יום שני , 24 ספטמבר 2018
חדשות הגימנסיה

היסטוריה

תכני הלימוד בהיסטוריה בשכבות ז+יא+היסטוריה מורחב לשנת הלימודים תשע”ג

שכבת ז

מבוא להיסטוריה

א.      מהי היסטוריה: אירוע היסטורי, ציר זמן, מאות /שנים.

ב.       תיקוף ההיסטוריה

ימי הביניים

א.      הגיבוש מחדש של אירופה- תרבות נוצרית ומשטר פיאודלי

 1. ישו והנצרות
 2. לידת אירופה הנוצרית
 3. הגורמים להיווצרות המשטר הפיאודלי והחברה והמשטר הפיאודלי.

ב.       האיסלאם

 1. מוחמד מייסד האיסלאם, עקרונות האמונה המוסלמית.
 2. התפשטות האסלאם והתגבשות האימפריה המוסלמית. האסלאם וירושלים. התרבות המוסלמית בשיאה.

ג.        מסעי הצלב- עימות פוליטי ודתי

הסיבות ליציאה למסע, היהודים במהלך מסעי הצלב, ממלכת ירושלים הצלבנית- מאפיינים וגורמים לנפילתה.

ד.       ספרד בין נוצרים, מוסלמים ויהודים

 1. ספרד תחת שלטון האסלאם- המבנה החברתי והפוליטי.
 2. “תור הזהב”- יהודים תחת האסלאם.
 3. כיבוש מחדש של ספרד ע”י הנוצרים: השלטת הנצרות והאינקוויזיציה.
 4. גירוש ספרד והפזורה היהודית אחרי הגירוש.

 

ספר הלימוד:

מסע אל העבר – עולמות נפגשים מאות 5 – 16, מאת ד”ר קציעה אביאלי – טביביאן, הוצאת מט”ח

הרכב הציון: (המלצה)

70%- 2 מבחנים

30%- הערכת מורה+ בחנים (לפי צורך)+ עבודות (לפי צורך).

שכבת ח

מסעי הצלב- עימות פוליטי ודתי

הסיבות ליציאה למסע, היהודים במהלך מסעי הצלב, ממלכת ירושלים הצלבנית- מאפיינים וגורמים לנפילתה.

ספרד בין נוצרים מוסלמים ויהודים

 1. ספרד תחת שלטון האסלאם- המבנה החברתי והפוליטי.
 2. “תור הזהב”- יהודים תחת האסלאם.
 3. כיבוש מחדש של ספרד ע”י הנוצרים- השלטת הנצרות והאינקוויזיציה.
 4. גירוש ספרד והפזורה היהודית אחרי הגירוש.

 

העת החדשה המוקדמת

 1. רנסנס והומניזם- שינוי בתפיסת האדם ומקומו בעולם.
 2. שינויים בעולם הדעת: מהפכת הדפוס והשפעתה על הידע והפצתו
 3. הרפורמציה: הגורמים לקרע הכנסייה הקתולית, ההבדלים בין הכנסייה הקתולית לפרוטסטנטית.

 

ספר הלימוד:

מסע אל העבר – עולמות נפגשים מאות 5 – 16, מאת ד”ר קציעה אביאלי – טביביאן, הוצאת מט”ח

 

הרכב הציון: (המלצה)

70%- 2 מבחנים

30% הערכת מורה +בחנים (לפי הצורך) + עבודות (לפי הצורך).

שכבת ט

 1. 1.      מבוא למאה ה-19
 2. 2.      הנאורות

א.      המהפכה המדעית

ב.       עקרונות הנאורות- האמונה בתבונה ובכוח שכלו של האדם.

ג.        המהפכה האמריקאית- יישום רעיונות ההשכלה בעיצוב ארה”ב.

 1. 3.      המהפכה הצרפתית

א.      גורמים, מהלך תוצאות- חירות, שוויון ואחווה, הצו לביטול הפיאודליזם, הצהרת זכויות האדם והאזרח, חוקת 1791.

ב.       היהודים במהפכה הצרפתית.

ג.        עליית נפוליאון- כיבוש אירופה והפצת רעיונות המהפכה באירופה.

 1. 4.      המהפכה התעשייתית

א.      אנגליה חלוצת המהפכה התעשייתית- הקיטור, מייצור ביתי לייצור תעשייתי.

