ראשי

התאמות לימודיות

 

התאמות לימודיות

תיקון והבהרות

-א- כפי שנאמר כבר בשנה שעברה במועצה הפדגוגית, חל שינוי מהותי בכל נושא ההתאמות הלימודיות.

ניתן משקל רב ביותר למורה בכיתה, ולתיפקודו של התלמיד כלומר: יישום ההמלצות הטיפוליות והלימודיות בבית.

 

-ב- למעט מקרים חריגים [ילד או שניים בכיתה] אין לתת התאמות בשלב זה [הדבר אינו תופס בשנה זו לגבי כיתות י”א ו-י”ב].].

-ג- ההקלות שיפורטו להלן, ינתנו לאחר הכרות ובדיקה קפדנית של נחיצות ההתאמות לתלמיד במספר מקצועות תוך התייעצות עם הצוות הפדגוגי של התלמיד בכיתה..

-ד- שימו לב! לעמודה של ההתאמות שלא דורשת איבחון כלל וכלל, אלא רק. וועדה בית-ספרית.

-ה- חשוב מאד! לחזור ולהזכיר לשמור את המבחנים כי בלי המבחנים לא ניתן להגיש לכל וועדה.

-ו- חשוב לזכור!!!

א. תלמיד שיקבל אישור למבחן מותאם או בעל-פה, יהיה חייב להיבחן במבחן מותאם או בעל-פה ולא יוכל להחליט ברגע האחרון אם לכתוב מבחן רגיל או להשתמש בהתאמה שאושרה..

ב. ניתן להגיש כל תלמיד מאובחן ומומלץ פעם אחת בלבד.

ג. מדובר ב-10% מכלל כל התלמידים בשכבה [ולא משנה במה יקבלו הקלות].

ניתן לפנות למלכה מוזס בכל שאלה או התלבטות.

הטבלה שאני מצרפת אושרה על-ידי רחל פריד, מדריכה מחוזית.

בברכה

בלה סקורחוד               ליליאן שגב              מלכה מוזס

מנהלת פדגוגית              יועצת שכבת י”א            רכזת ל”ל

 

 

 

 

התאמות בדרכי ההיבחנות

 

התאמות שאין צורך באיבחון

 

בסמכות וועדה בית-ספרית

 

התאמות בהסתמך על איבחון

 

באישור וועדה בית-ספרית בלבד באישור וועדה מחוזית
-הארכת זמן  15%-35%

 

-הגדלת שאלון הבחינה

 

-שיעתוק [כתב-יד לא קריא]

 

-הקלדה על גבי מחשב, רק בבחינות בבית-הספר [לבגרות נידרש וועדת חריגים]

 

 

 

הערה:

מורה שיש לו הכרות קודמת עם התלמיד,

ומזהה שהתלמיד זקוק לאחת מההתאמות הנ”ל [שאין בהן צורך באיבחון], יוכל לתת לתלמיד.

הוועדה הבית-ספרית תתכנס לאחר הסבב הראשון של המבחנים, ותדון בנחיצות ההתאמה.

 

-מילונית

 

-דף נוסחאות מורחב

 

-התעלמות משגיאות כתיב.

באנגלית 5יח’ מוגבל ל-10%

 

-הקראה או הכתבה באנגלית – מוגבל ל-10%

 

-בוחן נייטרלי –

מוגבל ל10%

-מבחנים ברבי-מלל בעל-פה או מותאם

 

-מבחן מותאם [לשון,מתמטיקה…]

 

-באנגלית – מבחן מתוקשב

 

Related Articles

Close