sliderפעילות לשכבת יבראשי

מסע לימודי בסין – כיתה י”ב מגמת יחב”ל

בין התאריכים 3-10 נובמבר 2016,  כיתת מגמה , תכנית ייחודית “יחסים בינלאומיים בעידן הגלובלי” , תלמידי י”ב, נסעה לסיור לימודים בסין , זאת בהמשך להזמנה מצד משרד החינוך הסיני בעיר צ’אנגז’ו שבדרום מזרח המדינה. מטרת המסע למידה ממקור ראשון ,בהמשך לתכנים שנלמדו בשעורים , “היסטוריה של מזרח אסיה” (הנלמד בכיתה י’) ושעור “גלובליזציה” (הנלמד בכיתה י”א) שנלמדו בבית הספר.

המסע כלל ביקורים באתרים היסטוריים חשובים להיסטוריה העתיקה והמודרנית של  סין (כמו העיר ננג’ין והעיר סוז’ו). כמו כן, ביקורים ומפגשים  במפעלים, מרכזי תקשורת, תחנות אנרגיה – כל אלה בעיר צ’אנגז’ו.  כמו כן, מפגש עם תלמידים (בשני בתי ספר שונים בעיר צ’אנגז’ו, כולל חתחמת הסכם “בית ספר תיאום” לחילופי תלמידים.

 

Related Articles

Close