ך

שושן רחלי

ח4 157

מתמטיקה,שעה פרטנית

זכריה,חמוט,אורן

ח2 55,ח3 54,330 ה

ערבית

אגבאריה לטיפה

ח4 157

ספרות

רוזנצוויג חנה

ח4 157

מדע,מדעים- עתו

דורון תמר,דוכן גלית

מעבדה 251,מדע2

7 הסטוריה

יהונתן סיגל

ח4 157

תנ”ך

שושן רחלי

ח4 157

ערבית

אגבאריה לטיפה

ח4 157

8 מדעים- עתודה ח

דוכן גלית

מעבדה 251

מתמטיקה- עתודה ח

אורן סמדר

ח6 152

אנג/דוברים

סוקולסקי תמר

ח1 156

ערבית

אגבאריה לטיפה

ח4 157

9 מתמטיקה- עתודה ח

אורן סמדר

ח6 152

10

 

 

ח5

ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי
0
1 מדע,מדעים- עתו

אברמוביץ י,דוכן גלית

מדע1,מדע2

תנ”ך

גבע שחם

ח5 153

ספרות

רוזנצוויג חנה

ח5 153

מדע,מדעים- עתו

אברמוביץ י,דוכן גלית

מדע2

מתמטיקה

צין מירי,גדג’ שני א

ח1 156,ח5 153

מדעי המחשב

הוד אריק

111 מחשבים

2 עברית

אייזקס אביטל

ח5 153

חינוך

לאון גלית

ח5 153

חנ”ג

בלחסן עדי,מלבין מיכל

מדע,מדעים- עתו

אברמוביץ י,דוכן גלית

מדע2

תנ”ך

גבע שחם

ח5 153

מדעי המחשב

הוד אריק

111 מחשבים

3 ספרות

רוזנצוויג חנה

ח5 153

אומ,ביש,חץ,תיא,כדו,צ

שפי,גול,דרט,כהן,פאנ,

חדר,חדר,חדר,137,280,

מתמטיקה,שעה פרטנית

צין,גדג’,אורן,הרפז

ח1 6,ח5 3,ח3 4,ח4 7

ערבית

לאון גלית

ח5 153

אנגלית א,אנגלית ב

מיינפלד שר,דה-קלו כרמ

ח5 153,151 הקבצות

פיסיקה -עתודה ח

קמיל אבי

מעבדה לפיסיקה

4 ערבית

לאון גלית

ח5 153

אומ,ביש,חץ,תיא,כדו,צ

שפי,גול,דרט,כהן,פאנ,

חדר,חדר,חדר,137,280,

אנגלי,אנגלי,שעה פ

מיי,דה-,סוק,כרמ,קלמ

ח5 53,151 ה,180 ה

חנ”ג

בלחסן עדי,מלבין מיכל

אנגלית א,אנגלית ב

מיינפלד שר,דה-קלו כרמ

ח5 153,151 הקבצות

פיסיקה -עתודה ח

קמיל אבי

מעבדה לפיסיקה

5 ספרות

רוזנצוויג חנה

ח5 153

ידע הארץ

שפיגל אהובי

ח5 153

אנגלי,אנגלי,שעה פ

מיי,דה-,סוק,כרמ,קלמ

ח5 53,151 ה,180 ה

הסטוריה

יהונתן סיגל

ח5 153

הסטוריה

יהונתן סיגל

ח5 153

6 מתמטיקה

צין מירי,גדג’ שני א

ח1 156,ח5 153

ידע הארץ

שפיגל אהובי

ח5 153

חינוך

לאון גלית

ח5 153

ערבית

לאון גלית

ח5 153

מדע,מדעים- עתו

אברמוביץ י,דוכן גלית

מדע1,מדע2

7 מתמטיקה

צין מירי,גדג’ שני א

ח1 156,ח5 153

מתמטיקה,שעה פרטנית

צין מ,גדג’,חמוט

ח1 56,ח5 53,ח6 52

תנ”ך

גבע שחם

ח5 153

עברית

אייזקס אביטל

ח5 153

8 מדעים- עתודה ח

דוכן גלית

מעבדה 251

מתמטיקה- עתודה ח

אורן סמדר

ח6 152

אנג/דוברים

סוקולסקי תמר

ח1 156

9 מתמטיקה- עתודה ח

אורן סמדר

ח6 152

10

 

 

 

ח6

ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי
0
1 מדע,מדעים- עתו

גולובקו טנ,דוכן גלית

מעבדה לפיס,מדע2

ידע הארץ

שפיגל אהובי

ח6 152

הסטוריה

סמואל תום

ח6 152

מדע,מדעים- עתו

גולובקו טנ,דוכן גלית

מעבדה לפיס,מדע2

מתמטיקה

גדג’ שני א,סדצקי אלי

ח5 153,ח6 152

מדעי המחשב

הוד אריק

111 מחשבים

2 ידע הארץ

שפיגל אהובי

ח6 152

חינוך

שפיגל אהובי

ח6 152

חנ”ג

בלחסן עדי,מלבין מיכל

מדע,מדעים- עתו

גולובקו טנ,דוכן גלית

מעבדה לפיס,מדע2

עברית

אייזקס אביטל

ח6 152

מדעי המחשב

הוד אריק

111 מחשבים

3 ערבית

רונת אביבית

ח6 152

אומ,ביש,חץ,תיא,כדו,צ

שפי,גול,דרט,כהן,פאנ,

חדר,חדר,חדר,137,280,

מתמטיקה,שעה פרטנית

גדג’,סדצק,אורן,הרפז

ח5 3,ח6 2,ח3 4,ח4 7

תנ”ך

שושן רחלי

ח6 152

אנגלית א,אנגלית ב

גרומן ורדה,דה-קלו כרמ

ח6 152,151 הקבצות

פיסיקה -עתודה ח

קמיל אבי

מעבדה לפיסיקה

4 חינוך

שפיגל אהובי

ח6 152

אומ,ביש,חץ,תיא,כדו,צ

שפי,גול,דרט,כהן,פאנ,

חדר,חדר,חדר,137,280,

אנגלי,אנגלי,שעה פ

גרו,דה-,סוק,כרמ,קלמ

ח6 52,151 ה,180 ה

חנ”ג

בלחסן עדי,מלבין מיכל

אנגלית א,אנגלית ב

גרומן ורדה,דה-קלו כרמ

ח6 152,151 הקבצות

פיסיקה -עתודה ח

קמיל אבי

מעבדה לפיסיקה

5 עברית

אייזקס אביטל

ח6 152

ספרות

מוזס מלכה

ח6 152

אנגלי,אנגלי,שעה פ

גרו,דה-,סוק,כרמ,קלמ

ח6 52,151 ה,180 ה

תנ”ך

שושן רחלי

ח6 152

הסטוריה

סמואל תום

ח6 152

6 מתמטיקה

גדג’ שני א,סדצקי אלי

ח5 153,ח6 152

ספרות

מוזס מלכה

ח6 152

תנ”ך

שושן רחלי

ח6 152

ספרות

מוזס מלכה

ח6 152

מדע,מדעים- עתו

גולובקו טנ,דוכן גלית

מעבדה לפיס,מדע2

7 מתמטיקה

גדג’ שני א,סדצקי אלי

ח5 153,ח6 152

מתמטיקה,שעה פרטנית

גדג’ שני א,חמוט רות

ח5 153,ח6 152

מתמטיקה

סדצקי אלי

ח6 152

ערבית

רונת אביבית

ח6 152

ערבית

רונת אביבית

ח6 152

8 מדעים- עתודה ח

דוכן גלית

מעבדה 251

מתמטיקה- עתודה ח

אורן סמדר

ח6 152

אנג/דוברים

סוקולסקי תמר

ח1 156

9 מתמטיקה- עתודה ח

אורן סמדר

ח6 152

10

 

 

ט1

ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי
0
1 ספרות

פרסבורגר יובל

ט1 257

תנ”ך

קליין מאיר

ט1 257

אנג/4,אנג/5,שעה פ

רוזנב,גרבר,גרימב

278,ט1 57,181 ה

חנ”ג

מלבין מיכל

מתמטיקה א,מתמטיקה ב

הרפז,חמוט,מדוו,אורן

ט1 7,ט4 4,ט5 5,179

פיסיקה

קמיל אבי

מעבדה לפיסיקה

2 ספרות

פרסבורגר יובל

ט1 257

תנ”ך

קליין מאיר

ט1 257

הסטוריה

סמואל תום

ט1 257

ספרות

פרסבורגר יובל

ט1 257

עברית

דקלו יעל

ט1 257

פיסיקה

קמיל אבי

מעבדה לפיסיקה

3 חינוך

ירון יפעת

ט1 257

מתמטיקה א,מתמטיקה ב

הרפז,חמוט,מדוו,אורן

ט1 7,ט4 4,ט5 5,179

ביולוגיה

גולובקו טניה

ט1 257

אנג/4,אנג/5

רוזנברגר נ,גרבר דני

278  הקבצו,ט1 257

עברית

דקלו יעל

ט1 257

מדעי המחשב,צרפתית

הוד אריק,לסקוב ולרי

111 מחשבים,137 צרפתית

4 ידע הארץ

עברי אבי

ט1 257

חינוך

ירון יפעת

ט1 257

תנ”ך

קליין מאיר

ט1 257

אנג/4,אנג/5,שעה פ

רוזנב,גרבר,גרימב

278,ט1 57,181 ה

ערבית,שעה פרטנית

לאון,גדג’,דקלו

ט1 57,278,331 ה

מדעי המחשב,צרפתית

הוד אריק,לסקוב ולרי

111 מחשבים,137 צרפתית

5 ידע הארץ

עברי אבי

ט1 257

ביולוגיה,כימיה

גולובקו טנ,שורק יורם

מדע1,מדע2

ערבית

לאון גלית

ט1 257

ביולוגיה

גולובקו טניה

ט1 257

ערבית,שעה פרטנית

לאון גלית,דקלו יעל

ט1 257,331 הקבצות

מתמטיקה- עתודה ח

גרשפלד גרי

ט1 257

6 מתמטיקה א,מתמטיקה ב

הרפז,חמוט,מדוו,אורן

ט1 7,ט4 4,ט5 5,179

ביולוגיה,כימיה

גולובקו טנ,שורק יורם

מדע1,מדע2

עברית

דקלו יעל

ט1 257

פיסיקה

חמדע ט

הסטוריה

סמואל תום

ט1 257

מתמטיקה- עתודה ח

גרשפלד גרי

ט1 257

7 מתמטיקה א,מתמטיקה ב

הרפז,חמוט,מדוו,אורן

ט1 7,ט4 4,ט5 5,179

אנג/4,אנג/5

רוזנברגר נ,גרבר דני

278  הקבצו,ט1 257

ביולוגיה

דוכן גלית

מעבדה לביולוגיה

פיסיקה

חמדע ט

הסטוריה

סמואל תום

ט1 257

8 חנ”ג

מלבין מיכל

אנג/5

גרבר דני

ט1 257

כימיה

שורק יורם

מדע1

פיסיקה

חמדע ט

אנג/דוברים,רובוטיקה

רון ניצה,סדצקי אלי

ט1 257,111 מחשבים

9 אנג/דוברים

רון ניצה

ט1 257

10

 

 

 

ט2

ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי
0
1 ידע הארץ

עברי אבי

ט2 252

ידע הארץ

עברי אבי

ט2 252

אנג/5,אנג/4,שעה פ

רון נ,רוזנב,גרימב

ט2 52,278,181 ה

הסטוריה

יהונתן סיגל

ט2 252

חינוך

מוזס מלכה

ט2 252

פיסיקה

קמיל אבי

מעבדה לפיסיקה

2 ספרות

מוזס מלכה

ט2 252

ביולוגיה,כימיה

דורון תמר,שורק יורם

מעבדה לביו,מדע1

עברית

דקלו יעל

ט2 252

הסטוריה

יהונתן סיגל

ט2 252

מתמטיקה א,מתמטיקה ב

גרשפ,זכרי,הרפז,גדג’

ט2 2,181,ט6 6,ט3 3

פיסיקה

קמיל אבי

מעבדה לפיסיקה

3 ספרות

מוזס מלכה

ט2 252

ביולוגיה,כימיה

דורון תמר,שורק יורם

מעבדה לביו,מדע1

עברית

דקלו יעל

ט2 252

אנג/5,אנג/4

רון ניצה,רוזנברגר נ

ט2 252,278  הקבצו

חינוך

מוזס מלכה

ט2 252

מדעי המחשב,צרפתית

הוד אריק,לסקוב ולרי

111 מחשבים,137 צרפתית

4 הסטוריה

יהונתן סיגל

ט2 252

מתמטיקה א,מתמטיקה ב

גרשפ,זכרי,הרפז,גדג’

ט2 2,181,ט6 6,ט3 3

ספרות

מוזס מלכה

ט2 252

אנג/5,אנג/4,שעה פ

רון נ,רוזנב,גרימב

ט2 52,278,181 ה

ערבית,שעה פרטנית

אוזנה,גדג’,דקלו

ט2 52,278,331 ה

מדעי המחשב,צרפתית

הוד אריק,לסקוב ולרי

111 מחשבים,137 צרפתית

5 תנ”ך

שושן רחלי

ט2 252

מתמטיקה א,מתמטיקה ב

גרשפ,זכרי,הרפז,גדג’

ט2 2,181,ט6 6,ט3 3

ערבית

אוזנה דוד

ט2 252

ביולוגיה

דורון תמר

ט2 252

ערבית,שעה פרטנית

אוזנה דוד,דקלו יעל

ט2 252,331 הקבצות

מתמטיקה- עתודה ח

גרשפלד גרי

ט1 257

6 ביולוגיה

דורון תמר

ט2 252

חנ”ג

פאנוס ויליאם

מתמטיקה א,מתמטיקה ב

גרשפ,זכרי,הרפז,גדג’

ט2 2,181,ט6 6,ט3 3

פיסיקה

חמדע ט

חנ”ג

פאנוס ויליאם

מתמטיקה- עתודה ח

גרשפלד גרי

ט1 257

7 עברית

דקלו יעל

ט2 252

אנג/5,אנג/4

רון ניצה,רוזנברגר נ

ט2 252,278  הקבצו

ביולוגיה

דוכן גלית

מעבדה לביולוגיה

פיסיקה

חמדע ט

תנ”ך

שושן רחלי

ט2 252

8 תנ”ך

שושן רחלי

ט2 252

אנג/5

רון ניצה

ט2 252

כימיה

שורק יורם

מדע1

פיסיקה

חמדע ט

אנג/דוברים,רובוטיקה

רון ניצה,סדצקי אלי

ט1 257,111 מחשבים

9 אנג/דוברים

רון ניצה

ט1 257

10

 

 

ט3

ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי
0
1 חנ”ג

חכם דוד קר,מלבין מיכל

ערבית

לאון גלית

ט3 253

חנ”ג

חכם דוד קר,מלבין מיכל

אנג/5,אנג/4,שעה פ

רון,רוזנ,גרימ,קלמן

ט3 53,278,180 ה

הסטוריה

סמואל תום

ט3 253

פיסיקה

קמיל אבי

מעבדה לפיסיקה

2 תנ”ך

שושן רחלי

ט3 253

אנג/5,אנג/4,שעה פ

רון,רוזנ,קלמן,דה-ק

ט3 253,278  הקבצו

ערבית

לאון גלית

ט3 253

אנג/5,אנג/4,שעה פ

רון נ,רוזנב,גרימב

ט3 53,278,180 ה

מתמטיקה א,מתמטיקה ב

גרשפ,זכרי,הרפז,גדג’

ט2 2,181,ט6 6,ט3 3

פיסיקה

קמיל אבי

מעבדה לפיסיקה

3 ספרות

ולדן אסף

ט3 253

ידע הארץ

עברי אבי

ט3 253

תנ”ך

שושן רחלי

ט3 253

עברית

דקלו יעל

ט3 253

חינוך

שושן רחלי

ט3 253

מדעי המחשב,צרפתית

הוד אריק,לסקוב ולרי

111 מחשבים,137 צרפתית

4 ספרות

ולדן אסף

ט3 253

מתמטיקה א,מתמטיקה ב

גרשפ,זכרי,הרפז,גדג’

