יום ראשון , 23 ספטמבר 2018
חדשות הגימנסיה

חינוך גופני מידע

 

ספטמבר 2013
לכבוד תלמידי שכבת ז’

שלום רב,

הנדון: תכנית הוראה שנתית בחינוך גופני בשכבת ז’

בשכבת ז’ תודגש חשיפה של הלומדים לתכני לימוד מגוונים כמתן בסיס והכנה לקראת התכנים הנלמדים בשכבות עליונות יותר.

תכני הלימוד:
כושר גופני כללי,כולל פיתוח כוח, גמושות וסיבולת לב ריאה
אתלטיקה קלה
כדורסל
כדורעף
כדוריד
עיצוב הגוף-לבנות

מטרות החנ”ג:
-הקניית כושר גופני,תוך כדי לימוד מיומנויות ספציפיות
-הנאה מהפעילות
-רכישת הרגלי תנועה נכונים
-מתן בסיס של ידע בנושאי תזונה ואימון גופני לטווח ארוך.

השיטה:
פיתוח בסיס לכושר גופני
לימוד,שיפור ותרגול מיוימנויות בענפי ספורט שונים
מתן בסיס של ידע תיאורטי בענפי ספורט שונים
מבדקי כושר גופני ומיומנות,תוך שימת דגש על התקדמות התלמיד ,תוך כדי תהליך ההוראה.

אופן הערכת התלמיד:
1. השתתפות פעילה בשיעורים, 70%
2. מבדקי כושר גופני ומיומנות בכל ענף -20%
3.פרוייקט הגשה-10%

הציון השנתי יחושב ע”פ ממוצע הציונים של שתי המחציות ,מלבד מקרים בהם ישנו הפרש של מעל 20
נקודות בין ציון מחצית א’ ל-ב”

דגשים והבהרות:
השתתפות פעילה כוללת:
-נוכחות בשיעורים עם תלבושת ספורט הכוללת נעלי ספורט(עם גרביים), טי שירט (איסור מוחלט להופיע עם גופיות)
– מומלץ להשתמש בדאודורנט לפני השעור
-פעילות בהתאם להוראת המורה וברמת מוטיבציה גבוהה.
-התנהגות נאותה וספורטיבית

מבדקי כושר גופני”אות הכושר והספורט”:
הדרישות בכל שיכבת גיל הן ע”פ הטבלה של משרד החינוך.

המבדקים כוללים:
-ריצת 2000 לבנים,1500 לבנות (סבולת לב ריאה)
– עליות משכיבה לישיבה בדקה (סבולת שרירי בטן)
-קפיצה למרחק מהמקום (כוח מתפרץ רגליים)
-“ריצת קוביות”-10*4 (זריזות)
-עליות מתח לבנים,תליית און לבנות (כוח ידיים)

מבדקי מיומנות:
מבדקים ספציפיים על פי הנושאים הנלמדים

פטורים ואי כשירות רפואית:
על התלמיד להציג את האישור לפני המורה לחנ”ג מייד עם תחילת תקופת האי כשירות.
תלמיד הפטור מפעילות חייב להופיע לשעור ולסכם את תוכנו.

אנו מאחלים לכם שנת הצלחה,כושר ובריאות,
קרן חכם-דוד,רכזת החנ”ג והספורט
וצוות המורים

לכבוד תלמידי שכבת ח’

שלום רב,

הנדון: תכנית הוראה שנתית בחינוך גופני בשכבת ח’

בשכבת ח’ תודגש חשיפה של הלומדים לתכני לימוד מגוונים כמתן בסיס והכנה לקראת התכנים הנלמדים בשכבות עליונות יותר.

תכני הלימוד:
כושר גופני כללי,כולל פיתוח כוח, גמושות וסיבולת לב ריאה
אתלטיקה קלה
כדורסל
כדורעף
כדוריד
עיצוב הגוף-לבנות

מטרות החנ”ג:
-הקניית כושר גופני,תוך כדי לימוד מיומנויות ספציפיות
-הנאה מהפעילות
-רכישת הרגלי תנועה נכונים
-מתן בסיס של ידע בנושאי תזונה ואימון גופני לטווח ארוך.

