פעילות לשכבת יראשי

ביקור שכבה י’ (20016) מגמת יחבל, במוזיאון א”י –בתערוכה “עדות מקומית”

 

 

Related Articles

Close