ט2 2,181,ט6 6,ט3 3

הסטוריה

סמואל תום

ט3 253

ביולוגיה,כימיה

דרור שרה,איידין אמי

מעבדה לביו,מעבדה לכימ

ספרות

ולדן אסף

ט3 253

מדעי המחשב,צרפתית

הוד אריק,לסקוב ולרי

111 מחשבים,137 צרפתית

5 ערבית

לאון גלית

ט3 253

מתמטיקה א,מתמטיקה ב

גרשפ,זכרי,הרפז,גדג’

ט2 2,181,ט6 6,ט3 3

הסטוריה

סמואל תום

ט3 253

ביולוגיה,כימיה

דרור שרה,איידין אמי

מעבדה לביו,מעבדה לכימ

ביולוגיה

דרור שרה

ט3 253

מתמטיקה- עתודה ח

גרשפלד גרי

ט1 257

6 ביולוגיה

דרור שרה

ט3 253

אנג/5,אנג/4

רון ניצה,רוזנברגר נ

ט3 253,278  הקבצו

מתמטיקה א,מתמטיקה ב

גרשפ,זכרי,הרפז,גדג’

ט2 2,181,ט6 6,ט3 3

פיסיקה

חמדע ט

חינוך

שושן רחלי

ט3 253

מתמטיקה- עתודה ח

גרשפלד גרי

ט1 257

7 תנ”ך

שושן רחלי

ט3 253

עברית

דקלו יעל

ט3 253

ביולוגיה

דוכן גלית

מעבדה לביולוגיה

פיסיקה

חמדע ט

אנג/5,שעה פרטנית

רון ניצה,מיינפלד שר

ט3 253

8 ידע הארץ

עברי אבי

ט3 253

עברית

דקלו יעל

ט3 253

כימיה

שורק יורם

מדע1

פיסיקה

חמדע ט

אנג/דוברים,רובוטיקה

רון ניצה,סדצקי אלי

ט1 257,111 מחשבים

9 אנג/דוברים

רון ניצה

ט1 257

10

 

 

 

ט4

ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי
0
1 חנ”ג

חכם דוד קר,מלבין מיכל

עברית

כהן רעות

ט4 254

חנ”ג

חכם דוד קר,מלבין מיכל

אנג/4,אנג/5,שעה פ

רוזנ,בלפר,גרימ,קלמן

278,ט4 54,180 ה

מתמטיקה א,מתמטיקה ב

הרפז,חמוט,מדוו,אורן

ט1 7,ט4 4,ט5 5,179

פיסיקה

קמיל אבי

מעבדה לפיסיקה

2 ספרות

דרור בר

ט4 254

אנג/4,אנג/5,שעה פ

רוזנ,בלפר,קלמן,דה-ק

278  הקבצו,ט4 254

עברית

כהן רעות

ט4 254

אנג/4,אנג/5,שעה פ

רוזנב,בלפר,גרימב

278,ט4 54,180 ה

הסטוריה

סמואל תום

ט4 254

פיסיקה

קמיל אבי

מעבדה לפיסיקה

3 ספרות

דרור בר

ט4 254

מתמטיקה א,מתמטיקה ב

הרפז,חמוט,מדוו,אורן

ט1 7,ט4 4,ט5 5,179

הסטוריה

סמואל תום

ט4 254

ביולוגיה

דרור שרה

ט4 254

חינוך

בלפר אפרת

ט4 254

מדעי המחשב,צרפתית

הוד אריק,לסקוב ולרי

111 מחשבים,137 צרפתית

4 ידע הארץ

ישראל שי

ט4 254

ביולוגיה,כימיה

דרור שרה,איידין אמי

מעבדה לביו,מעבדה לכימ

ספרות

דרור בר

ט4 254

תנ”ך

ברוקס רונית

ט4 254

ערבית,שעה פרטנית

אגבאר,גדג’,דקלו

ט4 54,278,331 ה

מדעי המחשב,צרפתית

הוד אריק,לסקוב ולרי

111 מחשבים,137 צרפתית

5 עברית

כהן רעות

ט4 254

ביולוגיה,כימיה

דרור שרה,איידין אמי

מעבדה לביו,מעבדה לכימ

ערבית

אגבאריה לטיפה

ט4 254

חינוך

בלפר אפרת

ט4 254

ערבית,שעה פרטנית

אגבאריה לט,דקלו יעל

ט4 254,331 הקבצות

מתמטיקה- עתודה ח

גרשפלד גרי

ט1 257

6 מתמטיקה א,מתמטיקה ב

הרפז,חמוט,מדוו,אורן

ט1 7,ט4 4,ט5 5,179

אנג/4,אנג/5

רוזנברגר נ,בלפר אפרת

278  הקבצו,ט4 254

הסטוריה

סמואל תום

ט4 254

פיסיקה

חמדע ט

ביולוגיה

דרור שרה

ט4 254

מתמטיקה- עתודה ח

גרשפלד גרי

ט1 257

7 מתמטיקה א,מתמטיקה ב

הרפז,חמוט,מדוו,אורן

ט1 7,ט4 4,ט5 5,179

תנ”ך

ברוקס רונית

ט4 254

ביולוגיה

דוכן גלית

מעבדה לביולוגיה

פיסיקה

חמדע ט

אנג/5,שעה פרטנית

בלפר אפרת,מיינפלד שר

ט4 254

8 ידע הארץ

ישראל שי

ט4 254

תנ”ך

ברוקס רונית

ט4 254

כימיה

שורק יורם

מדע1

פיסיקה

חמדע ט

אנג/דוברים,רובוטיקה

רון ניצה,סדצקי אלי

ט1 257,111 מחשבים

9 אנג/דוברים

רון ניצה

ט1 257

10

 

 

 

ט5

ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי
0
1 הסטוריה

יהונתן סיגל

ט5 255

תנ”ך

שושן רחלי

ט5 255

ערבית

לאון גלית

ט5 255

אנג/5,אנג/4,שעה פ

גרומ,רוזנ,גרימ,קלמן

ט5 55,278,180 ה

מתמטיקה א,מתמטיקה ב

הרפז,חמוט,מדוו,אורן

ט1 7,ט4 4,ט5 5,179

פיסיקה

קמיל אבי

מעבדה לפיסיקה

2 חינוך

רוזנברגר ניל

ט5 255

אנג/5,אנג/4,שעה פ

גרומ,רוזנ,קלמן,דה-ק

ט5 255,278  הקבצו

ידע הארץ

שפיגל אהובי

ט5 255

אנג/5,אנג/4,שעה פ

גרומן,רוזנב,גרימב

ט5 55,278,180 ה

תנ”ך

שושן רחלי

ט5 255

פיסיקה

קמיל אבי

מעבדה לפיסיקה

3 הסטוריה

יהונתן סיגל

ט5 255

מתמטיקה א,מתמטיקה ב

הרפז,חמוט,מדוו,אורן

ט1 7,ט4 4,ט5 5,179

עברית

כהן רעות

ט5 255

עברית

כהן רעות

ט5 255

חינוך

רוזנברגר ניל

ט5 255

מדעי המחשב,צרפתית

הוד אריק,לסקוב ולרי

111 מחשבים,137 צרפתית

4 ביולוגיה

דורון תמר

ט5 255

ערבית

לאון גלית

ט5 255

ידע הארץ

שפיגל אהובי

ט5 255

הסטוריה

יהונתן סיגל

ט5 255

ספרות

פרסבורגר יובל

ט5 255

מדעי המחשב,צרפתית

הוד אריק,לסקוב ולרי

111 מחשבים,137 צרפתית

5 חנ”ג

בלחסן עדי,קפלינסקי ל

ביולוגיה

דורון תמר

ט5 255

תנ”ך

שושן רחלי

ט5 255

ערבית

לאון גלית

ט5 255

ספרות

פרסבורגר יובל

ט5 255

מתמטיקה- עתודה ח

גרשפלד גרי

ט1 257

6 מתמטיקה א,מתמטיקה ב

הרפז,חמוט,מדוו,אורן

ט1 7,ט4 4,ט5 5,179

אנג/5,אנג/4

גרומן ורדה,רוזנברגר נ

ט5 255,278  הקבצו

עברית

כהן רעות

ט5 255

פיסיקה

חמדע ט

חנ”ג

בלחסן עדי,קפלינסקי ל

מתמטיקה- עתודה ח

גרשפלד גרי

ט1 257

7 מתמטיקה א,מתמטיקה ב

הרפז,חמוט,מדוו,אורן

ט1 7,ט4 4,ט5 5,179

ביולוגיה,כימיה

דורון תמר,שורק יורם

מדע1,מדע2

ביולוגיה

דוכן גלית

מעבדה לביולוגיה

פיסיקה

חמדע ט

אנג/5,שעה פרטנית

גרומן ורדה,מיינפלד שר

ט5 255

8 ספרות

פרסבורגר יובל

ט5 255

ביולוגיה,כימיה

דורון תמר,שורק יורם

מדע1,מדע2

כימיה

שורק יורם

מדע1

פיסיקה

חמדע ט

אנג/דוברים,רובוטיקה

רון ניצה,סדצקי אלי

ט1 257,111 מחשבים

9 אנג/דוברים

רון ניצה

ט1 257

10

 

 

 

ט6

ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי
0
1 ביולוגיה

דרור שרה

ט6 256

תנ”ך

ברוקס רונית

ט6 256

אנג/5,אנג/4,שעה פ

גרומן,רוזנב,גרימב

ט6 56,278,181 ה

ביולוגיה,כימיה

דרור שרה,שורק יורם

מדע1,מעבדה לכימ

ערבית

אגבאריה לטיפה

ט6 256

פיסיקה

קמיל אבי

מעבדה לפיסיקה

2 הסטוריה

יהונתן סיגל

ט6 256

עברית

כהן רעות

ט6 256

ביולוגיה

דרור שרה

ט6 256

ביולוגיה,כימיה

דרור שרה,שורק יורם

מדע1,מעבדה לכימ

מתמטיקה א,מתמטיקה ב

גרשפ,זכרי,הרפז,גדג’

ט2 2,181,ט6 6,ט3 3

פיסיקה

קמיל אבי

מעבדה לפיסיקה

3 ידע הארץ

שפיגל אהובי

ט6 256

ידע הארץ

שפיגל אהובי

ט6 256

ערבית

אגבאריה לטיפה

ט6 256

אנג/5,אנג/4

גרומן ורדה,רוזנברגר נ

ט6 256,278  הקבצו

חינוך

ברוקס רונית

ט6 256

מדעי המחשב,צרפתית

הוד אריק,לסקוב ולרי

111 מחשבים,137 צרפתית

4 חינוך

ברוקס רונית

ט6 256

מתמטיקה א,מתמטיקה ב

גרשפ,זכרי,הרפז,גדג’

ט2 2,181,ט6 6,ט3 3

ערבית

אגבאריה לטיפה

ט6 256

אנג/5,אנג/4,שעה פ

גרומן,רוזנב,גרימב

ט6 56,278,181 ה

הסטוריה

יהונתן סיגל

ט6 256

מדעי המחשב,צרפתית

הוד אריק,לסקוב ולרי

111 מחשבים,137 צרפתית

5 חנ”ג

בלחסן עדי,קפלינסקי ל

מתמטיקה א,מתמטיקה ב

גרשפ,זכרי,הרפז,גדג’

ט2 2,181,ט6 6,ט3 3

ספרות

מוזס מלכה

ט6 256

ספרות

מוזס מלכה

ט6 256

ספרות

מוזס מלכה

ט6 256

מתמטיקה- עתודה ח

גרשפלד גרי

ט1 257

6 תנ”ך

ברוקס רונית

ט6 256

עברית

כהן רעות

ט6 256

מתמטיקה א,מתמטיקה ב

גרשפ,זכרי,הרפז,גדג’

ט2 2,181,ט6 6,ט3 3

פיסיקה

חמדע ט

חנ”ג

בלחסן עדי,קפלינסקי ל

מתמטיקה- עתודה ח

גרשפלד גרי

ט1 257

7 תנ”ך

ברוקס רונית

ט6 256

אנג/5,אנג/4

גרומן ורדה,רוזנברגר נ

ט6 256,278  הקבצו

ביולוגיה

דוכן גלית

מעבדה לביולוגיה

פיסיקה

חמדע ט

הסטוריה

יהונתן סיגל

ט6 256

8 עברית

כהן רעות

ט6 256

אנג/5

גרומן ורדה

ט6 256

כימיה

שורק יורם

מדע1

פיסיקה

חמדע ט

אנג/דוברים,רובוטיקה

רון ניצה,סדצקי אלי

ט1 257,111 מחשבים

9 אנג/דוברים

רון ניצה

ט1 257

10

 

י1

ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי
0
1 ספרות

פלג אמיר

י1 271

מתמ/4-5,מתמ/3

בן,דבי,הרפ,ששו,אור,ז

י1,טכנ,י4,י5,י6,י7,י

מתמ/4-5

בן י,דביר,הרפז,ששון

י1 1,טכני,י4 4,י5 5

ספרות

פלג אמיר

י1 271

אנג/,אנג/,אנג/,שעה

גרבר,טל ר,דה-ק,גרומ

278,י1 71,י7 77

חינוך פיננ,חשיבה ביקו

זכריה אורן,זלצר אדווה

י1 271,י2 272

2 ספרות

פלג אמיר

י1 271

מתמ/4-5,מתמ/3

בן,דבי,הרפ,ששו,אור,ז

י1,טכנ,י4,י5,י6,י7,י

אנג/ד,אנג/5,אנג/4

גרבר,טל רי,דה-קל

278,י1 71,י7 77

חנ”ג

בלחסן עדי,מלבין מיכל

אנג/,אנג/,אנג/,שעה

גרב,טל,דה-,רון,גרו

278,י1 71,י7 77

חשיבה ביקו,חינוך פיננ

זלצר אדווה,זכריה אורן

י2 272,י1 271

3 תנ”ך

אוברמן דורית

י1 271

הסטוריה

אייל קזז עינת

י1 271

אנג/ד,אנג/5,אנג/4

גרבר,טל רי,דה-קל

278,י1 71,י7 77

תנ”ך

אוברמן דורית

י1 271

מתמ/4-5,מתמ/3

בן,דבי,הרפ,ששו,אור,ז

י1,טכנ,י4,י5,י6,י7,י

הסטוריה

אייל קזז עינת

י1 271

4 תנ”ך

אוברמן דורית

י1 271

חינוך

בן יעקב אטל

י1 271

ביו,כימ,פיס,מדע,אומ,

ששו,שור,חמד,הוד,מזר,

י1,מעב,111,י7,137,מו

תנ”ך

אוברמן דורית

י1 271

מתמ/4-5,מתמ/3

בן,דבי,הרפ,ששו,אור,ז

י1,טכנ,י4,י5,י6,י7,י

הסטוריה

אייל קזז עינת

י1 271

5 עברית

דקלו יעל

י1 271

אנג/ד,אנג/5,שעה פ

גרבר,טל רי,רון נ

278  הקבצו,י1 271

ביו,כימ,פיס,מדע,אומ,

ששו,שור,חמד,הוד,מזר,

י1,מעב,111,י7,137,מו

עברית

דקלו יעל

י1 271

חנ”ג

בלחסן עדי,מלבין מיכל

6 ביו,ביו,כימ,מדע,ערב,

אבר,ששו,אהר,הוד,ברט,

י2,י3,מעב,111,י1,083

הסטוריה

אייל קזז עינת

י1 271

ביו,כימ,פיס,מדע,אומ,

ששו,שור,חמד,הוד,מזר,

י1,מעב,111,י7,137,מו

ביו,ביו,כימ,כימ,דיפ,

אלי,אבר,אהר,שור,שאו,

י2,י4,מעב,י5,י1,מעב

עברית

דקלו יעל

י1 271

7 ביו,ביו,כימ,מדע,ערב,

אבר,ששו,אהר,הוד,ברט,

י2,י3,מעב,111,י1,083

ביולו,ערבית,תיאטר

אברמו,ברטוב,כהן י

י2 72,י1 71,מועדו

פיסי,אומנ,צרפת,מוזי

חמד,גבע,לסק,ענב,איל

חדר,137,מועד,תיאט

ביו,ביו,כימ,כימ,דיפ,

אלי,אבר,אהר,שור,שאו,

י2,י4,מעב,י5,י1,מעב

הנדסת מערכ,ערבית

הוד אריק,אוזנה דוד

מעבדת הייט,י2 272

8 ביו,כימ,מדע,ציל,קול,

ששו,אהר,הוד,שעא,חזק,

י3,מעב,111,083,280

תיאטרון

כהן ימית

מועדון חניתה

אומנות,מוזיקה

גבע עתר,ענבר נועם

חדר אמנות,מועדון חני

ביו,ביו,כימ,כימ,דיפ,

אלי,אבר,אהר,שור,שאו,

י2,י4,מעב,מדע,י1,מעב

הנדסת מערכות

הוד אריק

מעבדת הייטק

9 מדעי המחשב

הוד אריק

111 מחשבים

אומנות,מוזיקה

גבע עתר,ענבר נועם

חדר אמנות,מועדון חני

דיפלו,פיסיק,הנדסת

שאול,חמדע,טליס,בלפר

י1 271,מעבדת הייט

10 הנדסת מערכות

טליס ודים,אברמוביץ י

מעבדת הייטק

 

