יום שלישי , 17 יולי 2018
חדשות הגימנסיה

כיתות ח יוצאות לתשליך פארק הירקון

קרדיט לורגס נאדין וללארה ירדן , תלמידות מגמת צילום (כיתה ט)

Check Also

לוח בחינות בגרות מועד ב

במקרה שהלוח לא מופיע נא לרענן את הדף (F5) לוח בחינות בגרות מועד ב