news2news3Run Newsslider2

מבחנים לעתודת הספורט בגימנסיה 23.12

מבחנים לעתודת הספורט בגימנסיה יתקיימו ביום ראשון 23.12 בשעה 15:00 במגרש הכדורגל. במקרה של גשם, יתקיימו באולם הספורט.
על התלמידים להצטייד בטפסים חתומים מהיועצת של בית הספר היסודי.

Related Articles

Close