עתודה מדעית טכנולוגית

למידה ממקור 1 (עתודה ט)

בינואר 2017 ד”ר רוני הורוביץ (אבא של אלתר) מאתגר אותנו
בחידות שונות ומבקש  לא לחשוב על הפתרון השגרתי, המתפשר.

מחידה לחידה מתווספים לנו כלי חשיבה שמובילים לחשיבה שיטתית
למציאת פתרונות מקוריים ומפתיעים לבעיות הנדסיות ואחרות.

מורה מלווה: גלית דוכן

Related Articles

Close