השיטה:
פיתוח בסיס לכושר גופני
לימוד,שיפור ותרגול מיוימנויות בענפי ספורט שונים
מתן בסיס של ידע תיאורטי בענפי ספורט שונים
מבדקי כושר גופני ומיומנות,תוך שימת דגש על התקדמות התלמיד ,תוך כדי תהליך ההוראה.

אופן הערכת התלמיד:
1. השתתפות פעילה בשיעורים, 70%
2. מבדקי כושר גופני ומיומנות בכל ענף -20%
3.פרוייקט הגשה-10%

הציון השנתי יחושב ע”פ ממוצע הציונים של שתי המחציות ,מלבד מקרים בהם ישנו הפרש של מעל 20
נקודות בין ציון מחצית א’ ל-ב”

דגשים והבהרות:
השתתפות פעילה כוללת:
-נוכחות בשיעורים עם תלבושת ספורט הכוללת נעלי ספורט(עם גרביים), טי שירט (איסור מוחלט להופיע עם גופיות)
– מומלץ להשתמש בדאודורנט לפני השעור
-פעילות בהתאם להוראת המורה וברמת מוטיבציה גבוהה.
-התנהגות נאותה וספורטיבית

מבדקי כושר גופני”אות הכושר והספורט”:
הדרישות בכל שיכבת גיל הן ע”פ הטבלה של משרד החינוך.

המבדקים כוללים:
-ריצת 2000 לבנים,1500 לבנות (סבולת לב ריאה)
– עליות משכיבה לישיבה בדקה (סבולת שרירי בטן)
-קפיצה למרחק מהמקום (כוח מתפרץ רגליים)
-“ריצת קוביות”-10*4 (זריזות)
-עליות מתח לבנים,תליית און לבנות (כוח ידיים)

מבדקי מיומנות:
מבדקים ספציפיים על פי הנושאים הנלמדים

פטורים ואי כשירות רפואית:
על התלמיד להציג את האישור לפני המורה לחנ”ג מייד עם תחילת תקופת האי כשירות.
תלמיד הפטור מפעילות חייב להופיע לשעור ולסכם את תוכנו.

אנו מאחלים לכם שנת הצלחה,כושר ובריאות,
קרן חכם-דוד,רכזת החנ”ג והספורט
וצוות המורים

לכבוד לתמידי שכבת ט’

שלום רב,

הנדון: תכנית הוראה שנתית בחינוך גופני לשכבת ט’

בשכבת ט’,ילמדו הנושאים שנלמדו בבית א’ תוך התקדמות למיומנויות מתקדמות יותר בתחומים הבאים

אתלטיקה קלה
כדורסל
כדורעף
כדוריד
עיצוב הגוף-לבנות
בכושר גופני תתבססנה הדרישות על טבלת אות הכושר והספורט של משרד החינוך
***פירוט ספציפי של הנושאים יינתן בשיעור הראשון של שנה”ל .

מטרות החנ”ג:
-הקניית כושר גופני,תוך כדי לימוד מיומנויות ספציפיות
-הנאה מהפעילות
-רכישת הרגלי תנועה נכונים
-מתן בסיס של ידע בנושאי תזונה ואימון גופני לטווח ארוך.

השיטה:
פיתוח בסיס לכושר גופני
לימוד,שיפור ותרגול מיוימנויות ספציפיות של כל ענף
מתן בסיס של ידע תיאורטי בכל ענף
מבדקי כושר גופני ומיומנות,תוך שימת דגש על התקדמות התלמיד ,תוך כדי תהליך ההוראה.