 

 

י2

ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי
0
1 תנ”ך

ברוקס רונית

י2 272

מתמ/4-5,מתמ/3

בן,דבי,הרפ,ששו,אור,ז

י1,טכנ,י4,י5,י6,י7,י

מתמ/4-5

בן י,דביר,הרפז,ששון

י1 1,טכני,י4 4,י5 5

הסטוריה

דהאן קרן

י2 272

אנג/,אנג/,אנג/,שעה

גרבר,בלפר,דה-ק,גרומ

278,י2 72,י7 77

חינוך פיננ,חשיבה ביקו

זכריה אורן,זלצר אדווה

י1 271,י2 272

2 תנ”ך

ברוקס רונית

י2 272

מתמ/4-5,מתמ/3

בן,דבי,הרפ,ששו,אור,ז

י1,טכנ,י4,י5,י6,י7,י

אנג/ד,אנג/5,אנג/4

גרבר,בלפר,דה-קל

278,י2 72,י7 77

חנ”ג

בלחסן עדי,מלבין מיכל

אנג/,אנג/,אנג/,שעה

גרב,בלפ,דה-,רון,גרו

278,י2 72,י7 77

חשיבה ביקו,חינוך פיננ

זלצר אדווה,זכריה אורן

י2 272,י1 271

3 ספרות

פלג אמיר

י2 272

תנ”ך

ברוקס רונית

י2 272

אנג/ד,אנג/5,אנג/4

גרבר,בלפר,דה-קל

278,י2 72,י7 77

עברית

רגב אוריה אתי

י2 272

מתמ/4-5,מתמ/3

בן,דבי,הרפ,ששו,אור,ז

י1,טכנ,י4,י5,י6,י7,י

חינוך

דהאן קרן

י2 272

4 ספרות

פלג אמיר

י2 272

עברית

רגב אוריה אתי

י2 272

ביו,כימ,פיס,מדע,אומ,

ששו,שור,חמד,הוד,מזר,

י1,מעב,111,י7,137,מו

ספרות

פלג אמיר

י2 272

מתמ/4-5,מתמ/3

בן,דבי,הרפ,ששו,אור,ז

י1,טכנ,י4,י5,י6,י7,י

עברית

רגב אוריה אתי

י2 272

5 הסטוריה

דהאן קרן

י2 272

אנג/ד,אנג/5,שעה פ

גרבר,בלפר,רון נ

278  הקבצו,י2 272

ביו,כימ,פיס,מדע,אומ,

ששו,שור,חמד,הוד,מזר,

י1,מעב,111,י7,137,מו

תנ”ך

ברוקס רונית

י2 272

חנ”ג

בלחסן עדי,מלבין מיכל

הנדסת מערכ,מדעי המחשב

דייטשמן אס,הוד אריק

מעבדת הייט,111 מחשבים

6 ביו,ביו,כימ,מדע,ערב,

אבר,ששו,אהר,הוד,ברט,

י2,י3,מעב,111,י1,083

הסטוריה

דהאן קרן

י2 272

ביו,כימ,פיס,מדע,אומ,

ששו,שור,חמד,הוד,מזר,

י1,מעב,111,י7,137,מו

ביו,ביו,כימ,כימ,דיפ,

אלי,אבר,אהר,שור,שאו,

י2,י4,מעב,י5,י1,מעב

הסטוריה

דהאן קרן

י2 272

הנדסת מערכות

דייטשמן אסף

מעבדת הייטק

7 ביו,ביו,כימ,מדע,ערב,

אבר,ששו,אהר,הוד,ברט,

י2,י3,מעב,111,י1,083

ביולו,ערבית,תיאטר

אברמו,ברטוב,כהן י

י2 72,י1 71,מועדו

פיסי,אומנ,צרפת,מוזי

חמד,גבע,לסק,ענב,איל

חדר,137,מועד,תיאט

ביו,ביו,כימ,כימ,דיפ,

אלי,אבר,אהר,שור,שאו,

י2,י4,מעב,י5,י1,מעב

הנדסת מערכ,ערבית

הוד אריק,אוזנה דוד

מעבדת הייט,י2 272

8 ביו,כימ,מדע,ציל,קול,

ששו,אהר,הוד,שעא,חזק,

י3,מעב,111,083,280

תיאטרון

כהן ימית

מועדון חניתה

אומנות,מוזיקה

גבע עתר,ענבר נועם

חדר אמנות,מועדון חני

ביו,ביו,כימ,כימ,דיפ,

אלי,אבר,אהר,שור,שאו,

י2,י4,מעב,מדע,י1,מעב

הנדסת מערכות

הוד אריק

מעבדת הייטק

9 מדעי המחשב

הוד אריק

111 מחשבים

אומנות,מוזיקה

גבע עתר,ענבר נועם

חדר אמנות,מועדון חני

דיפלו,פיסיק,הנדסת

שאול,חמדע,טליס,בלפר

י1 271,מעבדת הייט

10 הנדסת מערכות

טליס ודים,אברמוביץ י

מעבדת הייטק

 

 

 

י3

ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי
0
1 חינוך פיננסי

זכריה אורן

י3 273

כישורי חיים

פריימן יפעת

278  הקבצות

הסטוריה

רבינק דליה

י3 273

מתמ/3

בן יעקב אט,ששון כהן א

י3 273,331 הקבצות

אנג/4

גרימברג סטפי

י3 273

2 מתמ/3

בן יעקב אט,ששון כהן א

י3 273,331 הקבצות

תנ”ך

עמר איילת

י3 273

אנג/4

גרימברג סטפי

י3 273

מתמ/3

בן יעקב אט,ששון כהן א

י3 273,331 הקבצות

אנג/4

גרימברג סטפי

י3 273

3 עברית

אייזקס אבי,כהן רעות

י3 273,278  הקבצו

חינוך

רבינק דליה

י3 273

אנג/4

גרימברג סטפי

י3 273

חנ”ג

מלבין מיכל,חכם דוד קר

הסטוריה

רבינק דליה

י3 273

4 עברית

אייזקס אבי,כהן רעות

י3 273,278  הקבצו

הסטוריה

רבינק דליה

י3 273

עברית

אייזקס אבי,כהן רעות

י3 273,278  הקבצו

הסטוריה

רבינק דליה

י3 273

הסטוריה

רבינק דליה

י3 273

5 חנ”ג

מלבין מיכל,חכם דוד קר

אנג/4

גרימברג סטפי

י3 273

תנ”ך

עמר איילת

י3 273

תנ”ך

עמר איילת

י3 273

חינוך

רבינק דליה

י3 273

6 ערב,ציל,קול,תיא,תקש

ברט,שעא,חזק,מנח,קמי

י1 1,083,280,תיאט

אנג/4

גרימברג סטפי

י3 273

תנ”ך

עמר איילת

י3 273

ביולוגיה

ששון לידיה

י3 273

מתמ/3

בן יעקב אט,ששון כהן א

י3 273,331 הקבצות

7 ערב,ציל,קול,תיא,תקש

ברט,שעא,חזק,מנח,קמי

י1 1,083,280,תיאט

ערבית,אומנות

ברטוב בתיה,שפילשר קרן

י1 271,י3 273

ביולוגיה,כישורי חיי

ששון לידיה,פריימן יפע

י3 273,278  הקבצו

ערבית

אוזנה דוד

י2 272

8 צילום,קולנו,תקשור

שעאר,חזקיה,קמינס

083 צילום,280 עריכה

אומנות

שפילשר קרן

י3 273

ביולוגיה,כישורי חיי

ששון לידיה,פריימן יפע

י3 273,278  הקבצו

9
10

 

 

 

י4

ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי
0
1 ספרות

תמיר אליזבט

י4 274

מתמ/4-5,מתמ/3

בן,דבי,הרפ,ששו,אור,ז

י1,טכנ,י4,י5,י6,י7,י

מתמ/4-5

בן י,דביר,הרפז,ששון

י1 1,טכני,י4 4,י5 5

עברית

אייזקס אביטל

י4 274

אנג/,אנג/,אנג/,שעה

גרבר,וולף,דה-ק,גרומ

278,י4 74,י7 77

2 ספרות

תמיר אליזבט

י4 274

מתמ/4-5,מתמ/3

בן,דבי,הרפ,ששו,אור,ז

י1,טכנ,י4,י5,י6,י7,י

אנג/ד,אנג/5,אנג/4

גרבר,וולף,דה-קל

278,י4 74,י7 77

עברית

אייזקס אביטל

י4 274

אנג/,אנג/,אנג/,שעה

גרב,וול,דה-,רון,גרו

278,י4 74,י7 77

הסטוריה

דהאן קרן

י4 274

3 תנ”ך

גולדשטין אורה

י4 274

הסטוריה

דהאן קרן

י4 274

אנג/ד,אנג/5,אנג/4

גרבר,וולף,דה-קל

278,י4 74,י7 77

חנ”ג

מלבין מיכל,חכם דוד קר

מתמ/4-5,מתמ/3

בן,דבי,הרפ,ששו,אור,ז

י1,טכנ,י4,י5,י6,י7,י

תנ”ך

גולדשטין אורה

י4 274

4 תנ”ך

גולדשטין אורה

י4 274

עברית

אייזקס אביטל

י4 274

ביו,כימ,פיס,מדע,אומ,

ששו,שור,חמד,הוד,מזר,

י1,מעב,111,י7,137,מו

חינוך

ששון כהן איילת

י4 274

מתמ/4-5,מתמ/3

בן,דבי,הרפ,ששו,אור,ז

י1,טכנ,י4,י5,י6,י7,י

הסטוריה

דהאן קרן

י4 274

5 חנ”ג

מלבין מיכל,חכם דוד קר

אנג/ד,אנג/5,שעה פ

גרבר,וולף,רון נ

278  הקבצו,י4 274

ביו,כימ,פיס,מדע,אומ,

ששו,שור,חמד,הוד,מזר,

י1,מעב,111,י7,137,מו

הסטוריה

דהאן קרן

י4 274

ספרות

תמיר אליזבט

י4 274

חשיבה ביקורתית

זלצר אדווה

י4 274

6 ביו,ביו,כימ,מדע,ערב,

אבר,ששו,אהר,הוד,ברט,

י2,י3,מעב,111,י1,083

תנ”ך

גולדשטין אורה

י4 274

ביו,כימ,פיס,מדע,אומ,

ששו,שור,חמד,הוד,מזר,

י1,מעב,111,י7,137,מו

ביו,ביו,כימ,כימ,דיפ,

אלי,אבר,אהר,שור,שאו,

י2,י4,מעב,י5,י1,מעב

חשיבה ביקורתית

זלצר אדווה

י4 274

7 ביו,ביו,כימ,מדע,ערב,

אבר,ששו,אהר,הוד,ברט,

י2,י3,מעב,111,י1,083

ביולו,ערבית,תיאטר

אברמו,ברטוב,כהן י

י2 72,י1 71,מועדו

פיסי,אומנ,צרפת,מוזי

חמד,גבע,לסק,ענב,איל

חדר,137,מועד,תיאט

ביו,ביו,כימ,כימ,דיפ,

אלי,אבר,אהר,שור,שאו,

י2,י4,מעב,י5,י1,מעב

הנדסת מערכ,ערבית

הוד אריק,אוזנה דוד

מעבדת הייט,י2 272

8 ביו,כימ,מדע,ציל,קול,

ששו,אהר,הוד,שעא,חזק,

י3,מעב,111,083,280

תיאטרון

כהן ימית

מועדון חניתה

אומנות,מוזיקה

גבע עתר,ענבר נועם

חדר אמנות,מועדון חני

ביו,ביו,כימ,כימ,דיפ,

אלי,אבר,אהר,שור,שאו,

י2,י4,מעב,מדע,י1,מעב

הנדסת מערכות

הוד אריק

מעבדת הייטק

9 מדעי המחשב

הוד אריק

111 מחשבים

אומנות,מוזיקה

גבע עתר,ענבר נועם

חדר אמנות,מועדון חני

דיפלו,פיסיק,הנדסת

שאול,חמדע,טליס,בלפר

י1 271,מעבדת הייט

10 הנדסת מערכות

טליס ודים,אברמוביץ י

מעבדת הייטק

 

 

 