ב.       השפעת המהפכה על חיי היחיד והחברה- הקפיטליזם עיור, ניידות, מעמדות חדשים- פרולטריון, תנאי החיים של הפועלים.

ג.        התפתחות הבורגנות ואורח החיים הבורגני.

ד.       סוציאליזם?

 1. 5.      ראשיתה של המדינה המודרנית – כבסיס בלבד

א.      ליברליזם- אימוץ רעיונות ההשכלה במדינה המודרנית: זכויות פוליטיות וחירויות הפרט.

ב.       התגבשות התודעה הלאומית- היסודות המשותפים לאומה.

אם יש זמן- מלחמת העולם הראשונה.

 

ספר הלימוד:

מסע אל העבר – קדמה ומהפכות מאות  16 – 19, מאת ד”ר קציעה אביאלי- טביביאן, הוצאת מט”ח

 

הרכב הציון: (המלצה)

75% – 2 מבחנים

25%- הערכת מורה + בחנים (לפי הצורך) + עבודות (לפי הצורך)

 

שכבת י’

חלק ראשון: בית שני – ממדינת מקדש לעם הספר.

פרק ראשון: יהודה בתקופה הפרסית.

א.      גלות בבל הצהרת כורש ושיבת ציון

 1. היהודים בגלות בבל: מעמדם והשקפותיהם הדתיות.
 2. מדיניותו של כטרש כלפי העמים באימפריה הפרסית.
 3. הצהרת כורש: תוכנה ומהימנותה, הסיבות למתן ההצרה והשפעתה.
 4. גלי העלייה הראשונים: המניעים של העולים ומנהיגיהם.

ב.       בניית בית המקדש:

 1. בניית בית המקדש והגורמים שעיכבו את תהליך הבנייה.
 2. השומרונים: הסברים למוצאם וראשית הסכסוך בינם לבין שבי ציון.
 3. בית המקדש כמרכז החיים היהודיים: מרכז דתי, כלכלי וחברתי.

ג.       עזרא ונחמיה:

 1. עזרא הסופר, מעמדו, סמכויותיו ופעולותיו לגיבוש שבי ציון: קשיים והישגים.
 2. נחמיה, מעמדו, סמכויותיו ופעולותיו: קשיים והישגים.
 3. המחלוקת בשאלת הזהות היהודית: הגישה הבדלנית מול הגישה האוניברסאלית.
 4. המבנה החברתי והמוסדות: הכהונה כמעמד מוביל, האצולה, “הזקנים”, אסיפת העם, “כנסת גדולה”, המועצה, הסופרים, בית הכנסת.

פרק שני: ממדינה חשמונאית עצמאית לכיבוש רומי וחורבן בית המקדש

א.      דפוסי השלטון הרומאי בארץ ישראל (“מלך חסות”- הורדוס, הנציבים).

ב.       הסיבות למרד הגדול והעמדות השונות בוויכוח על היציאה למלחמה ברומאים.

ג.       תוצאות המרד וחורבן בית המקדש.

ד.       מצדה- השלה האחרון במרד נגד הרומאים.

פרק שלישי- בין ייאוש לבנייה – מירושלים ליבנה                                                     

א. רבן יוחנן בן זכאי והקמת המרכז ביבנה                                                                                                        1. המשבר שנוצר בחברה היהודית עקב חורבן בית-המקדש והסכנות שנשקפו לחברה היהודית עקב                                                                                                              משבר זה.                                                                                                                                     2. בניית המרכז ביבנה: עיצוב חיים יהודיים ללא מקדש, יצירת גורמים מלכדים חדשים: תקנות חדשות ‘זכר לחורבן’, בית-הכנסת, לימוד התורה והתפילה.

ב. מרד בר כוכבא

1. ההסברים השונים למרד בר כוכבא.

2. היקף המרד, האירועים העיקריים בו, תוצאות המרד והשפעותיו.

3. דמותו של בר כוכבא כפי שעולה במקורות.

 

חלק שני: הלאומיות בישראל ובעמים – ראשית הדרך עד 1920.

א. מאפייני תופעת הלאומיות המודרנית והתנועות הלאומיות באירופה במאה ה-19.

1. המאפיינים של הלאומית המודרנית כתופעה חברתית תרבותית ופוליטית.                                               2. הגורמים לצמיחת התנועות הלאומיות שהתגבשו באירופה במאה ה-19.

3. המאפיינים ודפוסי הפעילות של התנועות הלאומיות שהתגבשו באירופה במאה ה-19.