אופן הערכת התלמיד:
1. השתתפות פעילה בשיעורים,כולל תלבושת ספורט -70%
2. מבדקי כושר גופני ומיומנות בכל ענף -20%
.פרוייקט הגשה-10%

הציון השנתי יחושב ע”פ ממוצע הציונים של שתי המחציות ,מלבד מקרים בהם ישנו הפרש של מעל 20
נקודות בין ציון מחצית א’ ל-ב”,
דגשים והבהרות:
השתתפות פעילה כוללת:
-נוכחות בשיעורים עם תלבושת ספורט הכוללת נעלי ספורט (עם גרביים), טי שירט (איסור מוחלט להופיע עם גופיות)
– מומלץ להשתמש בדאודורנט לפני השעור
-פעילות בהתאם להוראת המורה וברמת מוטיבציה גבוהה.
-התנהגות נאותה וספורטיבית

מבדקי כושר גופני”אות הכושר והספורט”:
הדרישות בכל שיכבת גיל הן ע”פ הטבלה של משרד החינוך.

בכיתה ט’ מבחן אות הכושר הוא גם אליפות כושר גופני ע”ש בוגר הגימנסיה,ליאור ניב ז”ל.
שלוש הבנות הראשונות ושלושת הבנים הראשונים יצויינו בטקס הענקת פרסים בספורט.
המבחן מתקיים במחצית ב’ ומהווה חלק ממרכיבי הציון .

במחצית ב’ יהווה המבחן 30% מהרכב הציון

המבדקים כוללים:
-ריצת 2000 לבנים,1500 לבנות (סבולת לב ריאה)
– עליות משכיבה לישיבה בדקה (סבולת שרירי בטן)
-קפיצה למרחק מהמקום (כוח מתפרץ רגליים)
-“ריצת קוביות”-10*4 (זריזות)
-עליות מתח לבנים,תליית און לבנות (כוח ידיים)

מבדקי מיומנות:
מבדקים ספציפיים על פי הנושא הנלמד

פטורים ואי כשירות רפואית:
על התלמיד להציג את האישור לפני המורה לחנ”ג מייד עם תחילת תקופת האי כשירות.
תלמיד הפטור מפעילות חייב להופיע לשעור ולסכם את תוכנו.

אנו מאחלים לכם שנת הצלחה,כושר ובריאות,
קרן חכם-דוד,רכזת החנ”ג והספורט
וצוות המורים.

לכבוד לתמידי שכבת י’

שלום רב,

הנדון: תכנית הוראה שנתית בחינוך גופני לשכבת י’

בשכבת י’ ילמדו הנושאים שנלמדו בשכבת ט’ תוך התקדמות למיומנויות מתקדמות יותר בתחומים הבאים

אתלטיקה קלה
כדורסל
כדורעף
כדוריד
עיצוב הגוף-לבנות
בכושר גופני תתבססנה הדרישות על טבלת אות הכושר והספורט של משרד החינוך
***פירוט ספציפי של הנושאים יינתן בשיעור הראשון של שנה”ל .

מטרות החנ”ג:
-הקניית כושר גופני,תוך כדי לימוד מיומנויות ספציפיות
-הנאה מהפעילות
-רכישת הרגלי תנועה נכונים
-מתן בסיס של ידע בנושאי תזונה ואימון גופני לטווח ארוך.

השיטה:
פיתוח בסיס לכושר גופני
לימוד,שיפור ותרגול מיוימנויות ספציפיות של כל ענף
מתן בסיס של ידע תיאורטי בכל ענף
מבדקי כושר גופני ומיומנות,תוך שימת דגש על התקדמות התלמיד ,תוך כדי תהליך ההוראה.

אופן הערכת התלמיד:
1. השתתפות פעילה בשיעורים,כולל תלבושת ספורט -70%
2. מבדקי כושר גופני ומיומנות בכל ענף -30%

הציון השנתי יחושב ע”פ ממוצע הציונים של שתי המחציות ,מלבד מקרים בהם ישנו הפרש של מעל 20
נקודות בין ציון מחצית א’ ל-ב”,
דגשים והבהרות:
השתתפות פעילה כוללת:
-נוכחות בשיעורים עם תלבושת ספורט הכוללת נעלי ספורט (עם גרביים), טי שירט (איסור מוחלט להופיע עם גופיות)
– מומלץ להשתמש בדאודורנט לפני השעור
-פעילות בהתאם להוראת המורה וברמת מוטיבציה גבוהה.
-התנהגות נאותה וספורטיבית