י5

ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי
0
1 תנ”ך

גולדשטין אורה

י5 275

מתמ/4-5,מתמ/3

בן,דבי,הרפ,ששו,אור,ז

י1,טכנ,י4,י5,י6,י7,י

מתמ/4-5

בן י,דביר,הרפז,ששון

י1 1,טכני,י4 4,י5 5

חנ”ג

בלחסן עדי,חכם דוד קר

אנג/,אנג/,אנג/,שעה

גרבר,סקור,דה-ק,גרומ

278,י5 75,י7 77

תנ”ך

גולדשטין אורה

י5 275

2 תנ”ך

גולדשטין אורה

י5 275

מתמ/4-5,מתמ/3

בן,דבי,הרפ,ששו,אור,ז

י1,טכנ,י4,י5,י6,י7,י

אנג/ד,אנג/5,אנג/4

גרבר,סקורו,דה-קל

278,י5 75,י7 77

הסטוריה

גבע שחם

י5 275

אנג/,אנג/,אנג/,שעה

גרב,סקו,דה-,רון,גרו

278,י5 75,י7 77

תנ”ך

גולדשטין אורה

י5 275

3 ספרות

תמיר אליזבט

י5 275

חינוך פיננסי

זכריה אורן

י5 275

אנג/ד,אנג/5,אנג/4

גרבר,סקורו,דה-קל

278,י5 75,י7 77

הסטוריה

גבע שחם

י5 275

מתמ/4-5,מתמ/3

בן,דבי,הרפ,ששו,אור,ז

י1,טכנ,י4,י5,י6,י7,י

הסטוריה

גבע שחם

י5 275

4 ספרות

תמיר אליזבט

י5 275

עברית

כהן רעות

י5 275

ביו,כימ,פיס,מדע,אומ,

ששו,שור,חמד,הוד,מזר,

י1,מעב,111,י7,137,מו

עברית

כהן רעות

י5 275

מתמ/4-5,מתמ/3

בן,דבי,הרפ,ששו,אור,ז

י1,טכנ,י4,י5,י6,י7,י

הסטוריה

גבע שחם

י5 275

5 חינוך

סקורוחוד בלה

י5 275

אנג/ד,אנג/5,שעה פ

גרבר,סקורו,רון נ

278  הקבצו,י5 275

ביו,כימ,פיס,מדע,אומ,

ששו,שור,חמד,הוד,מזר,

י1,מעב,111,י7,137,מו

עברית

כהן רעות

י5 275

חינוך פיננסי

זכריה אורן

י5 275

6 ביו,ביו,כימ,מדע,ערב,

אבר,ששו,אהר,הוד,ברט,

י2,י3,מעב,111,י1,083

חנ”ג

בלחסן עדי,חכם דוד קר

ביו,כימ,פיס,מדע,אומ,

ששו,שור,חמד,הוד,מזר,

י1,מעב,111,י7,137,מו

ביו,ביו,כימ,כימ,דיפ,

אלי,אבר,אהר,שור,שאו,

י2,י4,מעב,י5,י1,מעב

ספרות

תמיר אליזבט

י5 275

7 ביו,ביו,כימ,מדע,ערב,

אבר,ששו,אהר,הוד,ברט,

י2,י3,מעב,111,י1,083

ביולו,ערבית,תיאטר

אברמו,ברטוב,כהן י

י2 72,י1 71,מועדו

פיסי,אומנ,צרפת,מוזי

חמד,גבע,לסק,ענב,איל

חדר,137,מועד,תיאט

ביו,ביו,כימ,כימ,דיפ,

אלי,אבר,אהר,שור,שאו,

י2,י4,מעב,י5,י1,מעב

הנדסת מערכ,ערבית

הוד אריק,אוזנה דוד

מעבדת הייט,י2 272

8 ביו,כימ,מדע,ציל,קול,

ששו,אהר,הוד,שעא,חזק,

י3,מעב,111,083,280

תיאטרון

כהן ימית

מועדון חניתה

אומנות,מוזיקה

גבע עתר,ענבר נועם

חדר אמנות,מועדון חני

ביו,ביו,כימ,כימ,דיפ,

אלי,אבר,אהר,שור,שאו,

י2,י4,מעב,מדע,י1,מעב

הנדסת מערכות

הוד אריק

מעבדת הייטק

9 מדעי המחשב

הוד אריק

111 מחשבים

אומנות,מוזיקה

גבע עתר,ענבר נועם

חדר אמנות,מועדון חני

דיפלו,פיסיק,הנדסת

שאול,חמדע,טליס,בלפר

י1 271,מעבדת הייט

10 הנדסת מערכות

טליס ודים,אברמוביץ י

מעבדת הייטק

 

 

י6

ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי
0
1 ספרות

ולדן אסף

י6 276

מתמ/4-5,מתמ/3

בן,דבי,הרפ,ששו,אור,ז

י1,טכנ,י4,י5,י6,י7,י

מתמ/4-5

בן י,דביר,הרפז,ששון

י1 1,טכני,י4 4,י5 5

הסטוריה

גבע שחם

י6 276

אנג/,אנג/,אנג/,שעה

גרבר,אבני,דה-ק,גרומ

278,י6 76,י7 77

הסטוריה

גבע שחם

י6 276

2 עברית

רגב אוריה אתי

י6 276

מתמ/4-5,מתמ/3

בן,דבי,הרפ,ששו,אור,ז

י1,טכנ,י4,י5,י6,י7,י

אנג/ד,אנג/5,אנג/4

גרבר,אבני,דה-קל

278,י6 76,י7 77

עברית

רגב אוריה אתי

י6 276

אנג/,אנג/,אנג/,שעה

גרב,אבנ,דה-,רון,גרו

278,י6 76,י7 77

תנ”ך

גבע שחם

י6 276

3 עברית

רגב אוריה אתי

י6 276

תנ”ך

גבע שחם

י6 276

אנג/ד,אנג/5,אנג/4

גרבר,אבני,דה-קל

278,י6 76,י7 77

חנ”ג

קפלינסקי ליאורה

מתמ/4-5,מתמ/3

בן,דבי,הרפ,ששו,אור,ז

י1,טכנ,י4,י5,י6,י7,י

חינוך פיננ,חשיבה ביקו

זכריה אורן,זלצר אדווה

י6 276,י7 277

4 חנ”ג

קפלינסקי ליאורה

תנ”ך

גבע שחם

י6 276

ביו,כימ,פיס,מדע,אומ,

ששו,שור,חמד,הוד,מזר,

י1,מעב,111,י7,137,מו

תנ”ך

גבע שחם

י6 276

מתמ/4-5,מתמ/3

בן,דבי,הרפ,ששו,אור,ז

י1,טכנ,י4,י5,י6,י7,י

חינוך פיננ,חשיבה ביקו

זכריה אורן,זלצר אדווה

י6 276,י7 277

5 ספרות

ולדן אסף

י6 276

אנג/ד,אנג/5,שעה פ

גרבר,אבני,רון נ

278  הקבצו,י6 276

ביו,כימ,פיס,מדע,אומ,

ששו,שור,חמד,הוד,מזר,

י1,מעב,111,י7,137,מו

חינוך

קפלינסקי ליאורה

י6 276

ספרות

ולדן אסף

י6 276

הנדסת מערכ,מדעי המחשב

דייטשמן אס,הוד אריק

מעבדת הייט,111 מחשבים

6 ביו,ביו,כימ,מדע,ערב,

אבר,ששו,אהר,הוד,ברט,

י2,י3,מעב,111,י1,083

הסטוריה

גבע שחם

י6 276

ביו,כימ,פיס,מדע,אומ,

ששו,שור,חמד,הוד,מזר,

י1,מעב,111,י7,137,מו

ביו,ביו,כימ,כימ,דיפ,

אלי,אבר,אהר,שור,שאו,

י2,י4,מעב,י5,י1,מעב

הסטוריה

גבע שחם

י6 276

הנדסת מערכות

דייטשמן אסף

מעבדת הייטק

7 ביו,ביו,כימ,מדע,ערב,

אבר,ששו,אהר,הוד,ברט,

י2,י3,מעב,111,י1,083

ביולו,ערבית,תיאטר

אברמו,ברטוב,כהן י

י2 72,י1 71,מועדו

פיסי,אומנ,צרפת,מוזי

חמד,גבע,לסק,ענב,איל

חדר,137,מועד,תיאט

ביו,ביו,כימ,כימ,דיפ,

אלי,אבר,אהר,שור,שאו,

י2,י4,מעב,י5,י1,מעב

הנדסת מערכ,ערבית

הוד אריק,אוזנה דוד

מעבדת הייט,י2 272

8 ביו,כימ,מדע,ציל,קול,

ששו,אהר,הוד,שעא,חזק,

י3,מעב,111,083,280

תיאטרון

כהן ימית

מועדון חניתה

אומנות,מוזיקה

גבע עתר,ענבר נועם

חדר אמנות,מועדון חני

ביו,ביו,כימ,כימ,דיפ,

אלי,אבר,אהר,שור,שאו,

י2,י4,מעב,מדע,י1,מעב

הנדסת מערכות

הוד אריק

מעבדת הייטק

9 מדעי המחשב

הוד אריק

111 מחשבים

אומנות,מוזיקה

גבע עתר,ענבר נועם

חדר אמנות,מועדון חני

דיפלו,פיסיק,הנדסת

שאול,חמדע,טליס,בלפר

י1 271,מעבדת הייט

10 הנדסת מערכות

טליס ודים,אברמוביץ י

מעבדת הייטק

 

 

 

י7

ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי
0
1 תנ”ך

אוברמן דורית

י7 277

מתמ/4-5,מתמ/3

בן,דבי,הרפ,ששו,אור,ז

י1,טכנ,י4,י5,י6,י7,י

מתמ/4-5

בן י,דביר,הרפז,ששון

י1 1,טכני,י4 4,י5 5

חנ”ג

בלחסן עדי,חכם דוד קר

אנג/,אנג/,אנג/,שעה

גרב,סקו,אבנ,וול,טל,ב

278,י5,י6,י4,י1,י2,י

ספרות

ראונר עילי

י7 277

2 תנ”ך

אוברמן דורית

י7 277

מתמ/4-5,מתמ/3

בן,דבי,הרפ,ששו,אור,ז

י1,טכנ,י4,י5,י6,י7,י

אנג/ד,אנג/5,אנג/4

גרב,סקו,אבנ,וול,טל,ב

278,י5,י6,י4,י1,י2,י

הסטוריה

דהאן קרן

י7 277

אנג/,אנג/,אנג/,שעה

גרב,סקו,אבנ,וול,טל,ב

278,י5,י6,י4,י1,י2,י

ספרות

ראונר עילי

י7 277

3 עברית

דקלו יעל

י7 277

עברית

דקלו יעל

י7 277

אנג/ד,אנג/5,אנג/4

גרב,סקו,אבנ,וול,טל,ב

278,י5,י6,י4,י1,י2,י

הסטוריה

דהאן קרן

י7 277

מתמ/4-5,מתמ/3

בן,דבי,הרפ,ששו,אור,ז

י1,טכנ,י4,י5,י6,י7,י

חינוך פיננ,חשיבה ביקו

זכריה אורן,זלצר אדווה

י6 276,י7 277

4 עברית

דקלו יעל

י7 277

הסטוריה

דהאן קרן

י7 277

ביו,כימ,פיס,מדע,אומ,

ששו,שור,חמד,הוד,מזר,

י1,מעב,111,י7,137,מו

חינוך

דקלו יעל

י7 277

מתמ/4-5,מתמ/3

בן,דבי,הרפ,ששו,אור,ז

י1,טכנ,י4,י5,י6,י7,י

חינוך פיננ,חשיבה ביקו

זכריה אורן,זלצר אדווה

י6 276,י7 277

5 ספרות

ראונר עילי

י7 277

אנג/ד,אנג/5,שעה פ

גרב,סקו,אבנ,וול,טל,ב

278,י5,י6,י4,י1,י2

ביו,כימ,פיס,מדע,אומ,

ששו,שור,חמד,הוד,מזר,

י1,מעב,111,י7,137,מו

תנ”ך

אוברמן דורית

י7 277

הסטוריה

דהאן קרן

י7 277

הנדסת מערכ,מדעי המחשב

דייטשמן אס,הוד אריק

מעבדת הייט,111 מחשבים

6 ביו,ביו,כימ,מדע,ערב,

אבר,ששו,אהר,הוד,ברט,

י2,י3,מעב,111,י1,083

חנ”ג

בלחסן עדי,חכם דוד קר

ביו,כימ,פיס,מדע,אומ,

ששו,שור,חמד,הוד,מזר,

י1,מעב,111,י7,137,מו

ביו,ביו,כימ,כימ,דיפ,

אלי,אבר,אהר,שור,שאו,

י2,י4,מעב,י5,י1,מעב

תנ”ך

אוברמן דורית

י7 277

הנדסת מערכות

דייטשמן אסף

מעבדת הייטק

7 ביו,ביו,כימ,מדע,ערב,

אבר,ששו,אהר,הוד,ברט,

י2,י3,מעב,111,י1,083

ביולו,ערבית,תיאטר

אברמו,ברטוב,כהן י

י2 72,י1 71,מועדו

פיסי,אומנ,צרפת,מוזי

חמד,גבע,לסק,ענב,איל

חדר,137,מועד,תיאט

ביו,ביו,כימ,כימ,דיפ,

אלי,אבר,אהר,שור,שאו,

י2,י4,מעב,י5,י1,מעב

הנדסת מערכ,ערבית

הוד אריק,אוזנה דוד

מעבדת הייט,י2 272

8 ביו,כימ,מדע,ציל,קול,

ששו,אהר,הוד,שעא,חזק,

י3,מעב,111,083,280

תיאטרון

כהן ימית

מועדון חניתה

אומנות,מוזיקה

גבע עתר,ענבר נועם

חדר אמנות,מועדון חני

ביו,ביו,כימ,כימ,דיפ,

אלי,אבר,אהר,שור,שאו,

י2,י4,מעב,מדע,י1,מעב

הנדסת מערכות

הוד אריק

מעבדת הייטק

9 מדעי המחשב

הוד אריק

111 מחשבים

אומנות,מוזיקה

גבע עתר,ענבר נועם

חדר אמנות,מועדון חני

דיפלו,פיסיק,הנדסת

שאול,חמדע,טליס,בלפר

י1 271,מעבדת הייט

10 הנדסת מערכות

טליס ודים,אברמוביץ י

מעבדת הייטק

 

 

 

03/09/2015 13:24:19 סמארט סקול

גמנסיה עברית הרצליה

שכבת יא

ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9 תנ”ך

לוטן אביבה

10 תנ”ך

לוטן אביבה

 

 

 

03/09/2015 13:24:19 סמארט סקול

גמנסיה עברית הרצליה

יא1

ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי
0
1 עברית

דקלו יעל,רגב אוריה

330 הקבצות,יא1 312

חינוך

עמר איילת

יא1 312

אנג/4

בלפר אפרת

יא1 312

עברית

דקלו יעל,רגב אוריה

330 הקבצות,יא1 312

צרפ,ציל,אומ,ביו,קול

לסק,גמז,גבע,אלי,שדה

137,084,חדר,יא2,279

הסטוריה,עברית

אייל קזז ע,רגב אוריה

יא1 312,יא7 317

2 מתמ/3

זילברמן אורית

יא1 312

חנ”ג

חכם דוד קר,קפלינסקי ל

תנ”ך

עמר איילת

יא1 312

חנ”ג

חכם דוד קר,קפלינסקי ל

צרפ,ציל,אומ,תיא,ביו,

לסק,גמז,גבע,כהן,אלי,

137,084,חדר,תיא,יא2,

הסטוריה,עברית

אייל קזז ע,רגב אוריה

יא1 312,יא7 317

3 מתמ/3

זילברמן אורית

יא1 312

אנג/4

בלפר אפרת

יא1 312

תנ”ך

עמר איילת

יא1 312

תנ”ך

עמר איילת

יא1 312

צרפ,ציל,אומ,תיא,הסט,

לסק,גמז,גבע,כהן,לוי,

137,084,חדר,תיא,יא3,

שעה פרטנית

בלפר אפרת

4 תנ”ך

עמר איילת

יא1 312

הסטוריה,עברית

דינבר יהוד,דקלו יעל

279  הקרנה,330 הקבצות

מתמ/3

זילברמן אורית

יא1 312

אנג/4

בלפר אפרת

יא1 312

מתמ/3

זילברמן אורית

יא1 312

5 תנ”ך

עמר איילת

יא1 312

הסטוריה,עברית

דינבר יהוד,דקלו יעל

279  הקרנה,330 הקבצות

מתמ/3

זילברמן אורית

יא1 312

הסטוריה

אייל קזז ע,דינבר יהוד

יא1 312,279  הקרנה

הסטוריה

אייל קזז ע,דינבר יהוד

יא1 312,151 הקבצות

6 מחשבת ישרא,עברית

בכר רחל,דקלו יעל

יא5 316,330 הקבצות

צרפ,ציל,אומ,תיא,הסט,

לסק,שעא,מזר,מנח,לוי,

137,083,181,תיא,יא3,

אנג/4

בלפר אפרת

יא1 312

אנג/4

בלפר אפרת

יא1 312

הסטוריה

אייל קזז ע,דינבר יהוד

יא1 312,151 הקבצות

7 מחשבת ישראל

בכר רחל

יא5 316

צרפ,ציל,אומ,תיא,הסט,

לסק,שעא,מזר,מנח,לוי,

137,083,181,תיא,יא3,

שעה פרטנית

בלפר אפרת

מחשבת ישראל

בכר רחל

יא5 316

עברית

רגב אוריה אתי

8 מחשבת ישראל

בכר רחל

יא5 316

צרפ,ציל,אומ,תיא,ביו,

לסק,שעא,מזר,מנח,אלי,

137,083,181,תיא,מעב,

מחשבת ישראל

בכר רחל

יא5 316

9 תיאטרון מע,ביולוגיה א

מנחם חלי,אליהו אורל

תיאטרון,מעבדה לביו

מחשבת ישראל

בכר רחל

יא5 316

תנ”ך

לוטן אביבה

10 תנ”ך

לוטן אביבה

 