4. דפוסי הגשמה של תנועה לאומית אחת באירופה במאה ה-19: מי שלט במדינה, מטרת המאבק, הכוחות הפעילים שהניעו את המאבק, השלבים העיקריים במאבק, הגורמים המסייעים והגורמים המעכבים בניהול המאבק, תוצאות המאבק, קווי הדמיון והשוני בין מאבק תנועה זו לדפוסי הפעילות של התנועות הלאומיות.

ב. התנועה הלאומית היהודית המודרנית ומאפייניה העיקריים.

1. הגורמים לצמיחתה והתארגנותה של התנועה הציונית כתנועה הלאומית של העם היהודי.

2. פועלו של בנימין זאב הרצל לבניית התנועה הציונית ולארגונה: ‘מדינת היהודים’, תוכנית באזל, המסגרות הארגוניות למימוש מטרות התנועה, ניסיונותיו לקדם את קבלת הצ’רטר, ויכוח אוגנדה.

3. א. הויכוח בין הציונים: מהי הבעיה העיקרית של היהודים בגולה ומהן הדרכים להתמודדות עימה.

ב. הגישות השונות בקרב הציונים בשאלת התרבות ובשאלת דמות החברה שעתידה לקום בארץ ישראל.

ג. דפוסי הפעילות של התנועה הציונית בגולה ובארץ ישראל.

1. פעולותיהם של הציונים בארץ ישראל עד מלחמת העולם הראשונה: הסיבות לעליות לארץ ישראל, מפת ההתיישבות, צורות ההתיישבות, מסגרות פוליטיות, חברתיות וביטחוניות, תרבות וחינוך, אישים וארגונים שסייעו לפעילות הציונים.

ד. התנועה הציונית והיישוב היהודי בארץ ישראל בזמן מלחמת העולם הראשונה.                                                 

1. עמדת מנהיגי התנועה הציונית כלפי הצדדים הלוחמים בזמן מלחמת העולם הראשונה.

2. מדיניות השלטון העות’מני (ג’מל פחה) כלפי היישוב היהודי בארץ-ישראל בזמן מלחמת העולם הראשונה: יעדים ודרכי פעולה.                                                                                                                       3. הצהרת בלפור: תוכנה, הקשיים הנובעים מנוסח ההצהרה, האינטרסים של בריטניה במתן ההצהרה, כיצד קיבלו אותה הציונים, היהודים המשתלבים והערבים.

ה. השוואה בין התנועה הציונית בראשית דרכה לבין תנועות לאומיות של עמים אחרים באירופה במאה ה-19. נקודות דמיון ושוני.                                                                                                                    הגורמים להתעוררות התנועות הלאומיות, המטרות, דפוסי הנהגה, הדרכים שננקטו לקידום מטרות התנועות הלאומיות, הקשיים שעמדו בדרכן.

ספרי הלימוד:

 1. מעם המקדש לעם הספר, משה בר הלל, שולה ענבר, הוצאת לילך
 2. מסעות בזמן – לאומיות במבחן; הלאומיות בישראל והעמים עד 1920, ד”ר קציעה טוביאלי טביביאן, הוצאת מט”ח

הרכב הציון:

סמס א’

40% מבחן 1

50%- מבחן 2 שכבתי

10% הערכת מורה

סמס ב’

30%- מבחן 1

60% – בחינת מתכונת

10%- הערכת מורה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שכבת י”א

 

נושא א- נאציזם, מלה”ע  ה-2 והשואה

 

נאציזם, מלחמת העולם השנייה והשואה:

פרק ראשון: (שאלות 1-3)

חלק ראשון: 1933-1939

א. האידיאולוגיה הנאצית: האנטישמיות, תורת הגזע, מרחב המחיה, עיקרון המנהיג- “פיהרר פרינציפ”, התנגדות לתיאוריות שעמדו בבסיס המשטר הדמוקרטי והקומוניסטי.

ב. הגורמים והנסיבות לעליית הנאצים לשלטון .