מבדקי כושר גופני”אות הכושר והספורט”:

המבדקים כוללים:
-ריצת 2000 לבנים ולבנות (סבולת לב ריאה)
– עליות משכיבה לישיבה בדקה (סבולת שרירי בטן)
-קפיצה למרחק מהמקום (כוח מתפרץ רגליים)
-“ריצת קוביות”-10*4 (זריזות)
-עליות מתח לבנים,תליית און לבנות (כוח ידיים)

מבדקי מיומנות:
מבדקים ספציפיים על פי הנושא הנלמד

פטורים ואי כשירות רפואית:
על התלמיד להציג את האישור לפני המורה לחנ”ג מייד עם תחילת תקופת האי כשירות.
תלמיד הפטור מפעילות חייב להופיע לשעור ולסכם את תוכנו.

אנו מאחלים לכם שנת הצלחה,כושר ובריאות,
קרן חכם-דוד,רכזת החנ”ג והספורט
וצוות המורים.

לתלמידי שכבת יא’ שלום רב,

הנדון: תכנית הוראה שנתית בחינוך גופני לשכבת יא’

בשנה זו תהיה חזרה ותרגול של המיומנוית בענפים השונים שנלמדו בבית ב’ תוך התקדמות והגדלת דרישות הביצוע מהתלמידים בענפי הספורט הבאים
אתלטיקה קלה
כדורסל
כדורעף
כדוריד
עיצוב הגוף-לבנות
בשכבת יא’ יבחנו התלמידים ב-3 מועדים על מנת לבחון התקדמות ושיפור במרכיבי הכושר הגופני הבאים: מבדק לבדיקת סבולת לב ראה (ריצת 2000) ומבדק לבדיקת כוח ידיים (תליית און לבנות ועליות מתח לבנים)

***פירוט ספציפי של הנושאים יינתן בשיעור הראשון של שנה”ל ע”י המורה לחנ”ג.

מטרות החנ”ג:
-הקניית כושר גופני,תוך כדי לימוד מיומנויות ספציפיות
-הנאה מהפעילות
-רכישת הרגלי תנועה נכונים
-מתן בסיס של ידע בנושאי תזונה ואימון גופני לטווח ארוך.

השיטה:
פיתוח בסיס לכושר גופני
לימוד,שיפור ותרגול מיוימנויות ספציפיות של כל ענף
מתן בסיס של ידע תיאורטי בכל ענף
מבדקי כושר גופני ומיומנות,תוך שימת דגש על התקדמות התלמיד ,תוך כדי תהליך ההוראה.

אופן הערכת התלמיד:
מחצית א’: 1. השתתפות פעילה בשיעורים,כולל תלבושת ספורט -70%
2. מבדקי כושר גופני ומיומנות בכל ענף -30%
מחצית ב’: 1. השתתפות פעילה בשיעורים,כולל תלבושת ספורט -70%
2. מבדקי כושר גופני ומיומנות בכל ענף 30%

הציון השנתי יחושב ע”פ ממוצע הציונים של שתי המחציות ,מלבד מקרים בהם ישנו הפרש של מעל 20
נקודות בין ציון מחצית א’ ל-ב”

דגשים והבהרות:
השתתפות פעילה כוללת:
-נוכחות בשיעורים עם תלבושת ספורט הכוללת נעלי ספורט(עם גרביים), טי שירט (איסור מוחלט להופיע עם גופיות)
– מומלץ להשתמש בדאודורנט לפני השעור
-פעילות בהתאם להוראת המורה וברמת מוטיבציה גבוהה.
-התנהגות נאותה וספורטיבית