 

 

03/09/2015 13:24:19 סמארט סקול

גמנסיה עברית הרצליה

יא2

ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי
0 דיפלומטיה א

שאול רחל

יא6 311

1 מתמ/5,מתמ/4

גרש,דבי,פלי,אור,שפי

יא2,טכנ,יא3,יא4,יא5

הסטוריה

רבינק דליה

יא2 313

ערב,פיז,כימ,ביו,הסט,

אוז,חמד,שור,כספ,לוי,

יא7,יא2,יא5,יא3,280

תנ”ך

אוברמן דורית

יא2 313

צרפ,ציל,מדע,דיפ,אומ,

לסק,גמז,הוד,שאו,גבע,

137,084,111,יא6,חדר,

מתמ/5,מתמ/4

גרש,דבי,פלי,אור,שפי

יא2,טכנ,יא3,יא4,יא5

2 מתמ/5,מתמ/4,מתמ/3

גרש,דבי,פלי,אור,שפי,

יא2,טכנ,יא3,יא4,יא5,

הסטוריה

רבינק דליה

יא2 313

ערב,ספר,פיז,כימ,ביו,

אוז,בן,חמד,שור,כספ,ל

יא7,יא4,יא2,יא5,יא3,

הסטוריה

רבינק דליה

יא2 313

צרפ,ציל,מדע,דיפ,אומ,

לסק,גמז,הוד,שיא,גבע,

137,084,111,יא6,חדר,

מתמ/5,מתמ/4

גרש,דבי,פלי,אור,שפי

יא2,טכנ,יא3,יא4,יא5

3 מתמ/5,מתמ/4,מתמ/3

גרש,דבי,פלי,אור,שפי,

יא2,טכנ,יא3,יא4,יא5,

אנג/5,אנג/4

אבני,סוקול,קלמן

יא2 3,יא3 4,330 ה

ערב,ספר,פיז,כימ,ביו,

אוז,בן,חמד,שור,כספ,ל

יא7,יא4,יא2,יא5,יא3,

עברית

דווידיאן אילנה

יא2 313

צרפ,ציל,מדע,דיפ,אומ,

לסק,גמז,הוד,שיא,גבע,

137,084,111,יא6,חדר,

אנג/5,אנג/4

אבני,סוקול,קלמן

יא2 3,יא3 4,330 ה

4 חנ”ג

חכם דוד קר,מלבין מיכל

עברית

דווידיאן אילנה

יא2 313

מתמ/5,מתמ/4,מתמ/3

גרש,דבי,פלי,אור,שפי,

יא2,טכנ,יא3,יא4,יא5,

עברית

דווידיאן אילנה

יא2 313

אנג/5,אנג/4

אבני,סוקול,קלמן

יא2 3,יא3 4,330 ה

אנג/5,אנג/4

אבני,סוקול,קלמן

יא2 3,יא3 4,330 ה

5 תנ”ך

אוברמן דורית

יא2 313

עברית

דווידיאן אילנה

יא2 313

מתמ/5,מתמ/4,מתמ/3

גרש,דבי,פלי,אור,שפי,

יא2,טכנ,יא3,יא4,יא5,

הסטוריה

רבינק דליה

יא2 313

תנ”ך

אוברמן דורית

יא2 313

חינוך

אבני שרה

יא2 313

6 ערב,מחש,פיז,כימ,ביו,

אוז,בכר,חמד,שור,כספ,

יא7,יא5,מעב,מעב,279

צרפ,ציל,מדע,דיפ,אומ,

לסק,שעא,הוד,פוג,מזר,

137,083,111,יא6,181,

אנג/5

אבני שרה

יא2 313

עברית

דווידיאן אילנה

יא2 313

הסטוריה

רבינק דליה

יא2 313

7 ערב,מחש,פיז,כימ,ביו,

אוז,בכר,חמד,שור,כספ,

יא7,יא5,מעב,מעב,279

צרפ,ציל,מדע,דיפ,אומ,

לסק,שעא,הוד,פוג,מזר,

137,083,111,יא6,181,

אנג/דוברים

גרבר דני

יא1 312

פיז,מחש,ספר,פיז,קול

חמדע,בכר,בן ח,חזקי

יא5 6,יא4 5,280 ע

חנ”ג

חכם דוד קר,מלבין מיכל

8 ערב,מחש,פיז,כימ,ביו,

אוז,בכר,חמד,שור,כספ,

יא7,יא5,מעב,מעב,279

צרפ,ציל,מדע,אומ,תיא,

לסק,שעא,הוד,מזר,מנח,

137,083,111,181,תיא,

אנג/דוברים

גרבר דני

יא1 312

פיז,מחש,ספר,פיז,קול

חמדע,בכר,בן ח,חזקי

יא5 6,יא4 5,280 ע

תנ”ך

אוברמן דורית

יא2 313

9 כימיה ב,ביולוגיה ב

שורק יורם,כספי נדב

מעבדה לכימ,מעבדה לביו

תיאט,כימי,ביול,הנדס

מנח,אהר,אלי,טלי,בלפ

תיאט,מעבד,מעבד,מעבד

אנג/דוברים

גרבר דני

יא1 312

מחשבת ישרא,קול-מעשי ב

בכר רחל,חזקיה יואב

יא5 316,280 עריכה

תנ”ך

לוטן אביבה

10 הנדסת מערכות

טליס ודים,בלפר חיים

מעבדת הייטק

תנ”ך

לוטן אביבה

 

 

 

03/09/2015 13:24:19 סמארט סקול

גמנסיה עברית הרצליה

יא3

ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי
0 דיפלומטיה א

שאול רחל

יא6 311

1 מתמ/5,מתמ/4

גרש,דבי,פלי,אור,שפי

יא2,טכנ,יא3,יא4,יא5

עברית

דווידיאן אילנה

יא3 314

ערב,פיז,כימ,ביו,הסט,

אוז,חמד,שור,כספ,לוי,

יא7,יא2,יא5,יא3,280

עברית

דווידיאן אילנה

יא3 314

צרפ,ציל,מדע,דיפ,אומ,

לסק,גמז,הוד,שאו,גבע,

137,084,111,יא6,חדר,

מתמ/5,מתמ/4

גרש,דבי,פלי,אור,שפי

יא2,טכנ,יא3,יא4,יא5

2 מתמ/5,מתמ/4,מתמ/3

גרש,דבי,פלי,אור,שפי,

יא2,טכנ,יא3,יא4,יא5,

עברית

דווידיאן אילנה

יא3 314

ערב,ספר,פיז,כימ,ביו,

אוז,בן,חמד,שור,כספ,ל

יא7,יא4,יא2,יא5,יא3,

עברית

דווידיאן אילנה

יא3 314

צרפ,ציל,מדע,דיפ,אומ,

לסק,גמז,הוד,שיא,גבע,

137,084,111,יא6,חדר,

מתמ/5,מתמ/4

גרש,דבי,פלי,אור,שפי

יא2,טכנ,יא3,יא4,יא5

3 מתמ/5,מתמ/4,מתמ/3

גרש,דבי,פלי,אור,שפי,

יא2,טכנ,יא3,יא4,יא5,

אנג/5,אנג/4

אבנ,גרי,וול,גרב,כרמ,

יא2,יא4,יא5,יא6,יא7,

ערב,ספר,פיז,כימ,ביו,

אוז,בן,חמד,שור,כספ,ל

יא7,יא4,יא2,יא5,יא3,

חינוך

אייל קזז עינת

יא3 314

צרפ,ציל,מדע,דיפ,אומ,

לסק,גמז,הוד,שיא,גבע,

137,084,111,יא6,חדר,

אנג/5,אנג/4

אבנ,גרי,וול,גרב,כרמ,

יא2,יא4,יא5,יא6,יא7,

4 חנ”ג

חכם דוד קר,מלבין מיכל

הסטוריה

אייל קזז עינת

יא3 314

מתמ/5,מתמ/4,מתמ/3

גרש,דבי,פלי,אור,שפי,

יא2,טכנ,יא3,יא4,יא5,

הסטוריה

אייל קזז עינת

יא3 314

אנג/5,אנג/4

אבנ,גרי,וול,גרב,כרמ,

יא2,יא4,יא5,יא6,יא7,

אנג/5,אנג/4

אבנ,גרי,וול,גרב,כרמ,

יא2,יא4,יא5,יא6,יא7,

5 תנ”ך

גולדשטין אורה

יא3 314

תנ”ך

גולדשטין אורה

יא3 314

מתמ/5,מתמ/4,מתמ/3

גרש,דבי,פלי,אור,שפי,

יא2,טכנ,יא3,יא4,יא5,

עברית

דווידיאן אילנה

יא3 314

תנ”ך

גולדשטין אורה

יא3 314

הסטוריה

אייל קזז עינת

יא3 314

6 ערב,מחש,פיז,כימ,ביו,

אוז,בכר,חמד,שור,כספ,

יא7,יא5,מעב,מעב,279

צרפ,ציל,מדע,דיפ,אומ,

לסק,שעא,הוד,פוג,מזר,

137,083,111,יא6,181,

אנג/5

אבנ,גרי,וול,גרב,כרמ

יא2,יא4,יא5,יא6,יא7

הסטוריה

אייל קזז עינת

יא3 314

תנ”ך

גולדשטין אורה

יא3 314

הסטוריה

אייל קזז עינת

יא3 314

7 ערב,מחש,פיז,כימ,ביו,

אוז,בכר,חמד,שור,כספ,

יא7,יא5,מעב,מעב,279

צרפ,ציל,מדע,דיפ,אומ,

לסק,שעא,הוד,פוג,מזר,

137,083,111,יא6,181,

אנג/דוברים

גרבר דני

יא1 312

פיז,מחש,ספר,פיז,קול

חמדע,בכר,בן ח,חזקי

יא5 6,יא4 5,280 ע

חנ”ג

חכם דוד קר,מלבין מיכל

8 ערב,מחש,פיז,כימ,ביו,

אוז,בכר,חמד,שור,כספ,

יא7,יא5,מעב,מעב,279

צרפ,ציל,מדע,אומ,תיא,

לסק,שעא,הוד,מזר,מנח,

137,083,111,181,תיא,

אנג/דוברים

גרבר דני

יא1 312

פיז,מחש,ספר,פיז,קול

חמדע,בכר,בן ח,חזקי

יא5 6,יא4 5,280 ע

9 כימיה ב,ביולוגיה ב

שורק יורם,כספי נדב

מעבדה לכימ,מעבדה לביו

תיאט,כימי,ביול,הנדס

מנח,אהר,אלי,טלי,בלפ

תיאט,מעבד,מעבד,מעבד

אנג/דוברים

גרבר דני

יא1 312

מחשבת ישרא,קול-מעשי ב

בכר רחל,חזקיה יואב

יא5 316,280 עריכה

10 הנדסת מערכות

טליס ודים,בלפר חיים

מעבדת הייטק

 

 

 

03/09/2015 13:24:19 סמארט סקול

גמנסיה עברית הרצליה

יא4

ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי
0 דיפלומטיה א

שאול רחל

יא6 311

1 מתמ/5,מתמ/4

גרש,דבי,פלי,אור,שפי

יא2,טכנ,יא3,יא4,יא5

חנ”ג

חכם דוד קרן

ערב,פיז,כימ,ביו,הסט,

אוז,חמד,שור,כספ,לוי,

יא7,יא2,יא5,יא3,280

הסטוריה

דניאל אילנה

יא4 315

צרפ,ציל,מדע,דיפ,אומ,

לסק,גמז,הוד,שאו,גבע,

137,084,111,יא6,חדר,

מתמ/5,מתמ/4

גרש,דבי,פלי,אור,שפי

יא2,טכנ,יא3,יא4,יא5

2 מתמ/5,מתמ/4,מתמ/3

גרש,דבי,פלי,אור,שפי,

יא2,טכנ,יא3,יא4,יא5,

עברית

נחמני רבקה

יא4 315

ערב,ספר,פיז,כימ,ביו,

אוז,בן,חמד,שור,כספ,ל

יא7,יא4,יא2,יא5,יא3,

עברית

נחמני רבקה

יא4 315

צרפ,ציל,מדע,דיפ,אומ,

לסק,גמז,הוד,שיא,גבע,

137,084,111,יא6,חדר,

מתמ/5,מתמ/4

גרש,דבי,פלי,אור,שפי

יא2,טכנ,יא3,יא4,יא5

3 מתמ/5,מתמ/4,מתמ/3

גרש,דבי,פלי,אור,שפי,

יא2,טכנ,יא3,יא4,יא5,

אנג/5,אנג/4

גרימב,סוקול,קלמן

יא4 5,יא3 4,330 ה

ערב,ספר,פיז,כימ,ביו,

אוז,בן,חמד,שור,כספ,ל

יא7,יא4,יא2,יא5,יא3,

עברית

נחמני רבקה

יא4 315

צרפ,ציל,מדע,דיפ,אומ,

לסק,גמז,הוד,שיא,גבע,

137,084,111,יא6,חדר,

אנג/5,אנג/4

גרימב,סוקול,קלמן

יא4 5,יא3 4,330 ה

4 תנ”ך

לוטן אביבה

יא4 315

עברית

נחמני רבקה

יא4 315

מתמ/5,מתמ/4,מתמ/3

גרש,דבי,פלי,אור,שפי,

יא2,טכנ,יא3,יא4,יא5,

חינוך

חכם דוד קרן

יא4 315

אנג/5,אנג/4

גרימב,סוקול,קלמן

יא4 5,יא3 4,330 ה

אנג/5,אנג/4

גרימב,סוקול,קלמן

יא4 5,יא3 4,330 ה

5 תנ”ך

לוטן אביבה

יא4 315

הסטוריה

דניאל אילנה

יא4 315

מתמ/5,מתמ/4,מתמ/3

גרש,דבי,פלי,אור,שפי,

יא2,טכנ,יא3,יא4,יא5,

חנ”ג

חכם דוד קרן

עברית

נחמני רבקה

יא4 315

הסטוריה

דניאל אילנה

יא4 315

6 ערב,מחש,פיז,כימ,ביו,

אוז,בכר,חמד,שור,כספ,

יא7,יא5,מעב,מעב,279

צרפ,ציל,מדע,דיפ,אומ,

לסק,שעא,הוד,פוג,מזר,

137,083,111,יא6,181,

אנג/5

גרימברג סטפי

יא4 315

הסטוריה

דניאל אילנה

יא4 315

הסטוריה

דניאל אילנה

יא4 315

7 ערב,מחש,פיז,כימ,ביו,

אוז,בכר,חמד,שור,כספ,

יא7,יא5,מעב,מעב,279

צרפ,ציל,מדע,דיפ,אומ,

לסק,שעא,הוד,פוג,מזר,

137,083,111,יא6,181,

אנג/דוברים

גרבר דני

יא1 312

פיז,מחש,ספר,פיז,קול

חמדע,בכר,בן ח,חזקי

יא5 6,יא4 5,280 ע

תנ”ך

לוטן אביבה

יא4 315

8 ערב,מחש,פיז,כימ,ביו,

אוז,בכר,חמד,שור,כספ,

יא7,יא5,מעב,מעב,279

צרפ,ציל,מדע,אומ,תיא,

לסק,שעא,הוד,מזר,מנח,

137,083,111,181,תיא,

אנג/דוברים

גרבר דני

יא1 312

פיז,מחש,ספר,פיז,קול

חמדע,בכר,בן ח,חזקי

יא5 6,יא4 5,280 ע

תנ”ך

לוטן אביבה

יא4 315

9 כימיה ב,ביולוגיה ב

שורק יורם,כספי נדב

מעבדה לכימ,מעבדה לביו

תיאט,כימי,ביול,הנדס

מנח,אהר,אלי,טלי,בלפ

תיאט,מעבד,מעבד,מעבד

אנג/דוברים

גרבר דני

יא1 312

מחשבת ישרא,קול-מעשי ב

בכר רחל,חזקיה יואב

יא5 316,280 עריכה

תנ”ך

לוטן אביבה

10 הנדסת מערכות

טליס ודים,בלפר חיים

מעבדת הייטק

תנ”ך

לוטן אביבה

 

