יום שישי , 19 אוקטובר 2018
חדשות הגימנסיה

הודעה של משרד החינוך בדבר השימוש במילונים אלקטרוניים

 

 

ברצוני להודיעכם כי ברוח הקדמה והחדשנות אושר השימוש במכשירים המשמשים כמילונים אלקטרונים לכלל התלמידים במערכת החינוך בחטיבת ביניים ובחטיבה עליונה בתהליך הלמידה. לתלמידי החטיבה העליונה אושר שימוש במכשיר זה גם בבחינות הבגרות. 

שמות ארבעת דגמים של מילונים אלקטרונים שקיבלו אישור מופיעים באתר האגף לאישור ספרי לימוד ובאתר המפמ”ר.

להלן מחיריהם:

שם הדגם והמפתח מספר אישור מחיר ליחידה (ב-₪ כולל 17% מע”מ )
אוקספורד – דגם XF-7 – לוני כהן 4388 298
Texton Babylon 9222 – יהודה ברמן 4462 296
Babylon plus Texton– יהודה ברמן 4475 296
קוויקשנרי TS – WIZCOMTECH 4480 420

 

 

 

Check Also

פרויקט גמר תיעודי כיתה י’ב