slider

ימים פתוחים לתלמידי כיתות ט’ (תשע”ז) שעולים לכיתה י’ (תשע”ח)

אנו שמחים ונרגשים להזמין את בוגרי כיתות ט’ מבתי הספר השונים בעיר לימים הפתוחים שלנו.

תלמידי כיתות ט’ והוריהם מבית ספר א.ד.גורדון מוזמנים להכיר את  הגימנסיה העברית “הרצליה” ביום חמישי , ד’ אדר תשע”ז, 2.3.2017, בשעה ,18:00 בגנזך.

תלמידי כיתות ט’ והוריהם מבתי ספר לטבע ואומנויות מוזמנים להכיר את  הגימנסיה העברית “הרצליה” ביום חמישי , ד’ אדר תשע”ז, 2.3.2017, בשעה 19:15 בגנזך.

תלמידי כיתות ט’ והוריהם  מהגימנסיה העברית “הרצליה” מוזמנים לשיחה עם הנהלת בית הספר וחשיפה למגמות  השונות ביום שישי , י”ט אדר תשע”ז,17.3.2017, בשעה 9:00 בגנזך.

*תלמידים שאינם נמנים על בתי הספר הללו מוזמנים להגיע בכל אחד מהמועדים הנוחים לכם.

Related Articles

Close