-טפסי רישום לכיתות ז'- שנה"ל תשפ"א-

ברוכים המצטרפים תלמידי שכבת ז' תשפ"א לגימנסיה העברית הרצליה.
מאחלים לכם הצלחה רבה!

ההרשמה הינה הרשמה מקוונת- אין צורך להגיע לגימנסיה!

הגשת המסמכים תתבצע עד לתאריך 11.06.2020

לצורך הרשמה חובה למלא את הטופס מטה!!

טופסי רישום לגימנסיה העברית הרצליהחובה!
הטופס כולל בתוכו: הצהרת בריאות, כרטיס מידע ליועצת השכבה, אישור קבוע ליציאה מהגימנסיה לפעילות חברתית-לימודית ומקצועות הפוגה לבחירה. 

טופס הגשת מועמדות למסלול עתודה מדעית טכנולוגיתלמעוניינים

-מכתבים ומידע לנרשמים-

מכתב חשיפה קלאסוס להורי שכבת ז'

הזמנה למבדק בעברית– שריינו את תאריך 16.6.2020 בשעה 15:00   נא להגיע למבדק עם מסכה והצהרת בריאות!!

לפרטים נוספים ניתן לפנות למזכירות כיתות ז' בטלפון: 03-6940205