ערבית על המפה- ימים פתוחים

תוצרי העבודות של ״חג החגים״ בשיעורי ערבית בחט״ב.
התלמידים חקרו את הנושא שמאפיין את תקופת החגים העכשווית של כולם, עשו תוצר שממחיש את הבנתם ולמדו מונחים בערבית הקשורים בנושא.

טעימה מן הנעשה בערבית בגימנסיה!

תלמידים לומדים ויוצרים בערבית!
בשכבת ז' עם המורה ורכזת השכבה, מיכל מועלם, יצירות המשלבות את הכתיבה הבסיסית בערבית, ובשכבת ט, עם המורה איילין אבו נצירה, מציירים וכותבים בנושא הבית.

גם התלמידים וגם המורים משקיעים, מצליחים ונהנים מהתוצרים בערבית!