מדע וטכנולוגיה

חשיפה לאקדמיה ( תלמידי ט)

 

 

 

 

 

“250 מיליון חולים מידי שנה בעולם בגלל מים מזוהמים.”
עובדה זו מפתיעה בסביבה שלנו בה התרגלנו למים זורמים ונקיים – האומנם?
כשבוחנים את מקורות הזיהום: חומרי הדברה, שפכי רפתות, הורמונים ביוב ותרופות מתחילים להרהר שחלק מזה עלול גם להגיע אלינו.

פרופ’ דרור אבישר, ראש המרכז לחקר המים באוניברסיטת ת”א האיר את עיני תלמידי ט, החוקרים את השפעת מזהמים על נביטה ומשתף אותם בתוצאות מחקרו. בהרצאה פרופ’ אבישר התייחס לסוגי מזהמים (אורגנים/ אנאורגניים) מקורות הזיהום (חקלאות/ביוב ביתי/רפואה) ודרכי הטיפול בו. מעבר לתוכן המדעי המסקרן קיבלנו הצצה לחייו של מדען.

מורה יוזמת: טניה אמירי

Related Articles

Close