ג. בניית המשטר הנאצי– המעבר של גרמניה מדמוקרטיה לנאציזם, כולל המדיניות נגד היהודים:

– ממינוי היטלר לקנצלר ועד לפרסום חוקי נירנברג (ינואר 1933- ספטמבר 1935)

– חוקי נירנברג (ספטמבר 1935)

– ביסוס המשטר הנאצי בשנים 1939-1936

ד. טרור, מחנות ריכוז (גישור)

ה. דרכי התמודדות הנהגת יהודי גרמניה (גישור)

ו. תגובות העולם כלפי גורל היהודים ברייך השלישי: ועידת אוויאן והאוניה סנט לואיס. (גישור)

ז. מדיניות החוץ הנאצית ומדיניות הפיוס: (גישור)

חלק שני: ספטמבר 1939-יוני 1941:  ראשית מלחמת העולם השנייה עד מבצע ברברוסה (יוני 1941) והמדיניות כלפי היהודים באזורי הכיבוש

א. המהלכים הצבאיים העיקריים בחזיתות השונות במלחמת העולם השנייה עד קיץ 1941 (גישור).

ב. “הסדר החדש” באירופה והצעדים למימושו.

ג. היהודים בפולין בימי הכיבוש הנאצי, עד לביצוע הפתרון הסופי:

–  המדיניות כלפי יהודי פולין: אגרת הבזק, המדיניות כלפי היהודים בפולין עד לריכוזם בגטאות, השפעת הכיבוש הנאצי על חיי היהודים בפולין.

–  החיים בגטו: תנאי החיים בגטו, השפעת תנאי החיים על הפרט, על המשפחה ועל החברה היהודית, דרכי ההתמודדות של היהודים בגטאות, תנועות הנוער, קידוש החיים.

פרק שני: (שאלות 4-6)

חלק שלישי: יוני 1941-מאי 1945

א. הרחבת המלחמה לחזיתות נוספות. (גישור)

ב. הקשר בין תחילת ההרג ההמוני למלחמה בבריה”מ.

ג. השלבים בביצוע הפתרון הסופי: בורות הירי, מחנה השמדה חלמנו, מבצע ריינהרד, מיידנק ואושוויץ, צעדות המוות.

ד. ועידת ואנזה: מה היו מטרות כינוס הועידה, מיהם נציגי הרשויות שהוזמנו, מהם הנושאים שעלו בישיבה, מה ניתן ללמוד מפרוטוקול הועידה על הטוטליות של “הפתרון הסופי”.

ד. דילמות ודרכי התמודדות של היודנראטים בגטאות במזרח אירופה בזמן ביצוע “הפתרון הסופי”.

ה. דרכי הלחימה של היהודים בזמן “הפתרון הסופי”:

 

– המרד בגטאות

–  הלחימה של הפרטיזנים היהודים בזמן ביצוע “הפתרון הסופי”. (גישור)

– לוחמים יהודים בצבאות בעלות הברית.

ו. יחס האוכלוסייה בארצות הכיבוש הנאצי:

– ” הרוב הדומם”, משתפי הפעולה, המצילים.

–  חסידי אומות עולם.

ז. עמדת ממשלות העולם החופשי והישוב היהודי: (גישור)

ח. מבצע לפיד, הפלישה לנורמנדי והתקדמות בעלות הברית עד ברלין. (גישור).

ט. כניעת גרמניה ויפן –  פצצות האטום. (גישור)

 

נושא ב’- בונים את מדינת ישראל במזה”ת

פרק שלישי: (שאלות 7-9)

פרק מבוא: בניין הבית הלאומי 1945-1920 (גישור):

א. המנדט הבריטי בא”י ותרומתו לפיתוח של הארץ.

ב. מוסדות היישוב היהודי והתנועה הציונית.

ג. מסגרות כלכליות, חברתיות ותרבותיות.

ד. התפתחות המתח בין יהודים לערבים והיערכות היישוב בתחום הביטחון.

ה. היערכות הישוב היהודי והתנועה הציונית הימי מלחמת העולם השנייה.

1. המאבק להקמת המדינה 1949-1945:

א. עמדת בריטניה וארצות הברית בשאלת העקורים וא”י.

ב. חלקם של יהודי ארצות הברית באחריות לעם היהודי ובלחץ להקמת המדינה. (גישור)

ג. מאבק הישוב היהודי בשלטונות המנדט הבריטי:

מאבק צבאי.

עלייה/העפלה.

התיישבות.

ד. העברת שאלת א”י לאו”ם.

ה. מלחמת העצמאות.

תיקוף, מאפיינים כללים של המלחמה, שלב א (עד הכרזת המדינה), שלב ב (שלב הפלישה).

ו. ההכרזה על הקמת המדינה והקמת צה”ל.

ז. הסכמי שביתת הנשק והיווצרות בעיית הפליטים הפלסטינים.