 

 

03/09/2015 13:24:19 סמארט סקול

גמנסיה עברית הרצליה

יא5

ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי
0 דיפלומטיה א

שאול רחל

יא6 311

1 מתמ/5,מתמ/4

גרש,דבי,פלי,אור,שפי

יא2,טכנ,יא3,יא4,יא5

הסטוריה

דניאל אילנה

יא5 316

ערב,פיז,כימ,ביו,הסט,

אוז,חמד,שור,כספ,לוי,

יא7,יא2,יא5,יא3,280

תנ”ך

ברוקס רונית

יא5 316

צרפ,ציל,מדע,דיפ,אומ,

לסק,גמז,הוד,שאו,גבע,

137,084,111,יא6,חדר,

מתמ/5,מתמ/4

גרש,דבי,פלי,אור,שפי

יא2,טכנ,יא3,יא4,יא5

2 מתמ/5,מתמ/4,מתמ/3

גרש,דבי,פלי,אור,שפי,

יא2,טכנ,יא3,יא4,יא5,

חנ”ג

חכם דוד קר,קפלינסקי ל

ערב,ספר,פיז,כימ,ביו,

אוז,בן,חמד,שור,כספ,ל

יא7,יא4,יא2,יא5,יא3,

חנ”ג

חכם דוד קר,קפלינסקי ל

צרפ,ציל,מדע,דיפ,אומ,

לסק,גמז,הוד,שיא,גבע,

137,084,111,יא6,חדר,

מתמ/5,מתמ/4

גרש,דבי,פלי,אור,שפי

יא2,טכנ,יא3,יא4,יא5

3 מתמ/5,מתמ/4,מתמ/3

גרש,דבי,פלי,אור,שפי,

יא2,טכנ,יא3,יא4,יא5,

אנג/5,אנג/4

וולף,סוקול,קלמן

יא5 6,יא3 4,330 ה

ערב,ספר,פיז,כימ,ביו,

אוז,בן,חמד,שור,כספ,ל

יא7,יא4,יא2,יא5,יא3,

חינוך

דניאל אילנה

יא5 316

צרפ,ציל,מדע,דיפ,אומ,

לסק,גמז,הוד,שיא,גבע,

137,084,111,יא6,חדר,

אנג/5,אנג/4

וולף,סוקול,קלמן

יא5 6,יא3 4,330 ה

4 עברית

רגב אוריה אתי

יא5 316

הסטוריה

דניאל אילנה

יא5 316

מתמ/5,מתמ/4,מתמ/3

גרש,דבי,פלי,אור,שפי,

יא2,טכנ,יא3,יא4,יא5,

הסטוריה

דניאל אילנה

יא5 316

אנג/5,אנג/4

וולף,סוקול,קלמן

יא5 6,יא3 4,330 ה

אנג/5,אנג/4

וולף,סוקול,קלמן

יא5 6,יא3 4,330 ה

5 עברית

רגב אוריה אתי

יא5 316

תנ”ך

ברוקס רונית

יא5 316

מתמ/5,מתמ/4,מתמ/3

גרש,דבי,פלי,אור,שפי,

יא2,טכנ,יא3,יא4,יא5,

הסטוריה

דניאל אילנה

יא5 316

עברית

רגב אוריה אתי

יא5 316

עברית

רגב אוריה אתי

יא5 316

6 ערב,מחש,פיז,כימ,ביו,

אוז,בכר,חמד,שור,כספ,

יא7,יא5,מעב,מעב,279

צרפ,ציל,מדע,דיפ,אומ,

לסק,שעא,הוד,פוג,מזר,

137,083,111,יא6,181,

אנג/5

וולף עדי

יא5 316

תנ”ך

ברוקס רונית

יא5 316

עברית

רגב אוריה אתי

יא5 316

הסטוריה

דניאל אילנה

יא5 316

7 ערב,מחש,פיז,כימ,ביו,

אוז,בכר,חמד,שור,כספ,

יא7,יא5,מעב,מעב,279

צרפ,ציל,מדע,דיפ,אומ,

לסק,שעא,הוד,פוג,מזר,

137,083,111,יא6,181,

אנג/דוברים

גרבר דני

יא1 312

פיז,מחש,ספר,פיז,קול

חמדע,בכר,בן ח,חזקי

יא5 6,יא4 5,280 ע

תנ”ך

ברוקס רונית

יא5 316

8 ערב,מחש,פיז,כימ,ביו,

אוז,בכר,חמד,שור,כספ,

יא7,יא5,מעב,מעב,279

צרפ,ציל,מדע,אומ,תיא,

לסק,שעא,הוד,מזר,מנח,

137,083,111,181,תיא,

אנג/דוברים

גרבר דני

יא1 312

פיז,מחש,ספר,פיז,קול

חמדע,בכר,בן ח,חזקי

יא5 6,יא4 5,280 ע

9 כימיה ב,ביולוגיה ב

שורק יורם,כספי נדב

מעבדה לכימ,מעבדה לביו

תיאט,כימי,ביול,הנדס

מנח,אהר,אלי,טלי,בלפ

תיאט,מעבד,מעבד,מעבד

אנג/דוברים

גרבר דני

יא1 312

מחשבת ישרא,קול-מעשי ב

בכר רחל,חזקיה יואב

יא5 316,280 עריכה

תנ”ך

לוטן אביבה

10 הנדסת מערכות

טליס ודים,בלפר חיים

מעבדת הייטק

תנ”ך

לוטן אביבה

 

 

 

03/09/2015 13:24:19 סמארט סקול

גמנסיה עברית הרצליה

יא6

ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי
0 דיפלומטיה א

שאול רחל

יא6 311

1 מתמ/5,מתמ/4

גרש,דבי,פלי,אור,שפי

יא2,טכנ,יא3,יא4,יא5

תנ”ך

לוטן אביבה

יא6 311

ערב,פיז,כימ,ביו,הסט,

אוז,חמד,שור,כספ,לוי,

יא7,יא2,יא5,יא3,280

עברית

נחמני רבקה

יא6 311

צרפ,ציל,מדע,דיפ,אומ,

לסק,גמז,הוד,שאו,גבע,

137,084,111,יא6,חדר,

מתמ/5,מתמ/4

גרש,דבי,פלי,אור,שפי

יא2,טכנ,יא3,יא4,יא5

2 מתמ/5,מתמ/4,מתמ/3

גרש,דבי,פלי,אור,שפי,

יא2,טכנ,יא3,יא4,יא5,

תנ”ך

לוטן אביבה

יא6 311

ערב,ספר,פיז,כימ,ביו,

אוז,בן,חמד,שור,כספ,ל

יא7,יא4,יא2,יא5,יא3,

הסטוריה

דינבר יהודית

יא6 311

צרפ,ציל,מדע,דיפ,אומ,

לסק,גמז,הוד,שיא,גבע,

137,084,111,יא6,חדר,

מתמ/5,מתמ/4

גרש,דבי,פלי,אור,שפי

יא2,טכנ,יא3,יא4,יא5

3 מתמ/5,מתמ/4,מתמ/3

גרש,דבי,פלי,אור,שפי,

יא2,טכנ,יא3,יא4,יא5,

אנג/5,אנג/4

גרבר,סוקול,קלמן

יא6 1,יא3 4,330 ה

ערב,ספר,פיז,כימ,ביו,

אוז,בן,חמד,שור,כספ,ל

יא7,יא4,יא2,יא5,יא3,

חינוך

דינבר יהודית

יא6 311

צרפ,ציל,מדע,דיפ,אומ,

לסק,גמז,הוד,שיא,גבע,

137,084,111,יא6,חדר,

אנג/5,אנג/4

גרבר,סוקול,קלמן

יא6 1,יא3 4,330 ה

4 הסטוריה

דינבר יהודית

יא6 311

חנ”ג

חכם דוד קר,מלבין מיכל

מתמ/5,מתמ/4,מתמ/3

גרש,דבי,פלי,אור,שפי,

יא2,טכנ,יא3,יא4,יא5,

הסטוריה

דינבר יהודית

יא6 311

אנג/5,אנג/4

גרבר,סוקול,קלמן

יא6 1,יא3 4,330 ה

אנג/5,אנג/4

גרבר,סוקול,קלמן

יא6 1,יא3 4,330 ה

5 הסטוריה

דינבר יהודית

יא6 311

עברית

נחמני רבקה

יא6 311

מתמ/5,מתמ/4,מתמ/3

גרש,דבי,פלי,אור,שפי,

יא2,טכנ,יא3,יא4,יא5,

עברית

נחמני רבקה

יא6 311

תנ”ך

לוטן אביבה

יא6 311

עברית

נחמני רבקה

יא6 311

6 ערב,מחש,פיז,כימ,ביו,

אוז,בכר,חמד,שור,כספ,

יא7,יא5,מעב,מעב,279

צרפ,ציל,מדע,דיפ,אומ,

לסק,שעא,הוד,פוג,מזר,

137,083,111,יא6,181,

אנג/5

גרבר דני

יא6 311

חנ”ג

חכם דוד קר,מלבין מיכל

תנ”ך

לוטן אביבה

יא6 311

עברית

נחמני רבקה

יא6 311

7 ערב,מחש,פיז,כימ,ביו,

אוז,בכר,חמד,שור,כספ,

יא7,יא5,מעב,מעב,279

צרפ,ציל,מדע,דיפ,אומ,

לסק,שעא,הוד,פוג,מזר,

137,083,111,יא6,181,

אנג/דוברים

גרבר דני

יא1 312

פיז,מחש,ספר,פיז,קול

חמדע,בכר,בן ח,חזקי

יא5 6,יא4 5,280 ע

הסטוריה

דינבר יהודית

יא6 311

8 ערב,מחש,פיז,כימ,ביו,

אוז,בכר,חמד,שור,כספ,

יא7,יא5,מעב,מעב,279

צרפ,ציל,מדע,אומ,תיא,

לסק,שעא,הוד,מזר,מנח,

137,083,111,181,תיא,

אנג/דוברים

גרבר דני

יא1 312

פיז,מחש,ספר,פיז,קול

חמדע,בכר,בן ח,חזקי

יא5 6,יא4 5,280 ע

9 כימיה ב,ביולוגיה ב

שורק יורם,כספי נדב

מעבדה לכימ,מעבדה לביו

תיאט,כימי,ביול,הנדס

מנח,אהר,אלי,טלי,בלפ

תיאט,מעבד,מעבד,מעבד

אנג/דוברים

גרבר דני

יא1 312

מחשבת ישרא,קול-מעשי ב

בכר רחל,חזקיה יואב

יא5 316,280 עריכה

תנ”ך

לוטן אביבה

10 הנדסת מערכות

טליס ודים,בלפר חיים

מעבדת הייטק

תנ”ך

לוטן אביבה

 

 

 

03/09/2015 13:24:19 סמארט סקול

גמנסיה עברית הרצליה

יא7

ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי
0 דיפלומטיה א

שאול רחל

יא6 311

1 מתמ/5,מתמ/4

גרש,דבי,פלי,אור,שפי

יא2,טכנ,יא3,יא4,יא5

עברית

נחמני רבקה

יא7 317

ערב,פיז,כימ,ביו,הסט,

אוז,חמד,שור,כספ,לוי,

יא7,יא2,יא5,יא3,280

חינוך

שגב ליליאן

יא7 317

צרפ,ציל,מדע,דיפ,אומ,

לסק,גמז,הוד,שאו,גבע,

137,084,111,יא6,חדר,

מתמ/5,מתמ/4

גרש,דבי,פלי,אור,שפי

יא2,טכנ,יא3,יא4,יא5

2 מתמ/5,מתמ/4,מתמ/3

גרש,דבי,פלי,אור,שפי,

יא2,טכנ,יא3,יא4,יא5,

תנ”ך

ברוקס רונית

יא7 317

ערב,ספר,פיז,כימ,ביו,

אוז,בן,חמד,שור,כספ,ל

יא7,יא4,יא2,יא5,יא3,

תנ”ך

ברוקס רונית

יא7 317

צרפ,ציל,מדע,דיפ,אומ,

לסק,גמז,הוד,שיא,גבע,

137,084,111,יא6,חדר,

מתמ/5,מתמ/4

גרש,דבי,פלי,אור,שפי

יא2,טכנ,יא3,יא4,יא5

3 מתמ/5,מתמ/4,מתמ/3

גרש,דבי,פלי,אור,שפי,

יא2,טכנ,יא3,יא4,יא5,

אנג/5,אנג/4

כרמלי,סוקול,קלמן

יא7 7,יא3 4,330 ה

ערב,ספר,פיז,כימ,ביו,

אוז,בן,חמד,שור,כספ,ל

יא7,יא4,יא2,יא5,יא3,

תנ”ך

ברוקס רונית

יא7 317

צרפ,ציל,מדע,דיפ,אומ,

לסק,גמז,הוד,שיא,גבע,

137,084,111,יא6,חדר,

אנג/5,אנג/4

כרמלי,סוקול,קלמן

יא7 7,יא3 4,330 ה

4 עברית

נחמני רבקה

יא7 317

חנ”ג

חכם דוד קר,מלבין מיכל

מתמ/5,מתמ/4,מתמ/3

גרש,דבי,פלי,אור,שפי,

יא2,טכנ,יא3,יא4,יא5,

עברית

נחמני רבקה

יא7 317

אנג/5,אנג/4

כרמלי,סוקול,קלמן

יא7 7,יא3 4,330 ה

אנג/5,אנג/4

כרמלי,סוקול,קלמן

יא7 7,יא3 4,330 ה

5 עברית

נחמני רבקה

יא7 317

הסטוריה

גבע שחם

יא7 317

מתמ/5,מתמ/4,מתמ/3

גרש,דבי,פלי,אור,שפי,

יא2,טכנ,יא3,יא4,יא5,

הסטוריה

גבע שחם

יא7 317

תנ”ך

ברוקס רונית

יא7 317

הסטוריה

גבע שחם

יא7 317

6 ערב,מחש,פיז,כימ,ביו,

אוז,בכר,חמד,שור,כספ,

יא7,יא5,מעב,מעב,279

צרפ,ציל,מדע,דיפ,אומ,

לסק,שעא,הוד,פוג,מזר,

137,083,111,יא6,181,

אנג/5

כרמלי נאוה

יא7 317

חנ”ג

חכם דוד קר,מלבין מיכל

עברית

נחמני רבקה

יא7 317

הסטוריה

גבע שחם

יא7 317

7 ערב,מחש,פיז,כימ,ביו,

אוז,בכר,חמד,שור,כספ,

יא7,יא5,מעב,מעב,279

צרפ,ציל,מדע,דיפ,אומ,

לסק,שעא,הוד,פוג,מזר,

137,083,111,יא6,181,

אנג/דוברים

גרבר דני

יא1 312

פיז,מחש,ספר,פיז,קול

חמדע,בכר,בן ח,חזקי

יא5 6,יא4 5,280 ע

הסטוריה

גבע שחם

יא7 317

8 ערב,מחש,פיז,כימ,ביו,

אוז,בכר,חמד,שור,כספ,

יא7,יא5,מעב,מעב,279

צרפ,ציל,מדע,אומ,תיא,

לסק,שעא,הוד,מזר,מנח,

137,083,111,181,תיא,

אנג/דוברים

גרבר דני

יא1 312

פיז,מחש,ספר,פיז,קול

חמדע,בכר,בן ח,חזקי

יא5 6,יא4 5,280 ע

9 כימיה ב,ביולוגיה ב

שורק יורם,כספי נדב

מעבדה לכימ,מעבדה לביו

תיאט,כימי,ביול,הנדס

מנח,אהר,אלי,טלי,בלפ

תיאט,מעבד,מעבד,מעבד

אנג/דוברים

גרבר דני

יא1 312

מחשבת ישרא,קול-מעשי ב

בכר רחל,חזקיה יואב

יא5 316,280 עריכה

תנ”ך

לוטן אביבה

10 הנדסת מערכות

טליס ודים,בלפר חיים

מעבדת הייטק

תנ”ך

לוטן אביבה

 