מבדקי הכושר הגופני כוללים:
-ריצת 2000 לבנים ולבנות (סבולת לב ריאה)
– עליות משכיבה לישיבה בדקה (סבולת שרירי בטן)
-קפיצה למרחק מהמקום (כוח מתפרץ רגליים)
-“ריצת קוביות”-10*4 (זריזות)
-עליות מתח לבנים,תליית און לבנות (כוח ידיים)

מבדקי מיומנות:
מבדקים ספציפיים על פי הנושא הנלמד

פטורים ואי כשירות רפואית:
על התלמיד להציג את האישור לפני המורה לחנ”ג מייד עם תחילת תקופת האי כשירות.
תלמיד הפטור מפעילות חייב להופיע לשעור ולסכם את תוכנו.
תלמיד הפטור משעורים בכיתה יב חייב להגיש למורה לחנ”ג עבודה עיונית לא יאוחר מתאריך 30.3.11 (פירוט נושאים ינתן עי המורה לחנ”ג).

אנו מאחלים לכם שנת הצלחה,כושר ובריאות,
קרן חכם-דוד,רכזת החנ”ג והספורט
וצוות המורים

לתלמידי שכבת יב’ שלום רב,

הנדון: תכנית הוראה שנתית בחינוך גופני לשכבת יב’

בשנה זו תהיה חזרה ותרגול של המיומנוית בענפים השונים שנלמדו בכיתה יא’ תוך התקדמות והגדלת דרישות הביצוע מהתלמידים בענפי הספורט הבאים
אתלטיקה קלה
כדורסל
כדורעף
כדוריד
עיצוב הגוף-לבנות
בשכבת יב’ יבחנו התלמידים ב-3 מועדים על מנת לבחון התקדמות ושיפור במרכיבי הכושר הגופני הבאים: מבדק לבדיקת סבולת לב ראה (ריצת 2000) ומבדק לבדיקת כוח ידיים (תליית און לבנות ועליות מתח לבנים)
בכיתה יב’ יושם דגש רב על טיפוח מרכיבי כושר גופני לקראת הבחינה המסכמת בסמסטר ב’

***פירוט ספציפי של הנושאים יינתן בשיעור הראשון של שנה”ל ע”י המורה לחנג.

מטרות החנ”ג:
-הקניית כושר גופני,תוך כדי לימוד מיומנויות ספציפיות
-הנאה מהפעילות
-רכישת הרגלי תנועה נכונים
-מתן בסיס של ידע בנושאי תזונה ואימון גופני לטווח ארוך.

השיטה:
פיתוח בסיס לכושר גופני
לימוד,שיפור ותרגול מיוימנויות ספציפיות של כל ענף
מתן בסיס של ידע תיאורטי בכל ענף
מבדקי כושר גופני ומיומנות,תוך שימת דגש על התקדמות התלמיד ,תוך כדי תהליך ההוראה.
***לתלמידי יב’: במחצית ב’ שימת הדגש תהייה על ההכנה לבחינת הבגרות בספורט.

אופן הערכת התלמיד:
מחצית א’: 1. השתתפות פעילה בשיעורים,כולל תלבושת ספורט -70%
2. מבדקי כושר גופני ומיומנות בכל ענף -30%
מחצית ב’: 1. השתתפות פעילה בשיעורים,כולל תלבושת ספורט -70%
2. בחינת הבגרות בחנ”ג 30%

הציון השנתי יחושב ע”פ ממוצע הציונים של שתי המחציות ,מלבד מקרים בהם ישנו הפרש של מעל 20

נקודות בין ציון מחצית א’ ל-ב”

***.תלמיד עם ציון שנתי שלילי בכיתה יב אינו זכאי לתעודת בגרות ע”פ חוזר מנכ”ל משרד החינוך

דגשים והבהרות:
השתתפות פעילה כוללת:
-נוכחות בשיעורים עם תלבושת ספורט הכוללת נעלי ספורט(עם גרביים), טי שירט (איסור מוחלט להופיע עם גופיות)
– מומלץ להשתמש בדאודורנט לפני השעור
-פעילות בהתאם להוראת המורה וברמת מוטיבציה גבוהה.
-התנהגות נאותה וספורטיבית

בחינת הבגרות בחינוך גופני: “מבחן אות הכושר והספורט”
התוצאות הנדרשות הן ע”פ הטבלה של משרד החינוך.
בנות בכיתה ט’ –יב’ תידרשנה לאותן התוצאות.