 

פרק רביעי: ( שאלות 10-12)

2. מדינת ישראל במזרח התיכון:

א. תהליך הדה-קולוניזציה והקמת מדינות עצמאיות.

ב. גורמי אחדות ופירוד בעולם הערבי. (גישור)

ג. גורמים שונים והשפעתם על גורל היהודים בארצות האסלאם.

ה. מדיניות הביטחון בשנות ה-50 ומלחמת סיני (גישור).

ו. מלחמת ששת הימים. (גישור)

ז. מלחמת יום הכיפורים.

3. עלייה, קליטה ועיצוב החברה והתרבות במדינת ישראל

א. העלייה בשנות החמישים והשישים.

ב. המעבר מ”כור היתוך” לחברה רב תרבותית במדינת ישראל, כפי שבא לידי ביטוי בתחומים שונים בחברה ובתרבות.

ספרי הלימוד:

1.      טוטליטריות ושואה, ישראל גוטמן,הוצאת מרכז זלמן שזר ויד ושם

2.      בונים מדינה במזרח התיכון, אליעזר דומקה, חנה אורבך, צפריר גולדברג, הוצאת מרכז זלמן שזר

 

הרכב הציון:

סמס א’

35%- מבחן 1

55%- מבחן 2 שכבתי

10%- הערכת מורה

סמס ב’

35%- מבחן 1

60%- בחינת מתכונת

5%- הערכת מורה

היסטוריה מוגבר – תכנית הלימודים והרכב ציון:

כיתה י’ וי”א:

הנושא הנלמד: תולדות ארה”ב

נושאי לימוד מרכזיים:

 1. צמיחת האומה האמריקנית ועיצובה
 2. עקרונות היסוד של הדמוקרטיה האמריקנית ומבנה המשטר
 3. מוקדי הכוח המשפיעים על הממשל הפדראלי והמקומי
 4. הדמוקרטיה האמריקנית במבחן אמת (מלחמת האזרחים, המאבק השחורים לשוויון, מקרתיזם ווטרגייט
 5. הקפיטליזם האמריקני מסוף המאה ה-19
 6. מדיניות החוץ של ארה”ב עד מלה”ע השנייה
 7. ארה”ב כמעצמת על במחצית השנייה של המאה ה-20

ספר הלימוד: תולדות ארצות הברית מאת יונינה פלורסהיים.

מבנה ציון בכל סמסטר: 90 אחוז מבחנים ומטלות נוספות ו-10 אחוז הערכת מורה.

הערה: לא ניגשים לבגרות בשנה”ל הזאת.

כיתה י”ב

הנושאים הנלמדים:

נושא ראשון: תולדות יפן המודרנית

נושאי לימוד מרכזיים:

 1. צמיחת יפן המודרנית
 2. האימפריאליזם היפני במזרח הרחוק בתחילת המאה ה-20 ובמלה”ע ה-1
 3. משטר, כלכלה, חברה ומדיניות חוץ בשנות ה-20
 4. משטר, חברה ומדיניות חוץ משנות ה-30 ועד כניסת יפן למלה”ע ה-2
 5. יפן במלה”ע ה-2
 6. הקמתה של יפן החדשה – ממשל כיבוש צבאי למדינה עצמאית דמוקרטית
 7. יפן בשנות ה-50 וה-60 של המאה ה-20
 8. הזינוק הכלכלי של יפן ברבע האחרון של המאה ה-20
 9. יפן, היהודים וישראל

ספר הלימוד: יפן המודרנית מאת בן-עמי שילוני

מבנה ציון בכל סמסטר: 90% מבחנים ומטלות נוספות ו-10 אחוז הערכת מורה.

ציון הגשה לבגרות יתבסס בעיקר על ציון י”ב (כ-75 אחוז) וציון י”א (כ-25 אחוז). החלוקה כאן אינה סופית. סה”כ שתי יחידות לימוד.

נושא שני: יחידת סדנה – מלחמת העולם השנייה בראי הקולנוע. במסגרת יחידה זו יגישו התלמידים עבודה בהיקף 15-10 עמודים.

מבנה ציון הסדנה: ע”פ הקריטריונים של משרד החינוך בנוגע לסדנה. התלמידים (קיבלו) ויקבלו פירוט לגבי קריטריונים אלה. ציון הסדנה שקול לציון של יחידת לימוד אחת.

 

Check Also

מגמת אמנות