 

 

03/09/2015 13:24:19 סמארט סקול

גמנסיה עברית הרצליה

יב1

ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי
0
1 צרפ,ערב,ציל,קול,כימ,

לסק,אוז,שעא,חזק,אהר,

137,יב2,083,280,מעב,

ביו,כימ,קול,תיא,פיז

ששו,איי,קמי,מנח,חמד

יב6,מעבד,279,תיאט

צילו,אומנ,קול-,כימי

גמזו,מזרח,קמינ,אהרו

084,180,279,יב6

ביו,קול,תרב,מחש,פיז

ששו,חזק,שאו,בכר,חמד

מעבד,280,יב2,יב3

הסטוריה מו,ספרות מוגב

לוי איתמר,דיין יהונת

יב6 318,יב2 351

אנג/5,אנג/4

גרבר,סוקול,אבני

יב1 9,יב6 8,יא6 1

2 צרפ,ערב,ציל,קול,כימ,

לסק,אוז,שעא,חזק,אהר,

137,יב2,083,280,מעב,

ביו,כימ,קול,אפר,תיא,

ששו,איי,קמי,דוב,מנח,

יב6,מעב,279,יב2,תיא

צילו,אומנ,קול-,כימי

גמזו,מזרח,קמינ,אהרו

084,180,279,יב6

ביו,קול,תרב,מחש,פיז

ששו,חזק,שאו,בכר,חמד

מעבד,280,יב2,יב3

הסטוריה מו,ספרות מוגב

לוי איתמר,דיין יהונת

יב6 318,יב2 351

אנג/5,אנג/4

גרבר,סוקול,אבני

יב1 9,יב6 8,יא6 1

3 צרפ,ערב,ציל,קול,כימ,

לסק,אוז,שעא,חזק,אהר,

137,יב2,083,280,מעב,

ביו,כימ,קול,אפר,תיא,

ששו,איי,קמי,דוב,מנח,

יב6,מעב,279,יב2,תיא

צילו,אומנ,קול-,כימי

שעאר,מזרח,קמינ,אהרו

083,180,279,יב6

ביו,קול,ישר,מחש,פיז

ששון,חזקי,בכר,חמדע

מעבד,280,יב2,יב3

אזרחות

רדלר צבי

יב1 329

אזרחות

רדלר צבי

יב1 329

4 מתמ/5,מתמ/4,מתמ/3

גרש,דבי,כהן,ששו,בלפ,

יב2,טכנ,יב1,יב6,יב3,

אנג/5,אנג/4

גרבר,סוקול,אבני

יב1 9,יב6 8,יא6 1

ספרות

רוזנצוויג חנה

יב1 329

אזרחות

רדלר צבי

יב1 329

חנ”ג

קפלינסקי ל,פאנוס וילי

אזרחות

רדלר צבי

יב1 329

5 מתמ/5,מתמ/4,מתמ/3

גרש,דבי,כהן,ששו,בלפ,

יב2,טכנ,יב1,יב6,יב3,

חנ”ג

קפלינסקי ל,פאנוס וילי

ספרות

רוזנצוויג חנה

יב1 329

ספרות

רוזנצוויג חנה

יב1 329

מתמ/5,מתמ/4,מתמ/3

גרש,דבי,כהן,ששו,בלפ,

יב2,טכנ,יב1,יב6,יב3,

מחשבת,הסטור,הנדסת

בכר ר,לוי א,אח ני

יב3 2,יב6 8,110 מ

6 ספרות

רוזנצוויג חנה

יב1 329

מתמ/5,מתמ/4,מתמ/3

גרש,דבי,כהן,ששו,בלפ,

יב2,טכנ,יב1,יב6,יב3,

אזרחות

רדלר צבי

יב1 329

אזרחות

רדלר צבי

יב1 329

מתמ/5,מתמ/3

גרש,דבי,בלפ,הרפ,מדו

יב2,טכנ,יב3,יב4,180

מחשבת,הסטור,הנדסת

בכר ר,לוי א,אח ני

יב3 2,יב6 8,110 מ

7 ספרות

רוזנצוויג חנה

יב1 329

מתמ/5,מתמ/4,מתמ/3

גרש,דבי,כהן,ששו,בלפ,

יב2,טכנ,יב1,יב6,יב3,

ספרות

רוזנצוויג חנה

יב1 329

אנג/5,אנג/4

גרבר,סוקול,אבני

יב1 9,יב6 8,יא6 1

פיז,צרפ,ערב,ציל,אומ,

חמד,לסק,ברט,גמז,גבע,

137,יב2,084,חדר,280

הסטוריה מוגבר

לוי איתמר

יב6 318

8 חינוך

גולדשטין אורה

יב1 329

הסטוריה מו,ספרות מוגב

לוי איתמר,דיין יהונת

יב6 318,יב2 351

אנג/5

גרבר דני

יב1 329

פיז,צרפ,ערב,ציל,אומ,

חמד,לסק,ברט,גמז,גבע,

137,יב2,084,חדר,280

9 תיאטרון מע,הפקה-תיאטר

מנחם חלי,כהן ימית

תיאטרון,מועדון חני

הסטוריה מו,ספרות מוגב

לוי איתמר,דיין יהונת

יב6 318,יב2 351

ערבית,אומנו,קול-מ

אוזנה,גבע ע,חזקיה

יב2 1,חדר א,280 ע

10 תיאטרון מע,הפקה-תיאטר

מנחם חלי,כהן ימית

תיאטרון,מועדון חני

ערבית ב

אוזנה דוד

יב2 351

 

 

 

03/09/2015 13:24:19 סמארט סקול

גמנסיה עברית הרצליה

יב2

ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי
0
1 צרפ,ערב,ציל,קול,כימ,

לסק,אוז,שעא,חזק,אהר,

137,יב2,083,280,מעב,

ביו,כימ,קול,תיא,פיז

ששו,איי,קמי,מנח,חמד

יב6,מעבד,279,תיאט

צילו,אומנ,קול-,כימי

גמזו,מזרח,קמינ,אהרו

084,180,279,יב6

ביול,קול-,תרבו,פיזי

ששון,חזקי,שאול,חמדע

מעבדה,280 ע,יב2 1

הסטוריה מו,ספרות מוגב

לוי איתמר,דיין יהונת

יב6 318,יב2 351

אנג/5,אנג/4

גרימברג סט,סוקולסקי ת

יב2 351,יב6 318

2 צרפ,ערב,ציל,קול,כימ,

לסק,אוז,שעא,חזק,אהר,

137,יב2,083,280,מעב,

ביו,כימ,קול,אפר,תיא,

ששו,איי,קמי,דוב,מנח,

יב6,מעב,279,יב2,תיא

צילו,אומנ,קול-,כימי

גמזו,מזרח,קמינ,אהרו

084,180,279,יב6

ביול,קול-,תרבו,פיזי

ששון,חזקי,שאול,חמדע

מעבדה,280 ע,יב2 1

הסטוריה מו,ספרות מוגב

לוי איתמר,דיין יהונת

יב6 318,יב2 351

אנג/5,אנג/4

גרימברג סט,סוקולסקי ת

יב2 351,יב6 318

3 צרפ,ערב,ציל,קול,כימ,

לסק,אוז,שעא,חזק,אהר,

137,יב2,083,280,מעב,

ביו,כימ,קול,אפר,תיא,

ששו,איי,קמי,דוב,מנח,

יב6,מעב,279,יב2,תיא

צילו,אומנ,קול-,כימי

שעאר,מזרח,קמינ,אהרו

083,180,279,יב6

ביול,קול-,ישרא,פיזי

ששון,חזקיה,חמדע

מעבדה,280 ע,יב2 1

ספרות

בן חורין מיכל

יב2 351

ספרות

בן חורין מיכל

יב2 351

4 מתמ/5,מתמ/4,מתמ/3

גרש,דבי,כהן,ששו,בלפ,

יב2,טכנ,יב1,יב6,יב3,

אנג/5,אנג/4

גרימברג סט,סוקולסקי ת

יב2 351,יב6 318

אזרחות

רדלר צבי

יב2 351

ספרות

בן חורין מיכל

יב2 351

ספרות

בן חורין מיכל

יב2 351

ספרות

בן חורין מיכל

יב2 351

5 מתמ/5,מתמ/4,מתמ/3

גרש,דבי,כהן,ששו,בלפ,

יב2,טכנ,יב1,יב6,יב3,

חנ”ג

חכם דוד קר,מלבין מיכל

אזרחות

רדלר צבי

יב2 351

אזרחות

רדלר צבי

יב2 351

מתמ/5,מתמ/4,מתמ/3

גרש,דבי,כהן,ששו,בלפ,

יב2,טכנ,יב1,יב6,יב3,

הסטוריה מו,הנדסת תוכנ

לוי איתמר,אח נין שלו

יב6 318,110 מחשבים

6 אזרחות

רדלר צבי

יב2 351

מתמ/5,מתמ/4,מתמ/3

גרש,דבי,כהן,ששו,בלפ,

יב2,טכנ,יב1,יב6,יב3,

חנ”ג

חכם דוד קר,מלבין מיכל

ספרות

בן חורין מיכל

יב2 351

מתמ/5,מתמ/3

גרש,דבי,בלפ,הרפ,מדו

יב2,טכנ,יב3,יב4,180

הסטוריה מו,הנדסת תוכנ

לוי איתמר,אח נין שלו

יב6 318,110 מחשבים

7 אזרחות

רדלר צבי

יב2 351

מתמ/5,מתמ/4,מתמ/3

גרש,דבי,כהן,ששו,בלפ,

יב2,טכנ,יב1,יב6,יב3,

אזרחות

רדלר צבי

יב2 351

אנג/5,אנג/4

גרימברג סט,סוקולסקי ת

יב2 351,יב6 318

פיז,צרפ,ערב,ציל,אומ,

חמד,לסק,ברט,גמז,גבע,

137,יב2,084,חדר,280

הסטוריה מוגבר

לוי איתמר

יב6 318

8 חינוך

קרני אילה

יב2 351

הסטוריה מו,ספרות מוגב

לוי איתמר,דיין יהונת

יב6 318,יב2 351

אנג/5

גרימברג סטפי

יב2 351

פיז,צרפ,ערב,ציל,אומ,

חמד,לסק,ברט,גמז,גבע,

137,יב2,084,חדר,280

9 תיאטרון מע,הפקה-תיאטר

מנחם חלי,כהן ימית

תיאטרון,מועדון חני

הסטוריה מו,ספרות מוגב

לוי איתמר,דיין יהונת

יב6 318,יב2 351

ערבית,אומנו,קול-מ

אוזנה,גבע ע,חזקיה

יב2 1,חדר א,280 ע

10 תיאטרון מע,הפקה-תיאטר

מנחם חלי,כהן ימית

תיאטרון,מועדון חני

ערבית ב

אוזנה דוד

יב2 351

 

 

 

03/09/2015 13:24:19 סמארט סקול

גמנסיה עברית הרצליה

יב3

ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי
0
1 צרפ,ערב,ציל,קול,כימ,

לסק,אוז,שעא,חזק,אהר,

137,יב2,083,280,מעב,

ביו,כימ,קול,תיא,פיז

ששו,איי,קמי,מנח,חמד

יב6,מעבד,279,תיאט

צילו,אומנ,קול-,כימי

גמזו,מזרח,קמינ,אהרו

084,180,279,יב6

ביו,קול,תרב,מחש,פיז

ששו,חזק,שאו,בכר,חמד

מעבד,280,יב2,יב3

הסטוריה מו,ספרות מוגב

לוי איתמר,דיין יהונת

יב6 318,יב2 351

אנג/5,אנג/4

טל ריקי,סוקולסקי ת

יב3 352,יב6 318

2 צרפ,ערב,ציל,קול,כימ,

לסק,אוז,שעא,חזק,אהר,

137,יב2,083,280,מעב,

ביו,כימ,קול,אפר,תיא,

ששו,איי,קמי,דוב,מנח,

יב6,מעב,279,יב2,תיא

צילו,אומנ,קול-,כימי

גמזו,מזרח,קמינ,אהרו

084,180,279,יב6

ביו,קול,תרב,מחש,פיז

ששו,חזק,שאו,בכר,חמד

מעבד,280,יב2,יב3

הסטוריה מו,ספרות מוגב

לוי איתמר,דיין יהונת

יב6 318,יב2 351

אנג/5,אנג/4

טל ריקי,סוקולסקי ת

יב3 352,יב6 318

3 צרפ,ערב,ציל,קול,כימ,

לסק,אוז,שעא,חזק,אהר,

137,יב2,083,280,מעב,

ביו,כימ,קול,אפר,תיא,

ששו,איי,קמי,דוב,מנח,

יב6,מעב,279,יב2,תיא

צילו,אומנ,קול-,כימי

שעאר,מזרח,קמינ,אהרו

083,180,279,יב6

ביו,קול,ישר,מחש,פיז

ששון,חזקי,בכר,חמדע

מעבד,280,יב2,יב3

ספרות

ראונר עילי

יב3 352

ספרות

ראונר עילי

יב3 352

4 מתמ/5,מתמ/4,מתמ/3

גרש,דבי,כהן,ששו,בלפ,

יב2,טכנ,יב1,יב6,יב3,

אנג/5,אנג/4

טל ריקי,סוקולסקי ת

יב3 352,יב6 318

אזרחות

לוי איתמר

יב3 352

אזרחות

לוי איתמר

יב3 352

ספרות

ראונר עילי

יב3 352

אזרחות

לוי איתמר

יב3 352

5 מתמ/5,מתמ/4,מתמ/3

גרש,דבי,כהן,ששו,בלפ,

יב2,טכנ,יב1,יב6,יב3,

חנ”ג

חכם דוד קר,מלבין מיכל

אזרחות

לוי איתמר

יב3 352

אזרחות

לוי איתמר

יב3 352

מתמ/5,מתמ/4,מתמ/3

גרש,דבי,כהן,ששו,בלפ,

יב2,טכנ,יב1,יב6,יב3,

מחשבת,הסטור,הנדסת

בכר ר,לוי א,אח ני

יב3 2,יב6 8,110 מ

6 ספרות

ראונר עילי

יב3 352

מתמ/5,מתמ/4,מתמ/3

גרש,דבי,כהן,ששו,בלפ,

יב2,טכנ,יב1,יב6,יב3,

חנ”ג

חכם דוד קר,מלבין מיכל

חינוך

לוי איתמר

יב3 352

מתמ/5,מתמ/3

גרש,דבי,בלפ,הרפ,מדו

יב2,טכנ,יב3,יב4,180

מחשבת,הסטור,הנדסת

בכר ר,לוי א,אח ני

יב3 2,יב6 8,110 מ

7 ספרות

ראונר עילי

יב3 352

מתמ/5,מתמ/4,מתמ/3

גרש,דבי,כהן,ששו,בלפ,

יב2,טכנ,יב1,יב6,יב3,

אזרחות

לוי איתמר

יב3 352

אנג/5,אנג/4

טל ריקי,סוקולסקי ת

יב3 352,יב6 318

פיז,צרפ,ערב,ציל,אומ,

חמד,לסק,ברט,גמז,גבע,

137,יב2,084,חדר,280

הסטוריה מוגבר

לוי איתמר

יב6 318

8 ספרות

ראונר עילי

יב3 352

הסטוריה מו,ספרות מוגב

לוי איתמר,דיין יהונת

יב6 318,יב2 351

אנג/5

טל ריקי

יב3 352

פיז,צרפ,ערב,ציל,אומ,

חמד,לסק,ברט,גמז,גבע,

137,יב2,084,חדר,280

9 תיאטרון מע,הפקה-תיאטר

מנחם חלי,כהן ימית

תיאטרון,מועדון חני

הסטוריה מו,ספרות מוגב

לוי איתמר,דיין יהונת

יב6 318,יב2 351

ערבית,אומנו,קול-מ

אוזנה,גבע ע,חזקיה

יב2 1,חדר א,280 ע

10 תיאטרון מע,הפקה-תיאטר

מנחם חלי,כהן ימית

תיאטרון,מועדון חני

ערבית ב

אוזנה דוד

יב2 351

 

