יום שישי , 19 אוקטובר 2018
חדשות הגימנסיה

הרשמה לבחינות הבגרות במועד ב’ קיץ 2016

ההרשמה למועד ב תחל ביום א’, 29.5.16ותסתיים ביום א’ ,15.6.16.

 

תלמידים (פרט לנבחני משנה*) המעוניינים להרשם למועד ב’ קיץ 2016

 

שם

כיתה

מקצוע+מס’ שאלון

 

את הדף יש לשלשל לתיבה שתמצא מחוץ לחדרי (פרט ליום ו’).

 

* נבחני משנה (בוגרים)- מתבקשים להרשם בגזברות,

ימים א’-ה’ . תשלום דמי בחינות : 30 ₪ לכל יחידת לימוד.

 

תאריך יום מקצוע
4.7.16   אנגלית
11.7.16   מתמטיקה
     
     
     
     
     

 

בכבוד רב

אתי חכים

רכזת בחינות בגרות

 

Check Also

לוח מבחנים לכל השכבות