המבדקים כוללים:
-ריצת 2000 לבניםו לבנות (סבולת לב ריאה)
– עליות משכיבה לישיבה בדקה (סבולת שרירי בטן)
-קפיצה למרחק מהמקום (כוח מתפרץ רגליים)
-“ריצת קוביות”-10*4 (זריזות)
-עליות מתח לבנים,תליית און לבנות (כוח ידיים)

*** המבחן הוא גם תחרות כושר ע”ש ירון ירושלמי ז”ל.
שלוש הבנות ושלושת הבנים בעלי התוצאה הטובה ביותר יצויינו בטקס חלוקת פרסים
למצטיינים בספורט.

מבדקי מיומנות:
מבדקים ספציפיים על פי הנושא הנלמד

פטורים ואי כשירות רפואית:
על התלמיד להציג את האישור לפני המורה לחנ”ג מייד עם תחילת תקופת האי כשירות.
תלמיד הפטור מפעילות חייב להופיע לשעור ולסכם את תוכנו.
תלמיד הפטור משעורים בכיתה יב חייב להגיש למורה לחנ”ג עבודה עיונית לא יאוחר מתאריך 30.3.11 (פירוט נושאים ינתן עי המורה לחנ”ג).

נושאעים לעבודה עיונית לפתמידי יב, אשר פטורים מחינוך גופני ונושאים אפשריים לפרוייקט גמר לתלמידי ז’,ח,ט’

חשיבות הפעילות הגופנית כחלק משמירה על אורח חיים בריא

. -ויטמינים
-אבות המזון
-תזונה למתבגרים
-פירמידת המזון
-שילוב טכנולוגיה בפעילות גופנית
-נטילת תוספי תזונה לספורטאים
-צמחונות /טבעונות יתרונות חסרונות
-השמנה כמחלה בעידן הטכנולוגי
-שיטות אימון בחדר כושר
-השמנה המחלה של שנות ה2000 בקרב ילדים
.
-ציוני דרך היסטוריים בהקשרים ספורטיביים

פוליטיקה וספורט
-התייחסות לאירועים ספורטיביים בהם הייתה השפעה של הזירה הפוליטית הלאומית והבי”ל על הספורט
-שימוש בספורט כאמצעי לקידום מטרות פוליטיות.

-המשחקים האולימפיים
-הועד האולימפי –מבנה, בעלי תפקידים, בחירת העיר המארחת
-אירועים היסטוריים באולימפיאדות לדורותיהן
-ספורטאי על ששברו שיאים
-ספורטאים שפרצו דרך מבחינה חברתית/פוליטית/ מגדרית/גיזענית.

-אישיים ואירועים ספורטיביים שהשפיעו ועיצבו את אופיו של ענף ספורטיבי

תקשורת וספורט

-השפעות הדדיות, כולל דוגמאות, התייחסות ליתרונות וחסרונות בקשר שבין תקשורת וספורט.

אלימות וגזענות בספורט

-כתיבת אמנה או הצעות למיגור תופעת האלימות והגזענות במגרשי הספורט
– הספורט כאמצעי למיגור אלימות בחברה בכלל

ספורט בעידן הקפיטליסטי

-חסויות וספונסרים
-כיצד משפיע ההיבט הכלכלי על תכנית המשחקים וזמניהם
– שינויים בענפי הספורט שנעשו כדי למשוך קהל
-מתן חסויות לקבוצות ולספורטאים-מתי זה התחיל, כיצד זה משפיע גם בהיבט הפוליטי

ונ ________________________________________

Check Also

תאטרון מידע

 מגמת תאטרון בגימנסיה הרצליה                                      מורות המגמה: ימית כהן וחלי גמזה מנחם רכזת המגמה: חלי גמזה מנחם …