 

 

03/09/2015 13:24:19 סמארט סקול

גמנסיה עברית הרצליה

יב4

ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי
0
1 צרפ,ערב,ציל,קול,כימ,

לסק,אוז,שעא,חזק,אהר,

137,יב2,083,280,מעב,

ביו,כימ,קול,תיא,פיז

ששו,איי,קמי,מנח,חמד

יב6,מעבד,279,תיאט

צילו,אומנ,קול-,כימי

גמזו,מזרח,קמינ,אהרו

084,180,279,יב6

ביו,קול,תרב,מחש,פיז

ששו,חזק,שאו,בכר,חמד

מעבד,280,יב2,יב3

הסטוריה מו,ספרות מוגב

לוי איתמר,דיין יהונת

יב6 318,יב2 351

אנג/5,אנג/4

בלפר אפרת,סוקולסקי ת

יב4 353,יב6 318

2 צרפ,ערב,ציל,קול,כימ,

לסק,אוז,שעא,חזק,אהר,

137,יב2,083,280,מעב,

ביו,כימ,קול,אפר,תיא,

ששו,איי,קמי,דוב,מנח,

יב6,מעב,279,יב2,תיא

צילו,אומנ,קול-,כימי

גמזו,מזרח,קמינ,אהרו

084,180,279,יב6

ביו,קול,תרב,מחש,פיז

ששו,חזק,שאו,בכר,חמד

מעבד,280,יב2,יב3

הסטוריה מו,ספרות מוגב

לוי איתמר,דיין יהונת

יב6 318,יב2 351

אנג/5,אנג/4

בלפר אפרת,סוקולסקי ת

יב4 353,יב6 318

3 צרפ,ערב,ציל,קול,כימ,

לסק,אוז,שעא,חזק,אהר,

137,יב2,083,280,מעב,

ביו,כימ,קול,אפר,תיא,

ששו,איי,קמי,דוב,מנח,

יב6,מעב,279,יב2,תיא

צילו,אומנ,קול-,כימי

שעאר,מזרח,קמינ,אהרו

083,180,279,יב6

ביו,קול,ישר,מחש,פיז

ששון,חזקי,בכר,חמדע

מעבד,280,יב2,יב3

אזרחות

סולומונוב מרים

יב4 353

ספרות

פלג אמיר

יב4 353

4 מתמ/5,מתמ/4,מתמ/3

גרש,דבי,כהן,ששו,בלפ,

יב2,טכנ,יב1,יב6,יב3,

אנג/5,אנג/4

בלפר אפרת,סוקולסקי ת

יב4 353,יב6 318

אזרחות

סולומונוב מרים

יב4 353

אזרחות

סולומונוב מרים

יב4 353

חנ”ג

קפלינסקי ל,פאנוס וילי

ספרות

פלג אמיר

יב4 353

5 מתמ/5,מתמ/4,מתמ/3

גרש,דבי,כהן,ששו,בלפ,

יב2,טכנ,יב1,יב6,יב3,

חנ”ג

קפלינסקי ל,פאנוס וילי

אזרחות

סולומונוב מרים

יב4 353

ספרות

פלג אמיר

יב4 353

מתמ/5,מתמ/4,מתמ/3

גרש,דבי,כהן,ששו,בלפ,

יב2,טכנ,יב1,יב6,יב3,

מחשבת,הסטור,הנדסת

בכר ר,לוי א,אח ני

יב3 2,יב6 8,110 מ

6 ספרות

פלג אמיר

יב4 353

מתמ/5,מתמ/4,מתמ/3

גרש,דבי,כהן,ששו,בלפ,

יב2,טכנ,יב1,יב6,יב3,

אזרחות

סולומונוב מרים

יב4 353

ספרות

פלג אמיר

יב4 353

מתמ/5,מתמ/3

גרש,דבי,בלפ,הרפ,מדו

יב2,טכנ,יב3,יב4,180

מחשבת,הסטור,הנדסת

בכר ר,לוי א,אח ני

יב3 2,יב6 8,110 מ

7 ספרות

פלג אמיר

יב4 353

מתמ/5,מתמ/4,מתמ/3

גרש,דבי,כהן,ששו,בלפ,

יב2,טכנ,יב1,יב6,יב3,

אנג/5,אנג/4

בלפר אפרת,סוקולסקי ת

יב4 353,יב6 318

פיז,צרפ,ערב,ציל,אומ,

חמד,לסק,ברט,גמז,גבע,

137,יב2,084,חדר,280

הסטוריה מוגבר

לוי איתמר

יב6 318

8 אזרחות

סולומונוב מרים

יב4 353

הסטוריה מו,ספרות מוגב

לוי איתמר,דיין יהונת

יב6 318,יב2 351

אנג/5

בלפר אפרת

יב4 353

פיז,צרפ,ערב,ציל,אומ,

חמד,לסק,ברט,גמז,גבע,

137,יב2,084,חדר,280

9 תיאטר,הפקה-,חינוך

מנחם,כהן י,סולומ

תיאטר,מועדו,יב4 3

הסטוריה מו,ספרות מוגב

לוי איתמר,דיין יהונת

יב6 318,יב2 351

ערבית,אומנו,קול-מ

אוזנה,גבע ע,חזקיה

יב2 1,חדר א,280 ע

10 תיאטרון מע,הפקה-תיאטר

מנחם חלי,כהן ימית

תיאטרון,מועדון חני

ערבית ב

אוזנה דוד

יב2 351

 

 

 

03/09/2015 13:24:19 סמארט סקול

גמנסיה עברית הרצליה

יב5

ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי
0
1 מחשבת ישראל א

בכר רחל

יב5 354

ביול,כימי,קול-,תיאט

ששון,אייד,קמינ,מנחם

יב6,מעבד,279,תיאט

מתמ/3

זילברמן אורית

יב2 351

ביול,קול-,תרבו,מחשב

ששון,חזקי,שאול,בכר

מעבד,280,יב2,יב3

ספרות מוגבר

דיין יהונתן

יב2 351

אנג/4,אנג/3

כרמלי נאוה,קלמן ניצה

יב5 354,331 הקבצות

2 מחשבת ישראל א

בכר רחל

יב5 354

ביו,כימ,קול,אפר,תיא

ששו,איי,קמי,דוב,מנח

יב6,מעב,279,יב2,תיא

מתמ/3

זילברמן אורית

יב2 351

ביול,קול-,תרבו,מחשב

ששון,חזקי,שאול,בכר

מעבד,280,יב2,יב3

ספרות מוגב,מתמ/3

דיין יהונת,זילברמן או

יב2 351

אנג/4,אנג/3

כרמלי נאוה,קלמן ניצה

יב5 354,331 הקבצות

3 ספרות

דיין יהונתן

יב5 354

ביו,כימ,קול,אפר,תיא

ששו,איי,קמי,דוב,מנח

יב6,מעב,279,יב2,תיא

חינוך

אוברמן דורית

יב5 354

ביול,קול-,ישרא,מחשב

ששון,חזקיה,בכר ר

מעבד,280,יב2,יב3

חנ”ג

חכם דוד קר,בלחסן עדי

אזרחות

שפירא קרן

יב5 354

4 מתמ/3

זילברמן אורית

יב5 354

אנג/4

כרמלי נאוה

יב5 354

אזרחות

שפירא קרן

יב5 354

אזרחות

שפירא קרן

יב5 354

ספרות

דיין יהונתן

יב5 354

אזרחות

שפירא קרן

יב5 354

5 מתמ/3

זילברמן אורית

יב5 354

ספרות

דיין יהונתן

יב5 354

חנ”ג

חכם דוד קר,בלחסן עדי

אזרחות

שפירא קרן

יב5 354

ספרות

דיין יהונתן

יב5 354

מחשבת ישראל א

בכר רחל

יב3 352

6 ספרות

דיין יהונתן

יב5 354

מתמ/3

זילברמן אורית

אזרחות

שפירא קרן

יב5 354

חינוך

אוברמן דורית

יב5 354

מתמ/3

זילברמן אורית

יב5 354

מחשבת ישראל א

בכר רחל

יב3 352

7 ספרות

דיין יהונתן

יב5 354

ספרות

דיין יהונתן

יב5 354

אזרחות

שפירא קרן

יב5 354

אנג/4,אנג/3

כרמלי נאוה,קלמן ניצה

יב5 354,331 הקבצות

מתמ/3

זילברמן אורית

יב5 354

8 ספרות מוגבר

דיין יהונתן

יב2 351

אנג/4

כרמלי נאוה

יב5 354

שעה פרטנית

כרמלי נאוה

9 תיאטרון מע,הפקה-תיאטר

מנחם חלי,כהן ימית

תיאטרון,מועדון חני

ספרות מוגבר

דיין יהונתן

יב2 351

10 תיאטרון מע,הפקה-תיאטר

מנחם חלי,כהן ימית

תיאטרון,מועדון חני

 

 

 

03/09/2015 13:24:19 סמארט סקול

גמנסיה עברית הרצליה

יב6

ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי
0
1 צרפ,ערב,ציל,קול,כימ,

לסק,אוז,שעא,חזק,אהר,

137,יב2,083,280,מעב,

ביו,כימ,קול,תיא,פיז

ששו,איי,קמי,מנח,חמד

יב6,מעבד,279,תיאט

צילו,אומנ,קול-,כימי

גמזו,מזרח,קמינ,אהרו

084,180,279,יב6

ביו,קול,תרב,מחש,פיז

ששו,חזק,שאו,בכר,חמד

מעבד,280,יב2,יב3

הסטוריה מו,ספרות מוגב

לוי איתמר,דיין יהונת

יב6 318,יב2 351

אנג/5,אנג/4

גרי,טל,בלפ,גרב,סוק

יב2,יב3,יב4,יב1,יב6

2 צרפ,ערב,ציל,קול,כימ,

לסק,אוז,שעא,חזק,אהר,

137,יב2,083,280,מעב,

ביו,כימ,קול,אפר,תיא,

ששו,איי,קמי,דוב,מנח,

יב6,מעב,279,יב2,תיא

צילו,אומנ,קול-,כימי

גמזו,מזרח,קמינ,אהרו

084,180,279,יב6

ביו,קול,תרב,מחש,פיז

ששו,חזק,שאו,בכר,חמד

מעבד,280,יב2,יב3

הסטוריה מו,ספרות מוגב

לוי איתמר,דיין יהונת

יב6 318,יב2 351

אנג/5,אנג/4

גרי,טל,בלפ,גרב,סוק

יב2,יב3,יב4,יב1,יב6

3 צרפ,ערב,ציל,קול,כימ,

לסק,אוז,שעא,חזק,אהר,

137,יב2,083,280,מעב,

ביו,כימ,קול,אפר,תיא,

ששו,איי,קמי,דוב,מנח,

יב6,מעב,279,יב2,תיא

צילו,אומנ,קול-,כימי

שעאר,מזרח,קמינ,אהרו

083,180,279,יב6

ביו,קול,ישר,מחש,פיז

ששון,חזקי,בכר,חמדע

מעבד,280,יב2,יב3

חנ”ג

חכם דוד קר,בלחסן עדי

ספרות

רוזנצוויג חנה

יב6 318

4 מתמ/5,מתמ/4,מתמ/3

גרש,דבי,כהן,ששו,בלפ,

יב2,טכנ,יב1,יב6,יב3,

אנג/5,אנג/4

גרי,טל,בלפ,גרב,סוק

יב2,יב3,יב4,יב1,יב6

חינוך

ברטוב בתיה

יב6 318

ספרות

רוזנצוויג חנה

יב6 318

אזרחות

סולומונוב מרים

יב6 318

ספרות

רוזנצוויג חנה

יב6 318

5 מתמ/5,מתמ/4,מתמ/3

גרש,דבי,כהן,ששו,בלפ,

יב2,טכנ,יב1,יב6,יב3,

ספרות

רוזנצוויג חנה

יב6 318

חנ”ג

חכם דוד קר,בלחסן עדי

אזרחות

סולומונוב מרים

יב6 318

מתמ/5,מתמ/4,מתמ/3

גרש,דבי,כהן,ששו,בלפ,

יב2,טכנ,יב1,יב6,יב3,

מחשבת,הסטור,הנדסת

בכר ר,לוי א,אח ני

יב3 2,יב6 8,110 מ

6 אזרחות

סולומונוב מרים

יב6 318

מתמ/5,מתמ/4,מתמ/3

גרש,דבי,כהן,ששו,בלפ,

יב2,טכנ,יב1,יב6,יב3,

ספרות

רוזנצוויג חנה

יב6 318

אזרחות

סולומונוב מרים

יב6 318

מתמ/5,מתמ/3

גרש,דבי,בלפ,הרפ,מדו

יב2,טכנ,יב3,יב4,180

מחשבת,הסטור,הנדסת

בכר ר,לוי א,אח ני

יב3 2,יב6 8,110 מ

7 אזרחות

סולומונוב מרים

יב6 318

מתמ/5,מתמ/4,מתמ/3

גרש,דבי,כהן,ששו,בלפ,

יב2,טכנ,יב1,יב6,יב3,

אזרחות

סולומונוב מרים

יב6 318

אנג/5,אנג/4

גרי,טל,בלפ,גרב,סוק

יב2,יב3,יב4,יב1,יב6

פיז,צרפ,ערב,ציל,אומ,

חמד,לסק,ברט,גמז,גבע,

137,יב2,084,חדר,280

הסטוריה מוגבר

לוי איתמר

יב6 318

8 ספרות

רוזנצוויג חנה

יב6 318

הסטוריה מו,ספרות מוגב

לוי איתמר,דיין יהונת

יב6 318,יב2 351

אנג/5

גרימ,טל ר,בלפר,גרבר

יב2,יב3,יב4,יב1

פיז,צרפ,ערב,ציל,אומ,

חמד,לסק,ברט,גמז,גבע,

137,יב2,084,חדר,280

9 תיאטרון מע,הפקה-תיאטר

מנחם חלי,כהן ימית

תיאטרון,מועדון חני

הסטוריה מו,ספרות מוגב

לוי איתמר,דיין יהונת

יב6 318,יב2 351

ערבית,אומנו,קול-מ

אוזנה,גבע ע,חזקיה

יב2 1,חדר א,280 ע

10 תיאטרון מע,הפקה-תיאטר

מנחם חלי,כהן ימית

תיאטרון,מועדון חני

ערבית ב

אוזנה דוד

יב2 351

 

 

 

03/09/2015 13:24:19 סמארט סקול

גמנסיה עברית הרצליה

יב-ע”ח

ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי
0
1 ספרות

בן חורין מיכל

330 הקבצות

2 ספרות

בן חורין מיכל

330 הקבצות

3 חנ”ג

חכם דוד קר,בלחסן עדי

עברית

רגב אוריה אתי

181 הקבצות

4 אזרחות

רבינק דליה

331 הקבצות

שעה פרטנית

רגב אוריה אתי

עברית

רגב אוריה אתי

181 הקבצות

5 אזרחות

רבינק דליה

331 הקבצות

חנ”ג

חכם דוד קר,בלחסן עדי

ספרות

בן חורין מיכל

330 הקבצות

ספרות

בן חורין מיכל

330 הקבצות

6 אזרחות

רבינק דליה

331 הקבצות

7
8
9
10

 

Related Articles

Check Also

Close
Close