מידע לנרשמים

הורים שילדיהם עולים לכתה ז’ בשנת הלימודים תש”פ, ומעוניינים בפרטים  מוזמנים לפנות אל:

הורים של תלמידים שעולים לכיתה י’ בשנה”ל תש”פ  מוזמנים לפנות אל:

רישום לבגרויות באמצעות מייל לרכזת הבגרויות:

ידיעון הגימנסיה העברית

קישורים

עדכונים

שימו לב! ספריית הגימנסיה תהיה סגורה בימים ראשון עד שישי 18-23.8.19.
ביום ראשון ה-25.8.19 הספריה תחזור לעבוד כרגיל.

 

טפסי הרשמה לכיתות ט’ לשנת הלימודים תש”פ

לכרטיס תלמיד כיתה ט’       לחץ כאן

לטופס לבחירה חברתית       לחץ כאן

לטופס הצהרת בריאות          לחץ כאן

לטופס מידע ליועצת               לחץ כאן

ספרי לימוד לשנה"ל תש"פ

שימו לב! המערכת פתוחה לרישום.

לנוחיותכם מצורפים קבצים עם ספרי הלימוד לשנה”ל תש”פ

לרשימת הספרים לכיתות ז'-י'          לחץ כאן

לרשימת הספרים לכיתות יא’            לחץ כאן

לרשימת הספרים לכיתות יב’             לחץ כאן

 

גלריות

לו"ז בית ספרי

לוח בחינות

לוח צלצולים

שיעור אפס

7:35

8:15

הפסקה

8:15

8:20

שיעור ראשון

8:20

9:05

הפסקה

9:05

9:10

שיעור שני

9:10

9:55

הפסקת בוקר

9:55

10:15

שיעור שלישי

10:15

11:00

הפסקה

11:00

11:05

שיעור רביעי

11:05

11:50

הפסקת ריענון

11:50

12:00

שיעור חמישי

12:00

12:45

הפסקת צהריים

12:45

13:05

שיעור שישי

13:05

13:45

שיעור שביעי

13:45

14:25

הפסקה

14:25

14:30

שיעור שמיני

14:30

15:10

שיעור תשיעי

15:10

15:50

שיעור עשירי

15:50

16:30

שיעור אפס

7:35

8:15

הפסקה

8:15

8:20

שיעור ראשון

8:20

9:05

הפסקה

9:05

9:10

שיעור שני

9:10

9:55

הפסקת בוקר

9:55

10:15

שיעור שלישי

10:15

11:00

הפסקה

11:00

11:05

שיעור רביעי

11:05

11:50

הפסקה

11:50

12:00

שיעור חמישי

12:00

12:40

שיעור שישי

12:40

13:20

סגירת תפריט
דילוג לתוכן